15 tipů, jak bez zbytečného zdržování uspět s žádostí o pobyt nebo vízum

Kdo by se rád vracel na začátek. Nebo do půlky. Dělat věci znovu a ztrácet čas. Žádosti o pobyt nebo vízum pro vaše zahraniční zaměstnance patří ke klíčovým agendám, kdy teprve jejich kladné vyřízení vám dovolí nového kolegu z ciziny ve firmě přivítat. Jak to udělat, aby žádost prošla na první dobrou v co nejkratším čase? Přečtěte si patnáctku rad, sesbíranou od imigračních odborníků v našem Foreigners týmu, a třeba si je i vytiskněte a vždy si je po vzoru check-listu odškrtávejte, ať máte jistotu, že vám nic neuniklo.

schválení žádosti

1. Pohlídejte správný překlad jména

U cizinců, obzvlášť když se jejich jména výrazněji liší od českých standardů, častěji hrozí překlep, nepozornost, nesprávné zapsání osobních údajů. Přitom podle některého z dokumentů, například jména na oddacím listu nebo univerzitním diplomu, mohou být expati zaregistrování do ROB (registr obyvatel) či ROS (registr osob). A pokud právě toto jméno bude mít jiný formát než jméno uvedené na pase či pobytové kartě, může být zaděláno na problém. 

Z naší zkušenosti: Náš klient měl v pase a pobytové kartě napsáno „Deshko”, ale soudní překladatel mu při první žádosti o modrou kartu na ambasádě přeložil i jméno na diplomu a nazval jej „Deško” (zkušení překladatelé si od dotyčného vyžádají potvrzení jeho jména v latince). Tak ho cizinecká policie zapsala do registru osob. Odtamtud si jej zaregistrovala Všeobecná zdravotní pojišťovna a zasílala mu veškerou poštu v tomto znění. To pak může působit obtíže na České správě sociálního zabezpečení, když ženy řeší mateřskou apod.

2. Při zjišťování potřebných dokumentů nespoléhejte jen na internet

Webové stránky institucí nemusí vždy být aktualizované nebo do detailu popisovat veškeré náležitosti imigračních žádostí. Proto je jistější si po průzkumu webu na dané oddělení zavolat a ověřit si, co všechno po vás a vašich zahraničních zaměstnancích budou chtít. S tím, co všechno musí cizinci splňovat, vám pomůžeme i my ve Foreigners.

3. S sebou raději víc než míň

I tady platí pravidlo: vezměte si s sebou na podání žádosti radši víc dokumentů než míň a nezapomeňte na jejich originály (rodný list, oddací list, diplom, platební karta).

4. Ujistěte se, že máte dokumenty ve správném formátu

Zkontrolujte, že jsou požadované dokumenty ve správném formátu (ověření, soudní překlad, platnost atd.) a myslete na to, že některé zastupitelské úřady při podání žádosti dokumenty neověřují a že je třeba se na tyto úkony objednávat extra.

5. Dbejte na podpis dokumentů od kompetentní osoby

Dejte si pozor, aby byly potřebné dokumenty podepsány kompetentní osobou – u pracovních smluv nejlépe jednatel, u dokladu u zajištění ubytování je to majitel bytu. Nezapomínejte, že jestliže potvrzení o zajištění ubytování podepisuje někdo jiný, je nutná plná moc v originále s ověřeným podpisem.

6. Opatřete si potvrzení a skeny

Nechte si potvrdit seznam dokumentů, které jste do podání žádosti zahrnovali (buď si od všech nechte orazítkovat obyčejné kopie, případně si sepište seznam a ten nechte i s razítkem potvrdit) plus si celou žádost včetně příloh před podáním naskenujte.

7. Rezervujte si termín včas

Zarezervujte si v dostatečném předstihu termín k podání žádosti. Pokud se rozhodnete čekat na místě, klidně tam můžete strávit celý den.

8. Kolky si kupte dopředu na poště

Nezapomeňte si na České poště koupit kolky – na odboru azylové a migrační politiky (OAMP) se za podání žádosti nedá zaplatit hotově ani kartou

9. Podmínky podání žádosti musí být dodržovány po celou dobu řízení

Mějte na paměti, že po celou dobu průběhu žádosti je nutné splňovat podmínky jejího podání (dostatečné finance na běžném účtu, dostatečnou mzdu u prodloužení modré karty anebo žádostí přes vládní program, které jsou vázány na průměrné mzdy určitého období atd.)

10. Plná moc pro někoho na území ČR

Především v případě žádosti podané na zastupitelském úřadě by měl být někdo na území České republiky zplnomocněn k zastupování v daném řízení (dokládání doložek atp.) I v případě zaměstnanecké karty, kdy zaměstnavatel čeká na svého zaměstnance, kterému poskytl pracovní smluvu, tak bez plné moci nemá právo získat bližší informace o řízení, ani dokládat dokumenty apod. Když není plná moc, všechno leží na žadateli, tedy cizinci.

11. Pohlídejte dodržení pokynů vyplnění tiskopisu

Žádost vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem, latinkou, česky a ne černě. Psaní černou propiskou totiž potom na první pohled vypadá jako kopie a může vám být úředníkem vráceno.

12. Používejte vždy pouze jeden doklad totožnosti

Především občané Evropské unie by měli při komunikaci s úřady zůstat pouze u jednoho dokladu (pas nebo občanský průkaz) – jestliže se na cizinecké policii registrují s občanským průkazem, pak by jej měli používat všude (u nájemní smlouvy, na OAMPu a jinde).

13. Nikdy nebalamuťte

Při podávání žádostí vždy poskytujte pouze pravdivé informace, cokoli jiného by se mohlo ošklivě vymstít.

14. Nenechávejte první žádost na poslední chvíli, ba naopak

První žádost podávejte dostatečně dopředu před počátkem účelu pobytu (ať jde o výuku nebo zaměstnání), aby se nestalo, že žádáte na konci srpna s tím, že 1. září vám má nový kolega nastoupit.

15. Pravidelná kontrola příchozí pošty

Žadatel by si měl pravidelně kontrolovat příchozí poštu v poštovní schránce, případně ve své datové schránce. Jestliže nikdo není zplnomocněn a žadatel odjede na delší dovolenou, měl by informovat OAMP anebo někoho zplnomocnit. Pokud tak neučiní, hrozí, že promešká důležitý dopis.

 

Přejeme vám snadný a rychlý průběh všech imigračních záležitostí, které řešíte.

A kdybyste se z jakéhokoli důvodu ocitli ve slepé uličce, ozvěte se nám. Společně určitě najdeme cestu ven.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *