Jak svým zaměstnancům z ciziny zajistit absolvování povinného adaptačně-integračního kurzu

#ZamestnavameCizince Zaměstnáváte cizince ze třetích zemí a pomáháte jim zajišťovat náležitosti pobytu v ČR? Od 1. ledna 2021 má většina cizinců ze zemí mimo EU, kteří v ČR získají dlouhodobý nebo trvalý pobyt, ze zákona novou povinnost. Musí absolvovat adaptačně-integrační kurzy. Cílem kurzů je zlepšit orientaci cizinců v české společnosti a zvýšit jejich soběstačnost. Tyto nově nabyté kompetence jsou výrazným benefitem nejen pro samotné firmy, ale i pro celou společnost.

 

Neveřejné adaptační kurzy pro cizince

Neveřejné adaptační kurzy pro cizince mají oproti těm veřejným spoustu výhod.

 

Kde se kurzy konají?

Adaptačně-integrační kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích, a to dvojím způsobem. První způsob je tzv. veřejný kurz, kdy jej cizinec absolvuje přímo v integračním centru. Druhou možností je uspořádání tzv. neveřejného kurzu po dohodě integračního centra a právnické osoby, například zaměstnavatele.

 

Jaké jsou výhody neveřejného kurzu?

Neveřejný kurz šetří čas i peníze účastníků. Může se konat v místě pracoviště a není proto nutné udělovat zaměstnanci volno, nemusí ani docházet ke složitým přesunům do učeben integračních center. Zaměstnavatel také může zvolit datum kurzu tak, jak se mu to nejlépe hodí. Jedná se tak o formu zaměstnaneckého benefitu, kdy zaměstnavatel pomáhá zaměstnanci splnit si jeho zákonnou povinnost.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Kolik stojí neveřejný kurz?

Na rozdíl od veřejného kurzu, který stojí 1500 Kč, zaplatí cizinec za neveřejný kurz částku 800 Kč prostřednictvím svého zaměstnavatele. Ten poté pošle Ministerstvu vnitra jednu platbu za všechny cizince. Zaměstnavatel však také hradí náklady za služby lektora a tlumočníka a další případné náklady spojené s prostory a vybavením. 

 

Co hrozí cizinci při nesplnění této povinnosti?

Cizinec, na kterého se tato povinnost vztahuje, musí kurz splnit do 1 roku od převzetí své pobytové karty s biometrickými prvky, jinak mu hrozí pokuta a další možný postih.

Cizinec by se měl o adaptačně-integračním kurzu dozvědět na pracovišti Ministerstva vnitra při převzetí biometrické karty. Bohužel mnoho lidí si informaci buď nepřečte nebo nepochopí její závažnost. Zde přichází ke slovu role zaměstnavatele nebo personalisty, která je v mnoha případech důležitá pro zprostředkování této informace svým zaměstnancům z ciziny.

Více informací o kurzech poskytují webové stránky Ministerstva vnitra, dále oficiální web projektu Vítejte v ČR a pak stránky Integračního centra Praha.

 

Máte zájem uspořádat neveřejný kurz pro své zaměstnance?

Kontaktujte integrační centrum a požádejte o více informací. Nejvíce kurzů nabízí Integrační centrum Praha (ICP) v centru Prahy. ICP poskytuje také bezplatné poradenství pro cizince a radí jim, zda se jich kurz týká a pomáhá jim s online registrací. Nejste-li z Prahy, můžete se obrátit na centrum ve vašem kraji.

Jakmile získáte souhlas centra k uspořádání kurzu a dojde k oboustranné dohodě na podmínkách, je možné realizovat neveřejný kurz.

 

Photo source: Kampus Production, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *