Modrá karta a vše, co o ní potřebujete vědět

Její název jste už určitě slyšeli. Modrá karta je jedním z pobytových oprávnění pro třetizemce, kteří chtějí dlouhodobě pracovat v České republice. Za jakých podmínek je možné modrou kartu získat? Jaké jsou její výhody oproti zaměstnanecké kartě? Proč byste s podáním žádosti o modrou kartu neměli otálet? Prozradíme vám v dalších řádcích.

Modrá karta je speciální druh povolení k dlouhodobému pobytu, který opravňuje občany ze zemí mimo Evropskou unii, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska legálně pobývat a pracovat v České republice na profesní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci. Typicky jsou profese s univerzitním diplomem – vývojáři softwaru, programátoři, projektoví manažeři, finanční ředitelé atp.

modrá karta článek

Komu se modrá karta vydává?

Žádat o modrou kartu mohou podat cizinci, kteří:

 • dokončili vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, jestliže studium trvalo nejméně 3 roky (to odpovídá vysoké kvalifikaci)
 • budou pracovat na pozici, která tuto kvalifikaci vyžaduje a má podle klasifikace označení 1, 2 nebo 3 (u pozic CZ-ISCO začínající 133 a 25 lze vzdělání nahradit praxí – trvající dle vyhlášky alespoň 3 roky v posledních 7 letech)
 • budou mít pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou na dobu nejméně 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu se mzdou minimálně ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice – tu vyhlašuje každoročně Český statistický úřad (ČSÚ), zvyšuje se vždy od května a ČSÚ ji zveřejňuje většinou začátkem března, tak mějte oči na šťopkách a odebírejte náš HR newsletter, kde budeme o aktuální minimální výši mzdy pro modrou kartu informovat

(Update) Od 1. 5. 2024 je minimální mzda u modré karty ve výši 65 012 Kč (1,5 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice).

Hodí se vědět: Podat žádost o modrou kartu mohou i ti, kdo nemají žádné pobytové oprávnění v České republice – a to v případě, že jsou držiteli modré karty vydané jiným členským státem EU a žádost podávají nejpozději měsíc ode dne vstupu na území České republiky. V takovém případě je možné podat žádost přímo na území České republiky, a to na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP)  Ministerstva vnitra ČR a je třeba přinést tuto modrou kartu z jiného státu EU fyzicky s sebou.

Na jak dlouho je modrá karta platná?

Modrá karta se vydává na dobu platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na niž byla uzavřena pracovní smlouva. S novelou účinnou od července 2023 je modrá karta vydávána nejdéle na 3 roky (předtím to bylo pouze na 2 roky).

Jaké jsou výhody modré karty?

 • žádost je obvykle rychleji schválená (pro Českou republiku jsou tito zaměstnanci žádoucí, a proto napomáhá jejich nástupu)
 • jde mimo kvóty na ambasádách, a tak jejich počet není omezen a jsou vhodné pro zaměstnavetele, kteří nemohou být ve vládních programech ekonomické migrace (ty mají určitá pravidla, které ne každý zaměstnavatel splňuje – třeba fungovat celosvětově s určitým počtem zaměstnanců nebo po určitou dobu)
 • nevztahuje se na ni test trhu práce pro volná místa vypsaná pro modré karty
 • rodinní příslušníci držitele modré karty mohou okamžitě žádat o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny (pozor, u dětí pouze do věku 18 let) a díky tomu mít rovněž přiznaný volný vstup na trh práce
 • doba pobytu na modrou kartu delší než 12 měsíců na území země EU se automaticky započítává do celkové doby strávené v jiné zemi EU (při žádosti o trvalý pobyt)
 • držitel modré karty v jiné zemi EU může žádat o modrou kartu na území ČR a začít pracovat po 30 dnech od podání
 • po 2 letech trvání platnosti modré karty není nutné dokládat kvalifikaci
 • změna zaměstnavatele je snazší – oproti držitelům zaměstnanecké karty, kteří o změnu zaměstnavatele žádají, držitelé modré karty změnu zaměstnavatele jenom oznamují
 • po 2 letech držení modré karty lze být nezaměstnaný/á až 6 měsíců (do 2 let až do 3 měsíců)

modrá karta

Modrá karta a změna zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele nebo pracovní pozice se jenom oznamuje pomocí oznamovacího formuláře, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Novým zaměstnavatelem může být agentura práce.
Nový zaměstnavatel musí být bezdlužný.

Pozor na:

 • povinnost doložit na OAMP potvrzení o ukončení pracovního poměru ve lhůtě 3 pracovních dnů
 • doba trvání nezaměstnanosti nesmí přesáhnout v souhrnu 3 měsíce (v případě, že cizinec je držitelem modré karty po dobu kratší než 2 roky) nebo 6 měsíců (jestliže je cizinec držitelem modré karty alespoň 2 roky)

Zaměstnanecká nebo modrá karta?

Jestli váháte, zda pro svého nastupujícího kolegu ze zahraničí vyřídit zaměstnaneckou kartu anebo modrou kartu, pak obecně doporučujeme zvolit modrou kartu – pokud klienti splňují podmínky pro její vydání – viz výhody uvedené výše.

Hodí se vědět: Platnost modré karty ministerstvo vnitra neruší, pokud její držitel dočasně, nejdéle ovšem 12 měsíců, nesplňuje podmínky pro její vydání z důvodu nemoci, zdravotního postižení nebo rodičovské dovolené.

Zajímá vás, jak bez zbytečného zdržování uspět s žádostí o pobytové oprávnění hned na první dobrou? Tady je našich 15 tipů.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *