Zaměstnáváme cizince: odpovědi na nejpalčivější otázky HR manažerů VII

#ZamestnavameCizince Na webináři Zaměstnáváme cizince 2022 i v letošním roce s HR manažery z celého Česka pravidelně probíráme současnou imigrační a relokační situaci v zemi. V zářijovém termínu jsme se blíže věnovali odpovědím na vaše podněty z registračního formuláře. Otázky se točily kolem zaměstnávání na dálku, občanů Ruska a Běloruska, překlenovacích štítků a nostrifikace vzdělání.

 

Na posledním webináři se nám sešlo na 71 HR manažerů.

Na posledním webináři se nám sešlo na 71 HR manažerů.

 

Mohou zaměstnanci turecké národnosti pracovat na home office z Turecka?

➡️ Na dálku cizince ze třetích zemí v tuto chvíli zaměstnat nelze. Česká legislativa na tuto možnost zatím není připravená. Třetizemec zaměstnaný na HPP navíc v ČR musí na Ministerstvu vnitra dokládat platnou fyzickou adresu. Jediná možnost je, že by s vámi spolupracoval externě. V tom případě by vám své služby klasicky fakturoval a daně by tím pádem odváděl ve své zemi.

➡️ Pokud se rozhodnete takového pracovníka přecijen zaměstnat na HPP, je třeba jej relokovat do Česka. Termín na zaměstnaneckou kartu je v Turecku ale velmi složité sehnat. V takovéto situaci proto doporučujeme žádost podat přes vládní programy ekonomické migrace. A pokud se jedná o vysoce kvalifikovanou pozici, radíme třetizemce zaměstnat spíše na modrou kartu, kde jde vše rychleji.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Je možné, aby zaměstnavatel podal přes program kvalifikovaný zaměstnanec žádost o ZK za občana Běloruska, který toto právo nemá?

➡️ Vládní program bohužel neumožňuje podat žádost v zastoupení. O pobyt je třeba zažádat klasicky osobně na ambasádě ČR v Bělorusku. Nicméně, i kdyby bylo možné podávat žádosti „v zastoupení“, tak by to v tuto chvíli Ministerstvo vnitra mohlo vidět jako „obcházení“ nařízení a tuto žádost by v současné situaci neschválilo.

➡️ Žádosti z Běloruska jsou v tuto chvíli pozastaveny. Jedinná z možností, jak běloruské občany v ČR zaměstnat, je přes modrou kartu, kterou občan získal v jiné zemi EU. Popřípadě rodinní příslušníci se mohou sloučit na své příbuzné s dlouhodobým pobytem (viz následující otázka).

 

Je možné zaměstnat občana Ruské federace, který je v ČR jako turista?

➡️ Občané Ruské federace, kteří jsou tu jako turisté, z ČR žádat o pobyty nemohou. Žádat by museli přímo ze svojí země na ambasádě ČR, ale to v tuto chvíli nelze. Navíc, od 25. října mají Rusové zakázán vstup do Česka i na základě schengenských víz za účelem turismu, a to z jakékoli členské země EU. 

➡️ Jediní Rusové (potažmo Bělorusové), kteří se mohou v tuto chvíli dostat do Česka, jsou rodinní příslušníci ruských a běloruských občanů s dlouhodobým pobytem v ČR. Ti mohou požádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.

 

Co dělat, když v době prodloužení povolení k pobytu cizinec nemá v pase překlenovací štítek?

➡️ Překlenovací štítek je typ osvědčení o oprávnění k pobytu na území ČR. Žádá se o něj v bodě, kdy si cizinec podal žádost o prodloužení pobytu, o které ještě nebylo rozhodnuto, a potřebuje např. vycestovat z České republiky. Překlenovací štítek umožňuje jeho držiteli cestovat z / do schengenského prostoru. 

➡️ Když bude váš zaměstnanec potřebovat vycestovat z ČR a není ještě rozhodnuto o prodloužení oprávnění, doporučujeme si překlenovací štítek zajistit. O ten si cizinec může s cestovním dokladem zažádat na Odboru azylové a imigrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP). Štítek se vydává na počkání, a to na dobu odpovídající předpokládané délce řízení cizincovy žádosti. 

 

Kdy je vyžadována nostrifikace diplomu v případě zaměstnanecké karty?

➡️ Nostrifikací dle webu MVČR rozumíme „proces uznání zahraničního vzdělání jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.“ Je vyžadována vždy, když existují pochybnosti o tom, že žadatel opravdu získal takové vzdělání, jaké k výkonu své práce potřebuje (např. na základě požadavků zaměstnavatele). 

➡️ Z naší zkušenosti se z 99 % jedná o případy, kdy je pro danou pozici legislativní požadavek na vzdělání nebo se jedná o tzv „regulované povolání“.

➡️ Dle webu MŠMT mohou absolventi základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání požádat o nostrifikaci dokladu o zahraničním vzdělání krajský úřad

➡️ Co se týče vysokoškolského vzdělání, o uznání diplomu rozhoduje veřejná vysoká škola, popř. ministerstvo obrany (v případě vzdělání ve vojenské oblasti) nebo Ministerstvo vnitra (v případě vzdělání v oblasti bezpečnostních služeb). MŠMT potom funguje jako odvolací orgán v případě zamítnutí vysokou školou.

➡️ Dále si může o nostrifikaci zažádat zaměstnavatel nebo MVČR. To ale není tak časté, protože zaměstnavatel většinou nechce se schválením otálet. 

➡️ MVČR může nostrifikaci požadovat např. v případech, kdy má cizinec vystudovanou soukromou univerzitu, která není na trhu dost dlouho.

 

Kdy se bude konat příští termín webináře?

Veškeré vypsané termíny jsou na našem LinkedInovém profilu. Pokud nemáte LinkedIn, najdete je i na našem Facebooku. Už teď se těšíme, že vás mezi účastníky uvidíme.

V mezičase se můžete přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru, ve kterém pravidelně přinášíme novinky z oblasti zaměstnávání cizinců.

Máte další otázky? Chtěli byste konzultovat situaci ohledně zaměstnávání cizinců u vás ve firmě? Obraťte se na CEO Andreu Tkačukovou na andrea@foreigners.cz

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *