Ministerstvo vnitra pokutuje promeškání adaptačně-integračních kurzů u cizinců v Česku. Obcházení zákona může vyjít až na 10 000 korun

Pokuta až 10 000 korun. A to klidně opakovaně. Takové jsou sankce za to, když cizinci s povinností absolvovat adaptačně-integrační kurzy tuto podmínku pro legální pobyt v České republice nesplní. Adaptačně-integrační kurzy jsou pro určitou skupinu expatů povinné od 1. ledna 2021. Doposud ministerstvo jen varovalo a nesplnění řešilo domluvou, nyní ale začíná skutečně aktivně pokutovat za to, když se cizinec ke kurzu včas nepřihlásí a nedostane za něj souhlasnou fajfku.

adaptačně-integrační kurzy

Adaptačně-integrační kurzy jsou zákonem předepsané pro třetizemce, kteří získají dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území České republiky. Kurz musí takový jedinec splnit nejdéle do jednoho roku ode dne, kdy si převzal průkaz o povolení k pobytu.

Jestliže se opozdí, platí.

I po uhrazení pokuty je přitom nutné kurz absolvovat. Jeho povinnost tak nezaniká.

Podle informací z odboru azylové a migrační politiky se doposud udělené pokuty týkaly především těch cizinců, kteří se od začátku roku 2021 stali držiteli zaměstnaneckých karet. Dbejte proto u svých zaměstnanců ze zahraničí na včasné dokončení kurzu, aby(ste) nemuseli zbytečně platit.

NA KOHO SE TATO POVINNOST NEVZTAHUJE?

Na držitele:

  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu „21“, „22“, „23“ a „30“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu „88“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (kód účelu pobytu „78“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
  • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu „79“)
  • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu „80“)

Starosti s adaptačně-integračním kurzem si nemusí dělat ani cizinci, kteří v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršili věku 15 let nebo kteří v tento den dovršili věku 61 let. “Z obliga” jsou rovněž držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál. Jejich rodinní příslušníci jdoucí přes programy ale tuto povinnost ale mají!

POZOR!

Povinnost projít kurzem platí i pro ty cizince, kteří měli první pobyt po roce 2021 a spadali do některé z výjimek (byli to například studenti) a teď si pobytové oprávnění mění na zaměstnaneckou kartu, modrou kartu aj. I tito se ke kurzu musí přihlásit a často to nevědí. Podívejte se sem.

CO OBČANÉ EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI?

Na občany Evropské unie, stejně jako na jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky občanů České republiky, se nutnost absolvovat adaptačně-integrační kurz nevztahuje.

KDE SE KE KURZU PŘIHLÁSIT?

Adaptačně-integrační kurzy pořádají výhradně Centra na podporu integrace cizinců. Těch je v České republice 18 a záleží na samotném expatovi, kterou z lokací si vybere.

Kurz trvá 4 hodiny a poplatek činí 1 500 Kč.

Přihlásit se lze přes portál Ministerstva vnitra České republiky.

Pro zaměstnavatele/firmu je možností po dohodě s Centrem na podporu integrace cizinců zorganizovat tzv. neveřejný adaptačně-integrační kurz. Podrobnosti o tomto způsobu naleznete v našem předchozím článku.

Přečíst si můžete také o tom, jak povinné adaptačně-integrační kurzy pro expaty odstartovaly.

Zdroj fotografie: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *