Příjezd nového zaměstnance v době pandemie

V posledních článcích jsme si vysvětlili, jak je potřeba postupovat, pokud potřebujete svého zahraničního zaměstnance dostat do České republiky. Co všechno je ale nezbytné udělat v případě, že je vše úspěšně vyřízeno a expat se může vydat na cestu? Může přijet jen tak, nebo existují nějaká omezení?

Odkud přijíždí?

To, zda je jeho příjezd nějakým způsobem omezen, závisí na tom, odkud do České republiky přijíždí. Platí totiž, že pokud v posledních 14 dnech pobýval alespoň po dobu 12 hodin v některém ze států či oblastí, které nejsou na seznamu tzv. “bezpečných zemí” (dostupný tady), bude nevyhnutelně čelit určitým omezením. 

Ze zemí EU je v současné době považováno za rizikové pouze Španělsko, kdežto ostatní země jsou bezpečné a je tedy možné odtud přijíždět bez povinnosti podstoupit v ČR test na koronavirus či absolvovat karanténu. Je pouze potřeba, aby expat při svém příjezdu do ČR předložil negativní test, který podstoupil ve své zemi a není starší více než 72 hodin.

Země mimo EU jsou pak v drtivé většině případů považovány za nebezpečné. Mezi výjimky patří pouze Austrálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Thajsko a Tunis. Na všechny ostatní země se vztahují omezení.

Arrivals at an airport
To, s jakými omezeními se váš zaměstnanec bude muset při příjezdu do země potýkat, závisí na tom, odkud přijíždí.

Co dělat?

Pokud tedy váš zaměstnanec přijíždí ze země, která není na seznamu bezpečných oblastí, případně tam v posledních dvou týdnech alespoň 12 hodin pobýval, bude se muset řídit určitými nařízeními.

Postup je následující:

  • V první řadě je potřeba, aby dotyčná osoba ještě před vstupem na území České republiky vyplnila příjezdový formulář, který předloží při kontrole při příjezdu do země
  • Kromě toho smí do ČR přijet pouze s negativním PCR testem ze své země, který nesmí být starší víc než 72 hodin. 
  • Do pěti dnů od příjezdu musí na své vlastní náklady podstoupit další PCR test a jeho výsledek dodat krajské hygienické stanici. Alternativou je pak předložení negativního testu provedeného v jiném členském státě EU, který ovšem taktéž nesmí být starší 72 hodin. Pamatujte na to, že do práce může nastoupit teprve s negativním výsledkem tohoto testu! Výjimkou jsou pouze osoby mladší pěti let – tedy například děti vašich zahraničních zaměstnanců.
  • Po dobu deseti dnů musí váš zaměstnanec i v případě, že jeho test na koronavirus vyšel negativní, nosit všude roušku a jeho pobyt mimo domov je omezen pouze na cesty do práce a z práce (pokud nemá možnost pracovat z domova), návštěvy lékaře a cesty nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb či neodkladných úředních záležitostí.
  • Pokud potřebuje něco vyřídit na některém z pracovišť OAMPu (tj. odbor azylové a migrační politiky), musí buď předložit negativní test provedený v ČR, nebo počkat – bez testu může OAMP navštívit teprve po deseti dnech od příjezdu do ČR.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Myslete i na to, že jakožto jeho zaměstnavatel musíte dohlédnout na to, že má váš zaměstnanec zajištěné ubytování po celou dobu jeho pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude v případě nutnosti vykonáváno karanténní opatření, a případnou zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Chcete se dozvědět víc o vládních programech pro zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a nenechte si ujít žádný článek na toto téma!

Zdroje informací: MZČR a MZV

Zdroj obrázku: Pexels.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *