Náklady na porod až milion korun. Jak je to se zdravotním pojištěním třetizemců a čeho si všímat?

#ZamestnavameCizince Jak určitě víte, zahraniční zaměstnanci ze třetích zemí se v Česku účastní veřejného zdravotního pojištění. Jakmile ale poměr skončí, skončí i pojistka. V případě, že si cizinec nestihne najít novou práci a zároveň v ČR nemá trvalý  pobyt, musí si zakoupit pojištění soukromé. Z naší zkušenosti tomuto systému ale málokterý třetizemec rozumí, jak se ostatně ukázalo na nedávném případu těhotné cizinky z naší praxe.

Náklady na porod se bez krytí zdravotní pojistkou mohou vyšplhat až na milion.

 

Náklady na porod až milion korun

Důkazem, že cizinci často neví, kdy se na ně veřejné pojištění vztahuje a kdy ne, je nedávný případ ukrajinského páru. Ten až v porodnici zjistil, že žena nemá platné pojištění

Nakonec se ukázalo, že cizince po odchodu na mateřskou skončila pracovní smlouva na dobu určitou. Žena však kvůli nedorozumění počítala s tím, že za ni bude pojištění dále platit stát. Tak to ale není.

Výsledkem bylo, že si náklady kolem porodu musí rodina hradit ze svého. Ty se můžou dle našich informací vyšplhat až na milion korun. Porod nepokryje ani následné pojištění maminky po porodu. 

 

Kdo má právo na veřejné zdravotní pojištění

Všichni cizinci kteří v Česku pobývají po dobu delší než 90 dnů musí mít nějaké zdravotní pojištění. Někteří mají tu výhodu, že mohou být kryti veřejným zdravotním pojištěním. 

Patří sem například:

  • Cizinci s povolením k trvalému pobytu
  • Cizinci ze zemí EU/ESVO, pokud vykonávají výdělečnou činnost (zaměstnání i OSVČ), popř. cizinci ze zemí EU/ESVO, kteří jsou nezaopatřenými rodinnými příslušníky osob pojištěných v ČR a mohou dokázat, že v ČR fakticky bydlí a mají tu těžiště zájmu
  • Třetizemci ze zemí, se kterými Česko uzavřelo smlouvu o sociálním zabezpečení obsahující ustanovení týkající se ZP, a kteří vykonávají v ČR výdělečnou činnost (zaměstnání nebo OSVČ). Seznam těchto států najdete ZDE. (Pozor, dle ZPMVČR tento postup většinou nezahrnuje situaci nezaopatřených rodinných příslušníků, netýká se turistických pobytů a studia.)
  • Třetizemci mimo smluvní státy, kteří nemají trvalý pobyt, ale jsou na území ČR zaměstnáni v souladu s evropskými nařízeními 
  • Novorozené dítě matky, která má dlouhodobý pobyt v ČR, a to do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dní 
  • Novorozené dítě cizinců s trvalým pobytem
  • Azylanti a držitelé dočasné ochrany 

 

Zaměstnaní třetizemci – kdy krytí končí

Zaměstnaní třetizemci (například na zaměstnaneckou nebo modrou kartu) se tedy veřejného zdravotního pojištění účastní.

Pokud je ale pracovní vztah zaměstnaného třetizemce ukončen, jeho pojistka mu automaticky s posledním dnem zaměstnání zaniká. 

V případě, že cizinec v tomto bodě nenašel novou práci a nepožádal si v zákonné lhůtě o změnu zaměstnavatele (popřípadě nepřešel na OSVČ, pokud se jedná o jednu ze smluvních zemí) a chce na území ČR zůstat, musí si zařídit nové pobytové oprávnění (například se navázat na rodinného příslušníka) a zařídit si zdravotní pojištění.

Cizinci s trvalým pobytem se mohou při ztrátě zaměstnání klasicky zaregistrovat na Úřadu práce. V době nezaměstnanosti jim bude pojistka hrazena státem stejně jako jakémukoli občanovi ČR.

Pokud se ale nové povolení k pobytu tohoto cizince s účastí na veřejné pojištění nepojí, musí si u společnosti PVZP zakoupit komplexní pojištění pro cizince, které splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Toto pojištění je třeba si zajistit i na mezidobí od konce zaměstnaneckého poměru do počátku nového zaměstnání. 

V případě, že takto neučiní, není krytý vůbec a riskuje tak placení obrovských částek a další problémy. 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Ponaučení

U ženy z našeho případu by se věci měly jinak, kdyby jí po odchodu na mateřskou dovolenou stále platila pracovní smlouva (a to trvale a soustavně během celé MD, tedy nejlépe na dobu neurčitou). Byla by stále považována za zaměstnankyni a veřejné pojištění by jí stále platilo. V případě skončení smlouvy na dobu určitou během mateřské dovolené už od konce poměru na veřejné pojištění nárok nemá. Měla si tudíž už dopředu zajistit soukromé zdravotní pojištění počínaje dnem, kdy jí pracovní poměr na dobu určitou skončil.

Důrazně tedy doporučujeme, abyste své zaměstnance ohledně zdravotního pojištění informovali. Vyhnou se tak nepříjemnostem, které by mohly ohrozit jejich pobyt na území Česka, popřípadě pobyt jejich partnerů či dětí.

Pokud nemáte čas nebo prostor se těmito záležitostmi zabývat, pošlete vaše zahraniční zaměstnance za námi. My jim vše vysvětlíme a v rámci asistence s nimi rádi do pojišťovny nebo na Úřad práce zajdeme.

Zdroj článku: ZPMVČR
Zdroj fotografie: Canva.com 

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *