Důležité info pro vaše zaměstnance: Nájemní a podnájemní smlouva při hledání bytu v Česku

Jak by měl zahraniční zaměstnanec postupovat při hledání bytu v Česku? Jaké dokumenty si musí shromáždit, aby ho úředník za okýnkem cizinecké kanceláře nevyhodil s tím, že toto nestačí? Zaměřili jsme se na nájemní a podnájemní smlouvu – jak fungují, jaký je mezi nimi rozdíl a hlavně, kdy jsou potřeba.

Při prodloužení víza nebo povolení k pobytu, při žádosti o zaměstnaneckou kartu a vůbec kdykoliv, kdy je potřeba doložit adresu bydliště, musí expat v Česku jít na Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky. To platí i pro obyvatele EU.

Co je nutné udělat – krok za krokem:

Po přestěhování se do nového bytu je třeba, aby cizinec měl nájemní smlouvu od majitele bytu, a to verzi českou nebo česko-anglickou (dvojjazyčnou). Ve smlouvě je uvedena ulice, č. p., směrovací číslo a město. Dále číslo bytu (pokud je) a datum, od kdy do kdy bude nájemník v bytu pobývat. Osoba, která v bytě pobývá, je označena jako nájemník nebo spolubydlící, přičemž při označení spolubydlící nemusí smlouvu podepisovat. V případě, že je nájemní smlouva v angličtině nebo není podepsána majitelem, je potřeba doložit doklad o zajištění ubytování.

Poté se tento nový obyvatel země musí s těmito dokumenty (nájemní smlouvou či dokladem o zajištění ubytování) dostavit na Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, kde si je příslušný úředník zkontroluje. Doporučujeme přinést úředně ověřenou kopii, protože úředník si ponechá původní dokument. Také zkontroluje jméno majitele, zda souhlasí s jménem uvedeným na katastru vlastníků nemovitostí. A tím se právě liší nájemní a podnájemní smlouva.

Je velmi běžné, že ve hře je kromě majitele nemovitosti  tzv. “podnajímatel”, který si byt pronajímá od majitele a pak ho pronajímá dalším lidem. Podnajímatel dá nájemníkovi k podpisu tzv. podnájemní smlouvu. Tato smlouva však nenese jméno majitele nemovitosti, a proto pak jméno na podnájemní smlouvě nekoresponduje se jménem majitele nemovitosti uvedeným v katastru vlastníků nemovitostí. A to je problém. Aby k této situaci nedošlo, existují tato 2 řešení:

  1. Plná moc majitele nemovitosti + podnájemní smlouva

Nájemník potřebuje plnou moc podepsanou od majitele bytu, kterou získá buď přímo od něj nebo od podnajímatele. Tato plná moc musí být úředně ověřena (její podpis) na Czech POINTU nebo notářem. Dále nájemník musí mít podnájemní smlouvu. S těmito dvěma dokumenty (plnou mocí a podnájemní smlouvou) jde pak nájemník na odbor azylové a migrační politiky, kde je zkontroluje úředník – ověří dokumenty s katastrem majitelů nemovitostí.

  1. Nájemní a podnájemní smlouva

Nájemní smlouvu získá nájemník od majitele bytu (podepsána majitelem) a podnájemní smlouvu od podnajímatele (ta je podepsána podnajímatelem). S nájemní a podnájemní smlouvou jde poté na odbor azylové a migrační politiky, kde si úředník zkontroluje jméno uvedené v nájemní smlouvě s jménem uvedeným v katastru vlastníků nemovitostí.

V případě, že se jména neztotožňují, je nájemník vyzván, aby přinesl správné dokumenty, které budou opět zkontrolovány.

Obraťte se na naše imigrační konzultanty, aby si váš zaměstnanec nemusel projít tímto byrokratickým maratonem navíc bez znalostí češtiny sám! Případně mu pošlete anglickou verzi tohoto článku, aby věděl, co má dělat.

Na tomto odkazu mohou vaši zahraniční zaměstnanci najít aktuálně volné bydlení v Česku, které máme v nabídce.

 

Veronika Tomková

Hi everyone! I am Veronika, a passionate traveler, music lover and guide for my foreign friends in Brno. I like working in an international environment and helping expats to get to know our country. Cultural and social interconnection makes sense to me. Then it is possible to understand each other better, I believe :).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *