Novinky v zaměstnávání cizinců od 1.7.2024? Volný vstup na trh práce pro expaty z 9 zemí

S prázdninami vstupují v platnost zásadní změny v zaměstnávání cizinců v České republice. Změnou zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. července 2024, se mění požadavky na pracovní oprávnění cizincům z vybraných zemí mimo EU/EHP a Švýcarska. Nově se k zaměstnání nebo výkonu práce na území ČR nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta pro občany zemí uvedených na seznamu, který může vláda měnit. Tato změna je podpořena potřebou zaměstnávat vysoce kvalifikované pracovníky a zohledněním bezpečnostního rizika.

novinky 1.7.2024

Velkým uvolněním dosavadních předpisů je volný vstup na český pracovní trh pro občany těchto 9 zemí:

 • Austrálie
 • USA
 • Velká Británie
 • Kanada 
 • Japonsko 
 • Jižní Korea
 • Nový Zéland 
 • Izrael
 • Singapur

Tito prakticky nepotřebují povolení k zaměstnání (podobně jako občané EU), avšak stále musí být držiteli platného víza nebo pobytu na území v ČR.

Pokud tedy bude například Japonec vyslán do České republiky a bude podávat žádost o neduální zaměstnaneckou kartu na ambasádě, tak:

 • do 30.6. by po něm bylo požadováno také povolení k zaměstnání
 • od 1.7. už bude tuto žádost podávat bez povolení k zaměstnání

Jestliže je aktuálně státní příslušník některé z těchto zemí držitelem duální zaměstnanecké karty, tak od 1.7.2024 se tato karta automaticky nemění na neduální. K tomu dojde až v momentě, kdy si bude dotyčný kartu prodlužovat, měnit zaměstnavatele apod. Je to z toho důvodu, že cizinec si může ponechat i titul duální zaměstnanecké karty a de facto ignorovat to, že mu je umožněn volný vstup na trh práce. 

Proto zaměstnavatelé budou řešit případné informování úřadu práce (dále jen ÚP) o ukončení zaměstnání na pracovním místě pro držitele duální zaměstnanecké karty pomocí „Sdělení o ukončení“ a začátek pracovního poměru díky volnému vstupu na trh práce pomocí „informační karty“ až poté, co si cizinec nedualitu zajistí právě tím, že bude prodlužovat už na neduální zaměstnaneckou kartu (ve formuláři o prodloužení si zvolí možnost, že má volný vstup na trh práce) nebo měnit zaměstnavatele atp. podle postupu pro cizince s volným vstupem na trh práce

POZOR:

Bezvízový styk lze aplikovat pouze za nevýdělečným účelem a nelze tedy na jeho základě vykonávat pracovní činnost. Třeba Američan si do České republiky nebude moci přijet na 3 měsíce jen tak “popracovat” a odletět zpátky do USA. Bude potřebovat krátkodobé vízum za účelem zaměstnání tak, jako tomu bylo doposud, pouze už nebude muset předtím žádat na ÚP o povolení k zaměstnání, a to následně k žádosti o krátkodobé vízum na českém zastupitelském úřadu přikládat.

Bez testu práce při nízké nezaměstnanosti

S účinností od 1.7. je zrušen test trhu práce u držitelů zaměstnanecké karty při nízké nezaměstnanosti. Pokud bude v určitém kraji dosažena úroveň míry nezaměstnanosti 7 %, daný kraj může test trhu práce znovu zavést. Nadále bude nezbytné oznamovat tato volná místa na místním ÚP (jako u modré karty).

Zrušení volných pracovních pozic v databázi po 6 měsících od jejich zveřejnění

Od začátku letošních prázdnin bude také úřad práce rušit volné pozice v databázi volných pracovních míst v případě, že tam budou déle než 6 měsíců. Pracovním místům vloženým do centrální evidence volných míst pro držitele zaměstnanecké/modré karty před 1.7. poběží od tohoto dne šestiměsíční lhůta a pak budou rovněž smazána.

Po 6 měsících se tedy nesmaže jen takové volné pracovní místo, na něž už byla na zastupitelském úřadě podána žádost.

Dejte si pozor při náborech, kdy jdete přes vládní programy a trvá delší dobu, než dostanete termín na zastupitelském úřadu k podání žádosti (Indie, Kazachstán)  – když řeknete, tak vám sice pozici zase nahodí zpět, ale momentálně vyjede s novým číslem volného místa, což způsobuje trable – toto se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) snaží vyřešit.

Oznamovací povinnost vůči ŮP výhradně digitálně

Povinnost hlásit cizincův nástup, ukončení či změnu v údajích cizince (nový pas, adresa, číslo pobytové karty atp.) na úřadu práce je od 1.7. možná výhradně jedním z těchto tří digiálních kanálů:

 • vyplněním formuláře na webu ÚP
 • zasláním XML souboru do datové schránky ÚP – k tomuto účelu slouží speciální datová schránka 2akmgv5, nikoli klasická datová schránka ÚP
 • přímou integrací vašeho informačního systému s rozhraním MPSV

Od 1.7.2024 bude tato funkcionalita plně funkční systém plně funkční a zaměstnavateli automaticky přijde potvrzení o digitálním úkonu

Při vyplnění přes webový formulář dojde k vygenerování tzv. identifikátoru – ten je třeba si uložit, neboť pomocí něj bude možné editovat informace týkající se daného cizince.

Další informace najdete zde.

 

Vyslání v rámci EU ohlašujete nově na SUIP

Od července nastávají nová pravidla rovněž při plnění povinnosti oznámit vyslání pracovníků do ČR v rámci EU.

Ohlášení je povinností vysílajícího zahraničního subjektu. Společnost se sídlem v EU, která k nám do tuzemska vysílá zaměstnance, se musí zaregistrovat na Státním úřadu inspekce práce ČR (SUIP) a skrze online formulář vyplnit ohlášku vyslání daného zaměstnance (nástup, ukončení i změny.

POZOR:

Jestliže vyslání začalo před 1.7.2024 a jeho počátek byl ohlášen skrze ÚP, tak jeho ukončení/změny je nutné stále ohlašovat ÚP – i po 1.7. Přes SUIP budou přijímána pouze nově započatá vyslání, a k tomu jejich změny a ukončení.

Oznámení bude možné provést pouze přes registrační formulář, který bude ve 4 jazykových mutací (angličtina, čeština, němčina, polština) dostupný právě od 1.7.2024 na webu SUIP, kde jsou také popsány všechny nastalé změny.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *