Postup u zaměstnávání cizinců s už schváleným vízem nebo pobytem za jiným účelem než zaměstnání

Chtěli byste zaměstnat cizince ze třetí země, který už v České republice má povolení k pobytu nebo vízum za jiným účelem než “zaměstnání”? Schválené vízum nebo pobyt poskytují mnoho výhod, ale ne vždy je možné takového cizince přivítat v týmu okamžitě. Jaký je v takovém případě postup a na co je potřeba pamatovat? Nachystali jsme pro vás komplexní přehled.

Obecně platí, že cizinec ze třetí země může být zaměstnán buď na základě platné zaměstnanecké nebo modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pracovního povolení, nebo v případech, kdy má volný vstup na trh práce. Pokud se rozhodnete zaměstnat cizince ze třetí země s vidinou usnadnění procesu z důvodu, že se vám dotyčný prokáže platnou pobytovou kartou nebo vízem, nemáte vyhráno. Je třeba nejprve zjistit, o jaký typ pobytu nebo víza se jedná a na základě toho určit další postup. 

Na nových typech pobytových karet už bývá v poznámce uvedeno, jestli má daný cizinec také volný vstup na trh práce nebo ne, což může situaci usnadnit.

Card

S jakým typem pobytů a víz se jakožto zaměstnavatel můžete nejčastěji setkat?

Trvalý pobyt

Povolení k trvalému pobytu může obdržet cizinec, který pobývá v ČR nepřetržitě po dobu nejméně pěti let, byť i zde byste mohli najít pár výjimek. Pokud má tento expat trvalý pobyt, má i volný vstup na trh práce a žádné pracovní povolení tak nepotřebuje. Nejsou zde tedy žádné překážky a takováto situace je tedy ve své jednoduchosti ideální.

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Pokud má váš kandidát povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, má volný vstup na trh práce a žádné pracovní povolení proto nepotřebuje. Berte však v potaz to, že definice rodinného příslušníka se v případě občanů EU pravděpodobně brzy změní, takže na tuto možnou změnu pamatujte, abyste se vyhnuli případným problémům!

Dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt – účel “studium”

Solidním oříškem pro zaměstnavatele může být situace, kdy má expat v ČR dlouhodobý pobyt či vízum za účelem “studium. Cizinec, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku), má volný vstup na trh práce a pracovní povolení nepotřebuje. Musí mít ale vždy platný pobyt (tj. Pobyt nebo vízum) a daná instituce musí mít akreditaci MŠMT. Dále cizinec, který v ČR získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, má volný vstup na trh práce, avšak opět musí mít jen platný pobyt na území.

Office
Co si počít v případě, že váš potenciální zaměstnanec má dlouhodobé vízum nebo pobyt za jiným účelem než za účelem zaměstnání?

Dlouhodobý pobyt – účel “soužití se členem rodiny” 

Další typ dlouhodobého pobytu je dlouhodobý pobyt za účelem “soužití se členem rodiny”. Pozor, nepleťte si s pobytem za účelem “rodinný”! Obojí zní velmi podobně a může to být vnímáno jako jedna a tatáž věc, ale není to to stejné. Expat, který je držitelem pobytu za účelem “soužití se členem rodiny”, má volný vstup na trh práce, kdežto cizinec s pobytem za účelem “rodinný” volný vstup na trh práce nemá! Dále se to netýká víza, pouze pobytu.

Dlouhodobý pobyt / vízum – účel “podnikání”

Může se také stát, že se mezi uchazeči o zaměstnání ve vaší firmě objeví i expat s vízem či pobytem za účelem “podnikání”. Co si počít v takovém případě? Na jednu stranu mu tato situace umožňuje v tuzemsku podnikat, ale znamená to, že tady může být i zaměstnán u nějaké jiné firmy? Pokud má cizinec kartičku dlouhodobého pobytu za účelem podnikání nebo vízum za stejným účelem, neposkytuje mu to oprávnění být zároveň zaměstnán. V takovém případě by bylo třeba nejprve požádat o pracovní povolení na úřadu práce.

Dlouhodobý pobyt – jiný účel

V předchozím odstavci jste zjistili, že Úřad práce vydá pracovní povolení cizinci jen v případě, že má dlouhodobý pobyt za účelem podnikání nebo investování. Jsou i v případě jiného účelu nějaké překážky? Bohužel ano. V případě jiného účelu totiž povolení k zaměstnání nemůže být vydáno. Například cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem “ostatní” nebo “rodinný” nemá šanci pracovní povolení získat a být tak v Česku zaměstnán.

Dlouhodobé vízum – jiný účel

A když má váš potenciální zaměstnanec dlouhodobé vízum za jiným účelem? Je na tom stejně, jako kdyby měl dlouhodobý pobyt za jiným účelem? Je tu rozdíl – pokud je expat držitelem tohoto typu víza, zaměstnání v zemi získat může. Je však potřeba podat žádost o pracovní povolení na příslušném úřadu práce, jako je tomu i u dlouhodobých víz a pobytů za účelem “podnikání”.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat rádi za vás vše zařídíme!

Chcete se dozvědět víc o vládních programech pro zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a odebírejte měsíční HR newsletter, aby vám žádný podobný článek neutekl!

Článek byl připraven společně s Lucií Tomanovou z Foreigners Pilsen.

Zdroj obrázku: Unsplash.com

 

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *