Změny ve vládních programech ekonomické migrace

Zaměstnáváte odbornou pracovní sílu ze zahraničí nebo to v nejbližší době plánujete? Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s platností od 1. února 2021 ohlásilo změny ve dvou důležitých vládních programech ekonomické migrace. Jedná se o Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Změny jsou spojeny především s rozšířením možností, které tyto programy nabízejí.

Programy pro zaměstnávání cizinců jsou jedním z oblíbených způsobů, jak dostat do České republiky zahraniční zaměstnance snadno a rychle, aby tak zaplnili nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílili konkurenceschopnost českých společností. Tyto programy ekonomické migrace mají mnoho výhod, například zisk zaměstnanecké či modré karty. Účastníci programů ani jejich rodinní příslušníci také nemusí podstupovat adaptačně-integrační kurzy

Jak Program klíčový a vědecký personál, tak Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec jsou otevřené pro všechny třetizemce, kteří splňují podmínky pro zařazení.

Odborná pracovní síla ze zahraničí.

Změny v programech ekonomické migrace platí od 1. února 2021.

Program klíčový a vědecký personál

Program ekonomické migrace klíčový a vědecký personál využijete v případě, že potřebujete do své společnosti přivést cizince v postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty a zároveň patříte mezi:

 • investory – tj. zahraniční společnosti, které jsou propojeny s ČR
 • výzkumné organizace – zapsané u MŠMT
 • technologické společnosti – působící v oblasti vědy a výzkumu
 • nově založené společnosti – se záměrem zaměstnání cizinců na klíčových postech) 
 • nebo start-upy – založené nejvýše před 7 lety

Abyste jej však mohli využít, musíte se přesvědčit, zda splňuje všechna kritéria a požadavky. Ty jsou detailně specifikovány na webových stránkách MPO

Co se změnilo v tomto programu?

Avizovaná změna – respektive rozšíření – programu se týká především těchto kritérií a požadavků. Konkrétně se dle MPO jedná o změny v kategorii start-up, kde došlo mimo jiné k úpravě seznamu inkubátorů a technologických investorů, které spadají mezi kritéria programu. Upravený seznam můžete najít v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

A kterých zaměstnanců se tento program týká? 

Program klíčový a vědecký personál mohou využít vaši zahraniční zaměstnanci, kteří spadají pod jednu z následujících kategorií (podrobná kritéria najdete na stránkách MPO):

 • Zákonodárci a řídící pracovníci 
 • Specialisté 
 • Techničtí a odborní pracovníci
 • Cizinci v postavení statutárních orgánů
 • Zahraniční pracovníci vnitropodnikově převedení nebo vyslaní do ČR

Programu rovněž mohou využít nejbližší rodinní příslušníci těchto zahraničních zaměstnanců.

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec využijete v případě, že potřebujete zaměstnat vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.

Na straně zaměstnavatele se tohoto programu můžete zúčastnit, pokud splňujete kritéria vytyčená MPO, tj. patříte mezi zaměstnavatele, kteří:

 • v ČR podnikají minimálně 2 roky
 • jsou daňovým rezidentem v ČR
 • platí v ČR zdravotní a sociální pojištění
 • reálně vyvíjí činnost
  • a) výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru 
  • b) poskytování zdravotních služeb
 • zaměstnali či zaměstnávají alespoň tři osoby v období dvou let před podáním žádosti
 • mají vyrovnané závazky vůči státu – tj. nemají nedoplatky, například daňové nebo nedoplatky na pojistném
 • v období 2 let před podáním žádosti jim nebyla uložena pokuta – a to nad 100 000 korun za umožnění výkonu nelegální práce nebo opakovaná pokuta nad 100 000 za porušení předpisů

A kterých zaměstnanců se tento program týká? 

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec mohou využít vaši zahraniční zaměstnanci, kteří spadají pod jednu z následujících kategorií (podrobná kritéria jsou uvedena na stránkách MPO):

 • Zákonodárci a řídící pracovníci 
 • Specialisté 
 • Techničtí a odborní pracovníci 
 • Zahraniční pracovníci vnitropodnikově převedení nebo vyslaní do ČR

Programu mohou také využít nejbližší rodinní příslušníci těchto zahraničních zaměstnanců.

Co se změnilo v tomto programu?

V případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec letos rovněž došlo k rozšíření. Konkrétně se jedná o kategorii vyslaného a vnitropodnikově převedeného zaměstnance, obdobně, jako je tomu v současnosti u Programu klíčový a vědecký personál.

 • Vnitropodnikový převod v tomto případě znamená dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní skupiny podniků k výkonu práce do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR. Pokud se tato situace týká vás, váš zaměstnanec musí být u vaší společnosti v zahraničí před převodem zaměstnán alespoň 6 měsíců.
 • Podobné je to i u vyslání. Tento proces můžeme chápat jako vyslání vašeho zahraničního pracovníka k plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zahraničním zaměstnavatelem a obchodní společností usazenou na území ČR. Takový zaměstnanec musí být v zahraničí před vysláním rovněž zaměstnán alespoň 6 měsíců.

Rovněž došlo k posílení kontrolních funkcí MPO. MPO do Programu zařazuje a případně z něj i vyřazuje zaměstnavatele, který podniká v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru. Rovněž monitoruje celkovou realizaci Programu a její dopady na podnikatelský sektor.

Výhody programů

Jak bylo řečeno, výhodou těchto programů je zejména to, že zjednodušují procesy zaměstnávání zahraničních pracovníků a podporují tak konkurenceschopnost českého trhu. Podle serveru dReport tyto programy však v současnosti plní také dodatečnou funkci, protože jsou v době koronavirového omezení přijímání žádosti o pracovní víza jedinou cestou, jak získat zahraniční pracovníky

Pro vás i samotné zaměstnance také programy ekonomické migrace představují významné zjednodušení administrativy, se kterou byste se museli potýkat po cizincově příjezdu.

Pokud se váš zaměstnanec stane součástí Programu klíčový a vědecký personál, bude mu garantována například možnost podání žádosti o pobytové oprávnění (spolu s jeho rodinnými příslušníky) na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, jednodušší papírování spojené s touto žádostí a také to, že tato žádost bude vyřízena do 30 dnů.

Podobně je tomu u Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, který vašim zaměstnancům rovněž garantuje možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu v ČR a zahraničí (včetně rodinných příslušníků) a také zjednodušení administrativy spojené s touto žádostí.

Zaměstnáváte nebo plánujete zaměstnat odbornou sílu ze zahraničí a potřebujete poradit? My ve Foreigners se na tuto problematiku specializujeme! Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka nebo servisem pro ty, co v tuzemsku už jsou, neváhejte se na nás obrátit – rádi za vás vše zařídíme, včetně pomoci s registrací do těchto vládních programů

Výčet našich služeb najdete na našich stránkách.

Zdroje: mpo.cz, mpsv.cz, dreport.cz

Foto: pixabay.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *