Salva změn ve vládních programech ekonomické migrace platných od 1. ledna 2024

S přelomem roku v oblasti imigrace do České republiky rozhodně není nuda. Na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu začíná od 1. ledna 2024 platit řada novinek, jejichž cílem je posílit příliv zahraničních zaměstnanců k nám do země, a obecně zlepšit a zefektivnit proces jejich zařazování do vládních programů. Co nás tedy po Silvestru čeká nového?

změny vládní programy

Velkou změnou je možnost zařadit občana Ukrajiny do Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a to v případě, že splní jednu z těchto podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU či žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec může být cizinec z Ukrajiny zařazen, když splní jednu z následujících podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU či žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky

“Tato legislativní úprava lidem z Ukrajiny otevírá mnohem více dveří. Doposud u nás prakticky nemohli žádat o žádné dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt (v omezených situacích mohli žádat o modrou kartu), jestliže byli pod dočasnou ochranou v jiném státě,” vysvětluje Oldřich Lang, imigrační konzultant a sales director ve Foreigners.

“Taky se stávalo, že si žadatelé z Ukrajiny mysleli, že když se vzdají dočasné ochrany v jiné zemi, budou o ni moct požádat v Česku a nechat se tady zaměstnat. To ale nešlo – u nás nelze dostat dočasnou ochranu, pokud ji dotyčný měl v jiné zemi EU,” doplňuje Lucie Tomanová, imigrační expertka a zakladatelka franšízy Foreigners v Plzni.

Zaměstnavatel, která žádá o zařazení Ukrajinců do vládního programu, musí prokázat splnění výše zmíněných podmínek čestným prohlášením nebo jiným relevantním dokladem. Na vyžádání pak bude zaměstnavatel povinen tyto doklady doložit.

Žádost se podává pouze na Ukrajině a osobně

Žádosti o pobytová oprávnění, které podávají občané Ukrajiny v rámci vládních programů určených pro vysoce kvalifikované zaměstnance, budou v souladu s aktuálním kvótovým nařízením vlády přijímány na zastupitelském úřadu v Kyjevě a generálním konzulátě ve Lvově. Nikde jinde to není možné. Žádost je přitom nutné podat osobně (nelze ji poslat poštou nebo zplnomocnit jinou osobu).

Účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kteří jsou občany Ukrajiny nebo držiteli cestovního dokladu vydaného Ukrajinou, a byli do Programu zařazeni Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociací malých a středních podniků a živnostníků nebo Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, mohou podávat individuální žádosti pouze na generálním konzulátě ve Lvově.

Hromadné žádosti nabírá zastupitelský úřad v Kyjevě a generální konzulát ve Lvově.

Individuální žádosti podávané účastníky, kteří byli do programu zařazeni Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Zemědělským svazem, Lesnicko-dřevařskou komorou nebo Asociací soukromého zemědělství, mohou být podány na zastupitelském úřadu v Kyjevě nebo na generálním konzulátě ve Lvově.

Nezapomeňte na úpravy zákona z letošního července

Vládní programy ekonomické migrace reflektují i změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1. července 2023:

Zletilé nezaopatřené děti zařazované do programů pro vysoce kvalifikované zaměstnance jako nejbližší rodinní příslušníci už nemohou získat dlouhodobého vízum za rodinným účelem nebo povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny. Budou-li však nezaopatřené z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání na území České republiky, mohou společně s rodiči žádat o následující typy pobytových oprávnění:

  • vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem ostatní/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Účel pobytu „ostatní” znamená vzdělávací aktivitu, která má povahu soustavné přípravy na budoucí povolání, nesplňuje ovšem definici studia podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Jde tedy například o středoškolské studium nebo studium neakreditovaného vysokoškolského programu.

O překlad méně!

Ušetřené peníze za soudní překlad, případně poštovné a čas. Příjemnou výhodou pro účastníky vládních programů je to, že pokud jim jejich domovské státy vydávají doklad o bezúhonnosti (doklad podobající se výpisu z rejstříku trestů) v anglickém jazyce (nebo více jazycích, z nichž jeden je angličtina), mohou nově předkládat tento doklad k žádostem o pobytová oprávnění bez úředního překladu do češtiny, tedy jen v původním anglickém znění. Podmínkou přitom je, že přímo originál dokladu je vydaný v angličtině (nelze použít překlad z jiného jazyka originálu do angličtiny) a že doklad o bezúhonnosti neobsahuje žádný záznam týkající se trestné činnosti. Co zůstalo, je podmínka ověření dokladu apostilou nebo superlegalizací.

Máte ve vládních programech ekonomické migrace stále tak trochu hokej? Přidejte se na některý z našich bezplatných webinářů na téma Zaměstnanecké karty a vládní programy. Další webinář se uskuteční v lednu 2024. Sledujte náš LinkedIn nebo odebírejte náš newsletter, kde vás budeme o přesném termínu informovat.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *