Věděli jste, že i někteří cizinci musí platit koncesionářské poplatky?

#ZamestnavameCizince Povinnost platit koncesionářské poplatky se vztahuje i na některé cizince. Ti o tom ale často neví. Konkrétně se jedná o ty s dlouhodobým pobytem (pod který spadají i zaměstnanecké karty a modré karty) a s trvalým pobytem. Pokud tedy vaši zaměstnanci s těmito oprávněními vlastní televizi nebo rádio, je dobré je na povinnost platby upozornit.

concessionary fees czechia

Někteří cizinci v ČR musí platit koncesionářské poplatky.

 

K čemu slouží koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky jsou v České republice povinné a vybírají se za účelem financování veřejnoprávní televize a rádia. Platit je musí všichni ti, kdo přijímají televizní nebo rádiový signál nebo alespoň vlastní přijímače, které jsou toho schopné.

Abychom byli konkrétní, v České republice tyto poplatky financují Českou televizi a Český rozhlas. Ostatní média (např. TV Nova nebo TV Prima) fungují na základě placené reklamy.

 

Povinná účast některých cizinců

Velká část cizinců žijících v ČR se musí této povinnosti účastnit. Ti o tom ale často neví, a proto je třeba jim to připomínat. Konkrétně se jedná o držitele dlouhodobých pobytů (tedy i zaměstnaneckých karet a modrých karet) a trvalých pobytů.

Je dobré vědět, že poplatky je třeba hradit už tehdy, kdy cizinec přijímač jen vlastní (tj. nemusí jej nutně používat).

Existují i výjimky. Ti, kdo žádné přijímače nevlastní, jsou z povinnosti osvobozeni. Tito lidé ale i tak musí kontaktovat Českou televizi a Český rozhlas a o skutečnosti je informovat pomocí Čestného prohlášení. Platit nemusí ani ti, kdo si rádio či televizi pouští jen na telefonu nebo na počítači přes internetové připojení.

Mezi další skupiny s výjimkou patří nízkopříjmové domácnosti a lidé se sluchovým a zrakovým postižením

 

Jak často a kolik je třeba platit

Koncesionářské poplatky se platí měsíčně. Cizinec by se k nim měl přihlásit do 15 dnů od pořízení televize nebo rádia, popřípadě do 15 dnů od přestěhování na jinou adresu. 

Televiziní poplatky stojí 135,- Kč/měsíc. Rozhlasové poplatky jsou v tuto chvíli stanoveny na 35,- Kč/měsíc. Částky se hradí za domácnost (tedy ne na osobu) bez ohledu na to, kolik v ní žije lidí. Pokud se ale např. v rodinném domě nachází více než jedna domácnost, musí poplatky hradit kadžá z nich.

Pro zajímavost je dobré vědět, že firmy poplatky naopak hradí na základě počtu přijímačů, které vlastní.

 

Jak se dá platit

Nejprve se cizinci musí k platbám přihlásit. To mohou učinit dvěma způsoby:

  • Zajít si na pobočku České pošty (nejlépe s tlumočníkem), kde se mohou k obojímu přihlásit. Zároveň obdrží instrukce k platbám.
  • Zaregistrovat se online na dvou různých portálech. K televizním poplatkům se mohou přihlásit zde, k těm rozhlasovým se mohou přihlásit zde.

Co je dobré vědět:

  • Pokud cizinec změní adresu, je třeba to oběma institucím nahlásit. To je možné jak na poště, tak na příslušných online portálech.
  • Pokud se cizinec rozhodne Českou republiku nadobro opustit, připomeňte mu, že se z poplatků musí zase odhlásit. Instituce jej totiž jinak mohou vést jako neplatiče.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Pokud cizinec neplatí

Ignorování povinnosti placení koncesionářských poplatků rozhodně nedoporučujeme. Pokud instituce přijdou na to, že cizinec neplatí, může mu být uložena pokuta. U Českého rozhlasu neplatič uhradí 5 000,- Kč. U České televize penále vychází na 10 000,- Kč. Pokuty mohou být udělovány opakovaně. Pokud nezačnou cizinci poplatky hradit ve smluvené době, mohou skončit i ve Správním řízení.

Nemáte čas s vašimi zahraničními zaměstnanci poplatky řešit? Pošlete je za námi! Se vším jim rádi pomůžeme a poradíme jim i s ostatními poplatky (např. za odpad nebo za psa). Zároveň svým pracovníkům můžete poslat odkaz na anglickou verzi tohoto článku, kde si mohou téma nastudovat sami.

Picture source: Ketut Subyianto, pexels.com
Article source: pruvodcepodnikanim, Czech TV, Czech Radio

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *