Novinky v zaměstnávání cizinců od 1.7.2024? Volný vstup na trh práce pro expaty z 9 zemí

S prázdninami vstupují v platnost zásadní změny v zaměstnávání cizinců v České republice. Změnou zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. července 2024, se mění požadavky na pracovní oprávnění cizincům z vybraných zemí mimo EU/EHP a Švýcarska. Nově se k zaměstnání nebo výkonu práce na území ČR nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta pro občany zemí uvedených na seznamu, který může vláda měnit.