Jak předcházet odlivu zahraničních zaměstnanců z důvodu drahého pojištění rodinných příslušníků

V souvislosti s novelou imigračního zákona se znatelně zvedly ceny komplexního zdravotního pojištění. Ačkoli vaši zaměstnanci se účastní veřejného systému, to samé neplatí pro jejich rodinné příslušníky třetizemců, kteří si pojistku musí povinně pořizovat u společnosti PVZP. Vysoké částky potom často způsobují, že relokované rodiny opuští ČR, protože si je nemohou dovolit. V článku se dozvíte, jak tento problém nejlépe podchytit, abyste zbytečně nepřicházeli o talentované pracovníky.

 

Čím větší rodina je, tím více musí platit – cizincům s dětmi situace zejména nepřeje.

Čím větší rodina je, tím více musí platit – cizincům s dětmi situace zejména nepřeje.

 

Veřejné x soukromé pojištění

Všichni cizinci, kteří v Česku pobývají po dobu delší než 90 dnů, musí mít nějaké zdravotní pojištění. Někteří ale mohou být kryti veřejným zdravotním pojištěním. To se týká Čechů, cizinců s trvalým pobytemzaměstnanců jejichž zaměstnavatel vykonává činost v ČR, zaměstnanců z jiných zemí EU pracujících v ČR pro zaměstnavatele z jiných zemí EU, OSVČ z jiných zemí EU aktivních na území ČR, obyvatel EU s Evropským pasem zdravotního pojištění a také neaktivních rodinných příslušníků pracovníků z jiných zemí EU pojištěných v ČR.

Ti, kteří nejsou účastníky veřejného systému si musí pořídit komplexní pojištění u komerčních poskytovatelů. 

Komplexní pojištění se tedy netýká vašich řadových zaměstnanců, ale vztahuje se na rodinné příslušníky vašich zaměstnanců ze třetích zemí (pokud zrovna nespadají pod jednu z kategorií veřejného pojištění). Ti si během doby platnosti jejich dlouhodobého pobytu nebo víza musí soukromou pojistku koupit u PVZP.

 

Vysoké ceny komplexního pojištění pro cizince

Ceny tohoto pojištění se u PZVP v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na uzemí ČR nedávno zvedly. V tuto chvíli (tj. leden 2022) zaplatí zdravý cizinec ve věku 15-44 let za roční smlouvu u této společnosti 26 250 Kč

Ve vašich firmách už jste možná zaregistrovali, že se tento nárůst znatelně dotknul hlavně relokovaných rodin s více členy (a hlavně více dětmi), protože vám na dané zaměstnance stouply náklady. Především u těchto zaměstnanců hrozí to, že budou z důvodu nedostatku finančních prostředků na zaopatření svých rodin muset podat výpověď a vrátit se do původní vlasti, pokud jim s placením pojistného nepomůžete.

 

Platí se i za malé děti

Třetizemci s dětmi na tom budou ještě hůře. Jediná výjimka z povinnosti platit komplexní pojištění pro cizince u těch nejmenších může nově platit pro novorozence, kteří jsou zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění. Některé děti které se na území ČR narodí matkám ze třetích zemí s povoleným dlouhodobým pobytem (včetně zaměstnaneckých karet) budou tedy kryty státem, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhnout 60 dní života. 

Pozor, ani toto krytí však není plně zaručeno a je nutné si individuální situaci ověřit u PVZP. Po vypršení této lhůty potom dítě musí uzavřít komplexní pojištění. 

Pro lepší představu, ceny pro děti a mládež za smlouvu na 12 měsíců dle posledního ceníku (26. 11. 2021) PVZP vypadají následovně:

  • Dítě 0-5 let…………..31 350,-
  • Dítě 6-14 let…………..25 400,-
  • student 15-30 let…………..17 500,-

 

Ověřte si možnost trvalého pobytu

Jak z toho ven? Různé společnosti volí různé cesty. Jelikož firmy nechtějí o své zaměstnance přijít, často se rozhodují pojistné rodinně zaplatit ze svého, aby je tak odbřemenili.

Co byste měli udělat zcela určitě než se k tomuto kroku uchýlíte, je přeptat se všech svých zahraničních zaměstnanců, jak dlouho už v ČR s rodinami pobývají. Po 5 letech pobytu totiž mají cizinci nárok na podání žádosti o povolení k trvalému pobytu. Jakmile má třetizemec trvalý pobyt, stává se účastníkem veřejného pojištění. Navíc – jakmile má na trvalý pobyt nárok rodič, má na něj nárok automaticky i dítě.

 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

S trvalým pobytem se pojí spousta výhod, jako například volný přístup na trh práce, právo na podporu a důchod, přístup ke vzdělání (v rámci kterého budou studenti do 26 let pojištěni státem) a půjčkám, vč. hypoték. Začlenění se do veřejného zdravotního systému je ale bezpochyby tím největším benefitem.

Cizinci o trvalé pobyty velmi často sami nežádají, a to z různých důvodů. Někdy mají strach ze zkoušek z českého jazyka. Někteří o této možnosti ani nevědí, nebo jim během let života strávených v Česku v relativní pohodě vypadla z hlavy. A některým z nich se prostě nechce, protože to pro ně znamená nepříjmené běhání po úřadech.

Na vás tedy je, abyste vaše zaměstnance v žádosti o tento druh pobytového oprávnění podpořili – například tím, že jim pomůžete zajistit kurzy českého jazyka, nebo jim se vším – a třeba i s naší asistencí – pomůžete administrativně.

 

Chtěli byste vašim zaměstnancům doporučit, aby si oprávnění vyřídili? Odkažte je na nás a my jim se vším pomůžeme – popřípadě nás kontaktujte sami, pokud se takových cizinců u vás ve firmě najde hned několik. 

Chcete se dozvědět víc o možnostech pobytu v ČR pro cizince? Sledujte náš blog a odebírejte měsíční HR newsletter, aby vám žádný podobný článek neutekl!

Článek zdroj: mvcr.cz
Foto zdroj: pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *