Přehled některých práv a povinností občanů EU žijících v Česku

#ZamestnavameCizince Zaměstnáváte na HPP nebo DPP/DPČ cizince z EU? Může se zdát, že Evropané žijící v Česku nemusí řešit skoro nic. Opak je ale pravdou. I když je těmto expatům poskytováno mnoho úlev a výhod, některým povinnostem se ani tak nevyhnou. V článku jsme pro vás shrnuli ty nejstěžejnější. A to jak ze strany občanů EU, tak z vaší jako zaměstnavatele. A pozor, povinnosti se týkají i Slováků, na které se v tomto případě často zapomíná.

Zaměstnávání Evropanů (včetně Slováků) s sebou nese určité povinnosti.

Zaměstnávání Evropanů (včetně Slováků) s sebou nese určité povinnosti.

 

Příjezd do ČR a nahlašování změn

Po tom, co občan EU dorazí do ČR, by se měl zaregistrovat na odboru pobytových agend místní pobočky cizinecké policie. Tu svou si může vyhledat na webu Policie České republiky. Registrovat by se měl nejpozději do 30 pracovních dnů (pokud tuto povinnost už nesplnil u ubytovatele)

S sebou si musí vzít doklad o ubytování (tj. nájemní smlouvu v originále nebo v ověřené kopii), potvrzení o pojištění a EU občanský průkaz nebo cestovní pas, do kterého dostane razítko. 

Pokud se občan EU během svého pobytu v Česku přestěhuje na jinou adresu, je třeba, aby na místní obvod přinesl novou nájemní smlouvu. Učinit tak musí opět do 30 pracovních dnů.

Stejně tak musí Evropan nahlásit změnu jména a rodinného stavu, popř. jakýchkoli dalších údajů, které má v cestovním dokladu. Tyto změny je třeba oznámit do 15 pracovních dnů.

 

Práva a povinnosti během života v ČR

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Pokud cizinec vlastní EU typ řidičského průkazu, může na něj v Česku bez obav jezdit. Když chtějí, mohou si jej ale vyměnit za český. To mohou učinit po 6 měsících pobytu v ČR s pobytovým oprávněním (tedy s osvědčením o registraci nebo trvalým pobytem). K žádosti ale musí doložit důkazy, že v ČR opravdu 6 měsíců pobývají (např. účet za internet nebo telefon, platby odpadů, lítačka/šalinkarta, výpis plateb zdravotního pojištění, atp.). Více podrobností o řidičských průkazech pro cizince najdete v jiném našem článku

POPLATKY ZA ODPAD

Upozorněte své Evropany, ať si zjistí, jestli jsou ve svém městě povinni hradit poplatky za odpad. V Brně, Hradci Králové a Olomouci se hradí tzv. „místní“ poplatky, které se vztahují i na všechny cizince. K poplatkům je třeba se řádně přihlásit na místním úřadě. V Praze a v Plzni poplatky hradí výhradně majitel nemovitosti. Informace o poplatcích v ostatních městech si můžete snadno vyhledat na webových stránkách příslušné obce.

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY

Co se týče poplatků za televizi a rozhlas, vztahují se pouze na občany EU s trvalým pobytem. Detaily si můžete přečíst v našem nedávném článku.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV V ČR

Mnoho občanů EU to neví, ale je dobré je upozornit na to, že mají právo účastnit se voleb do zastupitelstev obcí.  Mohou tak ovlivnit chod měst a vesnic, ve kterých žijí. Toto právo se vztahuje na občany EU s trvalým pobytem nebo osvědčením o registraci, kteří nejpozději v druhý den voleb dosáhli 18 let. Jak se k volbám zaregistrovat se cizinec dočte na stránkách MVČR

NÁROK NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci mají podle zákona o zaměstnanosti stejné právní postavení jako občané České republiky. To znamená, že mohou mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Ten jim vznikne v případě, že splní zákonem stanovenou podmínku, že získali v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a součastně podali na ÚP žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Podrobnosti najdete na webových stránkách Úřadu práce.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Zaměstnáváme občany EU

Zaměstnáváte Evropany na HPP, popřípadě máte brigádníky z EU na DPP nebo DPČ (včetně Slováků)? Občané EU mají v Česku volný přístup na trh práce. Musíte je ale nahlásit je na příslušné pobočce Úřadu práce pomocí tzv. „informační karty“. A to nejpozději v den nástupu.

Nahlásit je potom třeba i veškeré změny (viz článek na toto téma) i ukončení zaměstnání. To druhé můžete udělat pomocí formuláře Informace o ukončení / změně ukončení. A to do 10 kalendářních dnů.

Evropany taky musíte přihlásit ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. I tyto podrobnosti najdete v našem nedávném článku na toto téma.

Nezapomeňte ani na školení o BOZP a PO, které musí být provedeno v jazyce, kterému cizinec rozumí. V případě jakýchkoli sporů se totiž inspekce dívá na to, jak bylo školení vedeno, a podle toho se rozhoduje o důsledcích. 

 

Možnost pobytového oprávnění

Plánují vaši EU zaměstnanci v Česku zůstávat delší dobu (například několik let)? Doporučte jim, aby si požádali o osvědčení o registraci (dříve známé jako přechodný pobyt). K žádosti budou potřebovat 1 fotografii, doklad o zdravotním pojištění (pokud nepracují, nepodnikají nebo neprovádí jinou výdělečnou činnost), doklad o ubytování a poplatek ve výši 200,- Kč. Detaily najdete na stránkách MVČR.

Po pěti letech nepřetržitého pobytu si potom mohou zažádat o trvalý pobyt. Pozor, jeden rok se v případě studia počítá jako 6 měsíců.

 

Co dělat, když občan EU Česko opouští

Rozhodl se váš EU zaměstnanec s osvědčením o registraci nebo trvalým pobytem z Česka zase odstěhovat? Poslední věc, na kterou by rozhodně neměl zapomenout, je odevzdat svoji pobytovou kartu na Ministerstvu vnitra ČR. To musí udělat alespoň 3 dny před odjezdem.

Pokud průkaz z nějakého důvodu potřebuje při odjezdu, další možností je jej do Česka poslat poštou.

Zajímá vás více o zaměstnávání cizinců v Česku – vízové a jiné imigrační záležitosti, rozhovory, tipy z praxe? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Zdroj foto: Son Tung Tran, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *