Děti cizinců v Česku spadají od ledna 2024 do veřejného zdravotního pojištění

Všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají v České republice platné povolení k dlouhodobému pobytu, jsou od 1. ledna 2024 ve škatulce veřejného zdravotního pojištění. Změnu přináší novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění a platí pro všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel. Co konkrétně je od nového roku jiné? Jak postupovat, pokud už nezletilý potomek expata má sjednané komerční zdravotní pojištění, a kdy vyprší deadline registrace k veřejnému zdravotnímu pojištění?

zdravotní pojištění pro cizince

Cizinci pobývající na území České republiky – pakliže nejsou účastni českého veřejného zdravotního pojištění (například držitelé povolení k trvalému pobytu nebo zaměstnanecké karty) – musí mít uzavřené komerční zdravotní pojištění. Doposud legislativa ukládala dětem cizinců, kterým ještě nebylo 18 let, povinnost uzavřít soukromé komerční zdravotní pojištění. To se od roku 2024 mění.

Nově se všichni příslušníci cizí státní příslušnosti do 18 let stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění. Tato právní úprava se týká dětí cizinců s uděleným dlouhodobým pobytem na území České republiky bez ohledu na jeho účel (nevztahuje se na děti s uděleným dlouhodobým vízem nebo děti s povolením k přechodnému pobytu rodinných příslušníků občana EU).

Zdravotní pojištění hradí cizinec, nikoli stát

Co je důležité si uvědomit je, že zatímco české děti jsou státními pojištěnci, u dětí cizinců s uděleným dlouhodobým pobytem je to jinak – náklady spojené se zdravotním pojištěním jim nehradí ani stát, ani zaměstnavatel jejich rodičů, nýbrž je platí cizinec sám (zákonný zástupce, opatrovník či poručník nezletilé osoby)

Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona a vzniká automaticky dnem, kdy si cizinec převezme svůj první průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu. Nelze si vybrat, zda chce být dotyčný pojištěn u veřejné zdravotní pojišťovny nebo komerční. Co si lze vybrat, to je zdravotní pojišťovna. Jejich seznam je k nalezení zde.

Příklad:

Dítě narozené na území České republiky od 1. ledna 2023 matce s dlouhodobým pobytem se automaticky stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Jeho zákonný zástupce (rodič) musí jednak podat žádost o dlouhodobý pobyt do 60 dnů ode dne narození dítěte, druhak do 8 kalendářních dnů od narození dítěte splnit ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně.

A co když už má dítě vyřízené komerční zdravotní pojištění?

Děti cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku mají ze zákona povinnost veřejného zdravotního pojištění i v případě, že doposud běží jejich komerční zdravotní pojištění. Jakmile se završí jeho platnost, musí nezletilý přejít na veřejné zdravotní pojištění.

Příklady:

Jestliže platnost komerčního zdravotního pojištění končí 31. prosince 2023, stává se dítě účastníkem veřejného zdravotního pojištění k 1. lednu 2024. Zákonný zástupce musí registraci u vybrané zdravotní pojišťovny provést mezi 1. a 8. lednem 2024.

Pokud dříve zakoupené komerční zdravotní pojištění zanikne až 1. ledna 2024 nebo později, bude dítě pojištěno ve veřejném zdravotní pojištění až od následujícího dne. Registraci je nutné provést nejpozději 8 kalendářních dní před zánikem komerčního pojištění.

Jakmile pojištěné dítě cizince dosáhne 18 let, musí si zřídit komerční zdravotní pojištění.

Pozor na pokuty

Je třeba, aby přechod z komerčního do veřejného systému zdravotního pojištění probíhal plynule a cizinec se tak neocitl na území České republiky bez platného zdravotního pojištění.

Proto je nezbytné dbát na registrační lhůtu 8 kalendářních dní. Pokud tato nebude dodržena a osoba mladší 18 let nebude registrovaná u veřejné zdravotní pojišťovny a nebude za ni odváděno pojistné, začne se zákonnému zástupci osoby načítat dluh.

Kolik je záloha na zdravotní pojištění?

Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění v České republice se každý rok obměňuje. U osob bez zdanitelných příjmů se počítá jako 13,5 % z minimální mzdy. Ta pro rok 2024 naroste na 18 900 Kč (oproti letošním 17 300 Kč), tudíž minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění bude činit 2 552 Kč.

Potřebujete poradit se zdravotním pojištěním pro své zahraniční zaměstnance či jejich děti? Obraťte se na nás.

Foto: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *