Co je zaměstnanecká karta a k čemu slouží?

Zaměstnanecká karta je jedním z typů dlouhodobého pobytu cizince na území České republiky (delšího než 3 měsíce) za účelem zaměstnání. Opravňuje cizince jak k pobytu na území České republiky, tak k zaměstnání bez toho, aniž by musel o pracovní povolení ještě speciálně žádat na úřadu práce.

Zaměstnanecká karta se vydává na dobu trvání pracovněprávního vztahu nebo až na 2 roky, pokud zaměstnavatel cizinci vystavil smlouvu na neurčito. Platnost zaměstnanecké karty lze opakovaně prodlužovat. Karta je vydávána vždy na konkrétní pracovní pozici, ta musí být zapsána v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a zveřejněna na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Pozor: Pokud chce cizinec přijet do České republiky (o kartu musí žádat ještě před svým příjezdem) vykonávat sezónní práci, musí si zažádat o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání, naopak pokud se jedná o vysoce kvalifikovanou pracovní pozici, může si cizinec zažádat o modrou kartu.

Komu je zaměstnanecká karta určena

O zaměstnaneckou kartu si mohou zažádat cizinci z celého světa mimo občany EU, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, kteří jsou držitelé pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Jak si o zaměstnaneckou kartu zažádat

Zaměstnaneckou kartu vydává Ministerstvo vnitra. Žádost o zaměstnaneckou kartu je třeba podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky, zažádat o ni může cizinec také na Odboru azylové a migrační politiky, pokud tady pobývá na základě jiného dlouhodobého pobytu.

Jak dlouho to celé trvá

Standardní doba vyřízení zaměstnanecké karty, jak ji uvádí Ministerstvo vnitra, je 2-3 měsíce. Cizinec si může podat žádost o zaměstnaneckou kartu už v zahraničí a to ve státě, jehož je občanem, ve státě, který cizinci vydal cestovní doklad nebo ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Některé národnosti si mohou podat žádost na jakémkoliv zastupitelském úřadu mimo Českou republiku (např. USA, Kanada nebo Taiwan). Bude-li žádost schválena, vydá cizinci zastupitelský úřad vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Po příjezdu do ČR je nutné do tří dnů Ministerstvu vnitra poskytnout biometrické údaje, nutné ke zhotovení karty. Cizinci bude uděleno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, od tohoto momentu je možné cizince zaměstnat.

Stále si nevíte rady? Nechcete investovat čas do nezbytné administrativy? Obraťte se na nás a my s vašimi zaměstnanci vše potřebné vyřídíme!

Více informací o zaměstnanecké kartě najdete na webu Ministerstva vnitra nebo můžete pokračovat na web Foreigners.

Článek o zaměstnanecké kartě v angličtině naleznete TADY.

Zdroje:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka

 

Eliška Křížová

Dear readers, my name is Eliška and I am looking forward to bringing you closer to the benefits of employing foreigners in the Czech Republic and other topics. I wish you inspirative reading!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *