Zaměstnáváte cizince-studenty z třetí země? Ne každé pobytové oprávnění jim dává volný vstup na český trh práce

Studovat na vysoké škole a zároveň pracovat je dnes běžné. Přivýdělkem a časným získáváním praxe nepohrdnou ani zahraniční studenti univerzit v České republice. Rozhodli jste se také dát šanci mladým talentům a zaměstnat ve firmě studenta/y národnosti mimo Evropskou unii? Pak byste měli vést v patrnosti pobytové oprávnění každého z nich. Jen některá víza a pobyty dávají svým držitelům svobodu ve vkročení na tuzemský trh práce a vy byste v případě neznalosti a nedbalosti mohli takového studenta dosadit do týmu ilegálně.

cizinci-studenti

Jako HR se můžete setkat s několika typy pobytových oprávnění, když podepisujete pracovní smlouvu se studentem.

 • vízum nebo dlouhodobý pobyt za účelem studia

Toto je nejčastější typ pobytového oprávnění, na který narazíte.

Ve všech případech doporučujeme se VŽDY podívat na kódy uvedené ve vízech a pobytových kartách, neboť jednotlivé kódy znamenají něco jiného. Kupříkladu cizinec používá termín “family” nebo “family reunification”, ale myslí tím vízum či pobyt, kde se cizinec navazuje na rodinného příslušníka (family reunification). A to jsou dvě rozdílné věci. 

Význam použitých kódů naleznete například TADY.

Vízum nebo dlouhodobý pobyt za účelem studia dostávají ti studenti, kteří u nás v České republice studují na střední škole, vyšší odborné škole anebo akreditovaný obor na vysoké škole, a to prezenční formou. Tito zahraniční studenti MAJÍ VOLNÝ VSTUP NA TRH PRÁCE.

Na co si dát pozor?

Když takového studenta z vysoké školy vyloučí, automaticky pozbývá volný vstup na trh práce. Proč? Už nesplňuje účel pobytu na území, tj. studium – které mu volný vstup na trh práce zajišťovalo.

Dotyčný vám pak klidně může říct, “já pořád studuju” – to když třeba studoval medicínu, ale ukončil ji předčasně a teď studuje na neakreditované jazykové škole. Jenomže v tom případě už nestuduje vysokoškolský akreditovaný obor. A situace se stává ošemetnou.

Proto obecně doporučujeme následující:

 • VŽDY si nechávejte doložit aktuální potvrzení o studiu.
 • Ať má váš kolega-student na své identifikační kartičce jakýkoli pobyt, myslete dopředu a zahrňte do pracovní smlouvy povinnost, aby váš zahraniční zaměstnanec neprodleně oznámil změnu účelu pobytu zaměstnavateli. Vyhnete se případným budoucím trablům a kryjete se, kdyby přišla kontrola ze Státního úřadu inspekce práce či cizinecké policie a chtěla vás obvinit z toho, že ilegálně zaměstnáváte cizince.
medik student
Když medik předčasně ukončí své studium a přejde na neakreditovaný jazykový kurz, mění se jeho podmínky vstupu na český trh práce.
 • vízum nebo dlouhodobý pobyt za účelem ostatní

Vízum s účelem ostatní mají v České republice kupříkladu studenti neakreditovaných oborů. Aby takový student v naší zemi mohl pracovat, musí na úřadu práce POŽÁDAT O POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ. Toto povolení termínově kopíruje platnost víza. Tudíž když skončí vízum, skončí rovněž povolení k zaměstnání.

A nastává jen jediná alternativa – přejít na zaměstnaneckou kartu. Vízum totiž nejde prodloužit na vízum, ale na dlouhodobý pobyt – v našem případě na dlouhodobý pobyt s účelem ostatní, který NEUMOŽŇUJE ZÍSKAT POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ. Proto kdyby chtěl být cizinec dále zaměstnaný, musel by si změnit pobyt z účelu “ostatní” na “zaměstnání”, tedy podat včas žádost o klasickou zaměstnaneckou kartu.

Na zaměstnání přitom neběží fikce, tzn. v době, kdy dotyčný čeká na schválení zaměstnanecké karty, nemůže pracovat. A někdy vyřízení trvá vskutku dlouho…

 • vízum rodinné nebo dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití

Další možností je, když student v Česku pobývá s rodiči a navazuje se na otce/matku. Na rodiče se může navázat jak dlouhodobým vízem rodinným, tak dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití (vybírá si podle toho, jak splňuje podmínky). Opět se pečlivě podívejte na kódy, liší se.

U dlouhodobého víza za účelem rodinným (family visa) je to totožné jako u dlouhodobého víza za účelem ostatní – tento student NEMÁ VOLNÝ VSTUP NA TRH PRÁCE a MUSÍ MÍT POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ.

Stejně jako u účelu ostatní, i tady když končí platnost víza, končí platnost povolení k zaměstnání. Vízum za účelem rodinným jde prodloužit na dlouhodobý pobyt za účelem rodinným či soužití (dáno příbuzenským vztahem). U účelu rodinného nelze získat povolení k zaměstnání. Řešením je pak zaměstnanecká karta anebo dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití.

 • student, který je zaměstnaný jinde

Můžete se rozhodnout zaměstnat studenta, který už současně se svým studiem je někde v tuzemsku zaměstnaný – nedisponuje dlouhodobým pobytem nebo vízem za účelem studia, ale který si změnil účel pobytu na zaměstnání a je tedy držitelem zaměstnanecké karty. (Studenti si úmyslně mění účel pobytu na území ze “studia” na zaměstnaneckou kartu, pokud tady plánují zůstat dlouhodobě, při žádosti o trvalý pobyt se totiž doba strávená na území za účelem studia počítá jako jedna polovina počtu let strávených na území, kdežto u zaměstnatnecké karty se roky sčítají stoprocentně.)

Jestliže už student disponuje zaměstnaneckou kartou, pak může mít buď duální, nebo neduální. 

Duální zaměstnanecká karta:

 • je to pobytové i pracovní oprávnění
 • neřešíte, že se jedná zároveň o studenta, a přecházíte ke standardní změně zaměstnavatele, musíte počkat na souhlas se změnou zaměstnavatele od ministerstva vnitra a poté jedince zaměstnáte

Neduální zaměstnanecká karta:

 • tato zaměstnanecká karta má charakter pobytového oprávnění
 • cizince můžete hned zaměstnat, díky statutu studenta má volný vstup na trh práce, jen musí zaměstnání do tří dnů oznámit na ministerstvu vnitra
 • když takový student školu předčasně ukončí, má jen pobytové oprávnění, nikoli pracovní, a musí přejít z neduální zaměstnanecké karty na duální, aby mohl dál v Česku legálně pracovat (z toho důvodu mnoho studentů během studia raději volí duální zaměstnaneckou kartu, z níž se po úspěšném absolvování studia a předložení diplomu na OAMP stává zaměstnanecká karta neduální

Poznámka na okraj – vědečtí pracovníci

Ojediněle se může stát, že chcete ve firmě zaměstnat cizince, který do republiky přijel za účelem vědeckého výzkumu a to má zapsané v pobytové kartě. Jsou to typicky doktorandi na univerzitách či medici v nemocnici, kteří si chtějí třeba na pár hodin přivydělat. Na kartičce mají od ministerstva vnitra napsáno ANO ohledně volného vstupu na náš trh práce. Nicméně tato informace ja zavádějící. Tímto ANO se myslí pouze vědecký výzkum v určitém vědeckém inkubátoru nebo instituci, na niž se pobyt vztahuje.

Pokud by dejme tomu farmaceutická firma chtěla takového člověka zaměstnat na deset hodin týdně, tak by on byl nucený tady na území změnit účel pobytu na modrou kartu nebo zaměstnaneckou kartu.

vědecký pracovník
Byrokratická pečlivost je žádoucí také při zaměstnávání vědeckých pracovníků.

Nezapomeňte, že ať zaměstnáváte cizince s jakýmkoli pobytovým oprávněním, vždy máte coby zaměstnavatel oznamovací povinnost vůči úřadu práce!

Povinnosti, které je nutné splnit bezprostředně po zaměstnání cizince, jsme sepsali tady.

Zdroj fotografií: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *