Zaměstnanecká karta aneb typické povolení k pobytu v České republice za účelem zaměstnání

Zaměstnávání cizinců a zaměstnanecká karta (ZK). Spojitost je očividná. K čemu toto povolení k dlouhodobému pobytu v České republice občanům třetích zemí slouží? Jaká jsou jeho specifika a jaký je rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou? To jsme pro vás sepsali jasně a přehledně.

employee card

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, jehož držitelé jsou oprávněni k tomu v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce. Je určena pro státní příslušníky ze zemí mimo EU, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Kdo o zaměstnaneckou kartu může požádat?

Zaměstnanecká karta slouží občanům ze třetích zemí a vztahuje se na všechny druhy zaměstnání s tím, že nebere v potaz požadované vzdělání a kvalifikaci. Výjimkou jsou tzv. regulovaná povolání (databáze regulovaných povolání a činností zde) nebo legislativní požadavek pro danou pracovní pozici – v takovém případě je odborná způsobilost NUTNÁ.

POZOR: Na některých zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí existují roční kvóty pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a na některých zastupitelských úřadech je dokonce tato kvóta nulová – řešením je pak pouze podat žádost o zaměstnaneckou kartu skrze vládní programy. Jde například o tyto země: Indie, Vietnam, Kazachstán, Ghana, Tunis, Pákistán aj.

Držitelé platné zaměstnanecké karty mohou Českou republiku opakovaně opustit a zase se sem vrátit. Navíc mohou cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jaké jsou podmínky získání zaměstnanecké karty?

  • pracovní smlouva na HPP (hlavní pracovní poměr) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti), na DPP (dohoda o provedení práce) zaměstnaneckou kartu vydat NELZE
  • pracovní doba alespoň 15 hodin týdně
  • mzda vyšší než základní sazba měsíční minimální mzdy (bez ohledu na pracovní úvazek)

Na jak dlouho se zaměstnanecká karta vydává?

Zaměstnanecká karta je platná vždy nejdéle 2 roky a její platnost může být omezena na:

  • dobu trvání pracovního poměru
  • dobu platnosti, která kopíruje dobu v povolení k zaměstnání (v případě “vyslání”)
  • dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání či výkonu odborné praxe

Prodloužení zaměstnanecké karty

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně (a kolikrát chcete) prodloužit, a to na dobu, na niž byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. (Pokaždé maximálně na dobu 2 let.)

Žádost o prodloužení je nutné podat nejpozději v poslední den platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejdříve 120 dní před koncem její platnosti. Při čekání na novou zaměstnaneckou kartu je expat v České republice legálně a může bez přerušení pracovat, jestliže žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na stejnou pracovní pozici, na níž už působí.

Rozlišujeme zaměstnaneckou kartu duální a neduální.

DUÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Kombinuje pobytové i pracovní oprávnění, tj. její držitel získává povolení pobývat i pracovat na území České republiky.

NEDUÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Je zvolena tehdy, pokud má cizinec z nějakého důvodu volný vstup na trh práce v České republice anebo právě v případě, kdy má k neduální zaměstnanecké kartě ještě povolení k zaměstnání (viz výše zmíněné “vyslání”). Tehdy už totiž nepotřebuje povolení k zaměstnání na našem území, ale jen povolení k pobytu. 

O koho se jedná: 

  • absolventi českých středních a vysokých škol
  • vyslaní cizinci (mimo ICT – tj. držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

Hlášenka při neduální zaměstnanecké kartě není nutná.

Nezapomeňte: Při žádosti o neduální zaměstnaneckou kartu je třeba doložit doklad, který prokazuje žadatelův volný vstup na trh práce, anebo povolení k zaměstnání vydaný úřadem práce..

Tip pro studenty:

Pokud hodláte do svého týmu přibrat studenta, který by splňoval podmínky pro držitele zaměstnanecké karty (viz výše), tak je pro něj výhodné změnit si účel pobytu ze studia na zaměstnání (čili požádat si na území o zaměstnaneckou kartu) a to z toho důvodu, že délka vydaného pobytového oprávnění se bude dotyčnému odvíjet od pracovní smlouvy. To znamená, že může dostat pobyt i na 2 roky – tím pádem nebude muset každý rok prodlužovat svůj dlouhodobý pobyt kvůli potvrzení o studiu, ušetří čas a kolky za 2 500 Kč – a k tomu se doba pobytu na zaměstnaneckou kartu počítá 100% pro účely doby nutné pro žádost o trvalý pobyt. Narozdíl od pobytu za účelem studia, kde se doba strávená na území počítá jen jednou polovinou.

Jestliže vámi vybraný třetizemec dosahuje kritérií pro její získání, doporučujeme místo zaměstnanecké karty přistoupit k žádosti o modrou kartu. Podrobnosti a vysvětlení proč najdete tady.

Foto: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *