Zaměstnanecká karta: Jak na změnu zaměstnavatele?

Zaměstnanecká karta (ZK) umožňuje občanům ze třetích zemí žít a pracovat v České republice déle než 3 měsíce. Je navázána na pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo DPČ (dohodu o pracovní činnosti). Jenomže co když se její držitel rozhodne pro novou pozici ve stávající firmě anebo vzít práci v jiné? Jak si HR oddělení má s tímto úkonem poradit? Projděte si našeho srozumitelného “průvodce” změnou zaměstnavatele u zaměstnanecké karty.

změna zaměstnavatele

Pokud zahraniční zaměstnanec vlastní zaměstnaneckou kartu a chce změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení nebo si přidat další pracovní místo u stávajícího nebo dalšího zaměstnavatele, musí změnu oznámit Ministerstvu vnitra ČR. Postup se pak liší podle toho, zda je dotyčný cizinec držitelem duální zaměstnanecké karty či neduální zaměstnanecké karty (má volný přístup na trh práce – o koho se jedná, je vysvětleno zde)

Podmínky pro změnu zaměstnavatele u duální zaměstnanecké karty:

 • změna zaměstnavatele je možná nejdříve po 6 měsících od převzetí první ZK – ta přitom musí být stále platná!), tato podmínka neplatí při žádosti o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného zaměstnavatele a taky neplatí v případě zaměstnání na další pozici u jiného zaměstnavatele (obojí jde i dřív než 6 měsíců od převzetí první ZK)
 • nutnost podat žádost nejpozději do 60 dnů od skončení dosavadního pracovněprávního vztahu a nejméně 30 dní před začátkem nové pracovní smlouvy
 • nová pracovní pozice musí být zapsána v centrální evidenci volných pracovních míst úřadu práce
 • novým zaměstnavatelem nesmí být agentura práce
 • spolu s formulářem je potřeba doložit doklad o tom, že dosavadní pracovněprávní vztah bude ukončen nebo skončil + nová pracovní smlouva smlouva / smlouva o budoucí pracovní smlouvě / DPČ + prohlášení o odborné způsobilosti od nového zaměstnavatele
 • počátek nového pracovního poměru musí být až ode dne nabytí právní moci udělení souhlasu se změnou (nejdříve však v den, který byl uveden ve formuláři)
 • při zaměstnání na další pracovní pozici (pro přivýdělek) není nutné na této pozici splnit minimálních 15 hodin týdně a měsíční minimální mzdu (požadavky pro vydání zaměstnanecké karty), jelikož toto už bylo uplatněno u “hlavního” zaměstnavatele (stále přitom platí, že další pracovní pozice nesmí být na DPP)

Podmínky pro změnu zaměstnavatele u neduální zaměstnanecké karty:

Držitelé neduální zaměstnanecké karty to mají při změně zaměstnavatele výrazně jednodušší. Jelikož mají volný přístup na český trh práce (nejčastěji se jedná o studenty, absolventy českých akreditovaných SŠ, VOŠ/VŠ, podrobně sepsáno tady), jejich jedinou povinností je oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra do 3 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Jak změnu zaměstnanecké karty ohlásit?

U duální zaměstnanecké karty je třeba předložit:

 • formulář
 • novou pracovní smlouva (s číslem nové pracovní pozice) se mzdovým výměrem a potvrzením o odborné způsobilosti
 • potvrzení o ukončení původního prac. poměru nebo že trvá a bude ukončen k určitému datu

Dodatečně už není možné žádné dokumenty dokládat, proto musí být vše v pořádku už při podání!

U neduální zaměstnanecké karty je nutné pouze:

 • použít speciální formulář nebo
 • sepsat volnou formou – uvést název zaměstnavatele, sídlo, místo výkonu práce nebo
 • čistě předložit pracovní smlouvu

V obou případech (jak u duální, tak u neduální zaměstnanecké karty) lze žádost podat osobně, poštou či přes datovou schránku (žádost musí podávat žadatel ze své datové schránky anebo jeho zplnomocněný zástupce ze své datové schránky) – jen opravdu musí být žádost doručena na odbor azylové a migrační politiky nejpozději 30. den před začátkem nového pracovního poměru.

Zajímá vás víc o zaměstnanecké kartě? Přečtěte si náš souhrnný článek.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *