Trvalý pobyt pro třetizemce – co je důležité vědět

Trvalý pobyt je po krátkodobém a dlouhodobém pobytu třetí možností, jak mohou cizinci ze třetích zemí legálně zůstat v České republice. Povolení k trvalému pobytu ministerstvo vnitra standardně žadatelům vydává po 5 letech pobytu na území České republiky/v zemích EU, jeho platnost není časově omezená, a tak odpadá starost s prodlužováním platnosti – prodlužovat je třeba pouze fyzický průkaz/biometrickou kartu. Kdo má na trvalý pobyt nárok a jaké jsou náležitosti, které váš zahraniční zaměstnanec ze státu mimo EU musí mít připravené?

Podmínky k žádosti o trvalý pobyt a prodloužení pobytové kartičky se liší podle toho, zda je žadatel občanem Evropské unie, třetizemcem anebo rodinným příslušníkem EU občana.

trvalý pobyt pro třetizemce

OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ

Co musí splňovat:

 • nejméně 5 let přechodného pobytu v České republice
 • nejméně 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie – mohou využít pouze držitelé modré karty a jejich příslušníci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území

Na trvalý pobyt bez nutnosti předchozího pobytu v České republice mají nárok především děti narozené na území České republiky nebo nezletilé děti rodičů s trvalým pobytem v zemi.

Co se počítá do nepřetržitého pobytu?

 • doba pobytu na území s dlouhodobým vízem a s povolením k dlouhodobému pobytu
 • doba pobytu na území s dlouhodobým vízem a s povolením k dlouhodobému pobytu – včetně doby, po kterou expat pobýval na území na základě fikce pobytu
 • doba pobytu coby azylanta či s doplňkovou ochranou v České republice – POZOR, nepočítá se dočasná ochrana pro občany Ukrajiny 
 • doba pobytu držitele modré karty v jiném členském státě EU – jde o držitele modré karty v ČR a na základě tohoto oprávnění v tuzemsku pobývá minimálně 3 roky a zároveň je držitelem modré karty v jiném státu EU po dobu delší než 1 rok
 • u držitelů modrých karet doba pobytu za účelem vědeckého výzkumu či studia v jiném členském státě EU
 • doba pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka EU občana včetně doby, po niž bylo vedeno řízení o žádosti – pokud ministerstvo vnitra přechodný pobytu ukončilo a cizinec následně získal dlouhodobý pobyt či rovnou zažádal o povolení k trvalému pobytu 

Do nepřetržitého pobytu se počítá jednou polovinou:

 • doba pobytu na území na dlouhodobé vízum za účelem studia a na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • doba vedení řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany 

Co se do nepřetržitého pobytu nezapočítává:

 • pobyt na území při vízu k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na mimořádné pracovním vízum
 • pobyt na území při vízu k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu (neplatí v případě následného pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu)
 • pobyt jako au-pair
 • vyslání na území ČR zahraničním zaměstnavatelem či jinou firmou/jednotlivcem

Jaké dokumenty si nachystat:

 • cestovní doklad
 • potvrzení o zajištění ubytování
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území (finance)
 • dokladová fotografie
 • doklad o zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt

Ministerstvo vnitra může rovněž vyzvat k doložení výpisu z Rejstříku trestů.

Při podání žádosti se hradí správní poplatek 2 500 Kč (formou kolků), u žadatelů mladších 15 let 1 000 Kč (formou kolků).

Platnost trvalého pobytu

Platnost povolení k trvalému pobytu na území je časově neomezená, datum platnosti má pouze vydaný průkaz. Průkaz o povolení k trvalému pobytu platí 10 let (5 let u cizinců mladších 15 let). Platnost lze opakovaně prodloužit.

Může cizinec o své povolení k trvalému pobytu přijít?

Ano. Trvalý pobyt může být jeho držiteli zrušen, pokud bude například:

 • pobývat mimo Evropskou unii déle než 12/24 měsíců
 • pobývat mimo ČR po dobu 6 let
 • odsouzen na 3 roky odnětí svobody za spáchání trestného činu

Prodloužení platnosti průkazu o trvalém pobytu

Požádat o prodloužení je nutné nejpozději v poslední den platnosti stávajícího průkazu a nejdříve 90 dní před vypršením jeho platnosti.

Lhůta na vyřízení je 60 dní.

Při žádosti o prodloužení je potřeba doložit:

 • cestovní doklad
 • uhradit správní poplatek 2 500 Kč (formou kolků), u žadatelů mladších 15 let je to 1000 Kč (taktéž formou kolků)

Potřebujete poradit s náležitostmi k získání povolení k trvalému pobytu pro občana třetí země? Obraťte se na nás.

Foto: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *