Na co by zahraniční zaměstnanec neměl zapomenout, když se rozhodne opustit Česko?

#ZamestnavameCizince Věnujete se zaměstnávání cizinců? V tom případě určitě víte, že se občas stává, že se cizinci rozhodnou ČR z osobních nebo pracovních důvodů opustit. Než se za nimi ale zavřou dveře letadla, vy i oni nesmíte zapomenout na povinnosti, které je třeba v takovém případě splnit. Co všechno se musí zařídit se dozvíte v článku.

Důležité je zejména to, aby cizinec zrušil všechny smlouvy, které v ČR uzavřel.

Důležité je zejména to, aby cizinec zrušil všechny smlouvy, které v ČR uzavřel.

 

Co zařídit ze strany HR/zaměstnavatele

Ze všeho nejdříve je nutné se zaměstnancem pořešit ukončení pracovního poměru. Pokud dal cizinec výpověď sám, následuje klasická výpovědní lhůta, která trvá 2 kalendářní měsíce.

U cizinců s volným vstupem na trh práce je třeba nahlašovat ukončení zaměstnání na Úřadu práce, a to do 10 kalendářních dnů. Vzor formuláře najdete na stránkách MPSV

U zaměstnanců bez volného vstupu (tj. u těch, co jsou u vás například na zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo ICT kartu, popřípadě mají pracovní povolení)  je třeba na Úřad práce nahlásit, že:

  • Cizinec ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno (do 10 dnů ode dne ukončení).
  • Zaměstnání bylo cizinci ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů (do 10 dnů ode dne ukončení).
  • Zaměstnání bylo cizinci ukončeno okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce (do 10 dnů ode dne ukončení).

K oznámení ukončení poměru z jakéhokoli důvodu využijte formulář sdělení o nenastoupení nebo předčasném ukončení

Pozor, při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání.

O odchodu zaměstnance byste měli informovat také příslušnou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Co by si měl zařídit cizinec sám

Kromě podání výpovědi, popřípadě ukončení pracovního poměru dohodou, by cizinec neměl zapomenout na spoustu dalších praktických věcí, než ČR opustí. 

  • Ukončení nájemní smlouvy: Cizinec by měl v souladu s nájemní smlouvou oznámit majiteli nemovitosti, že ji chce ukončit. Výpovědní lhůta zpravidla trvá 3 měsíce a běží od prvního dne NÁSLEDUJÍCÍHO kalendářního měsíce, takže cizince upozorněte, aby smlouvu ukončil včas a nemusel potom zbytečně čekat nebo platit nájem za prázdný byt. Pokud má na sebe cizinec napsané i energie, je třeba pořešit i to.
  • Ukončení smluv s telekomunikacemi: Cizinec by měl obvolat svého poskytovatele internetu, telefonního operátora a poskytovatele televize, pokud tyto službu využívá. Ty by měl vyrozumět o tom, že chce ukončit smlouvu z důvodu odjezdu z ČR.
  • Odhlášení od povinných poplatků: Pokud má váš zahraniční zaměstnanec povinnost platit určité poplatky (např. poplatky za odpad, poplatky za psa nebo koncesionářské poplatky), je potřeba, aby se z nich odhlásil. To může učinit na tom stejném místě a tím stejným způsobem, kterým se k nim přihlásil. Pokud tak cizinec neučiní, instituce jej budou při neplacení brát automaticky jako dlužníka.
  • Ukončení pojistných smluv: Stejně tak je třeba nezapomenout na ukončení veškerých pojistných smluv. V případě rodinných příslušníků vašich zaměstnanců kteří bez veřejné zdravotní pojištění se bude jednat hlavně o Komplexní zdravotní pojištění pro cizince. Další pojistky, které by cizinec mohl mít, a je třeba je zrušit, mohou být například Pojištění odpovědnosti nebo pojištění Škoda z výkonu povolání.
  • Informování svého obvodního lékaře: Pokud si tu během svého pobytu cizinec našel obvodního lékaře, je dobré i jemu svůj odjezd oznámit. Navíc si od něj může zahraniční zaměstnanec vyžádat své lékařské záznamy, které potom předá novému doktorovi.

 

Imigrační povinnosti

Pokud se cizinec rozhodne odstěhovat z Česka, poslední věc, na kterou by rozhodně neměl zapomenout, je odevzdání svého pobytového oprávnění. A to ať už je občan EU s osvědčením o registraci nebo třetizemec s kartou pobytu.

Pobytovou kartičku je třeba odevzdat na Odboru azylové a migrační politiky alespoň 3 dny před odjezdem. Pokud průkaz z nějakého důvodu potřebuje při odjezdu, další možností je jej do Česka poslat poštou.

Zajímá vás více o zaměstnávání cizinců v Česku – vízové a jiné imigrační záležitosti, rozhovory, tipy z praxe? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Photo source: Vlada Kaprovic, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *