Zaměstnáváme cizince: Odpovědi na nejpalčivější otázky HR manažerů II

Ve Foreigners jsme se rozhodli pořádat specializované webináře, na kterých HR manažery seznamujeme se základy zaměstnávání cizinců a s pomocí našeho zkušeného imigračního týmu se vypořádáváme s vašimi konkrétními případy. Vybraná témata publikujeme na našem blogu. Třeba dneska se dozvíte, jak je to s ohlašováním změny pozice u stejného zaměstnavatele nebo kdo má volný přístup na trh práce. Chybět nebude ani pozvánka na další termín webináře

I třetizemci s volným přístupem na trh práce musí ohlašovat změnu pozice.

I třetizemci s volným přístupem na trh práce musí ohlašovat změnu pozice.

 

Jak správně ohlásit změnu pozice u stejného zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty? 

▶ V tomto případě je důležité vědět, jestli se se změnou pozice mění také CZ-ISCO, tedy kód, který označuje stupeň statistické klasifikace zaměstnání. Tento kód je pětimístný a obsahuje údaje o 1) hlavní třídě zaměstnání, 2) třídě zaměstnání, 3) skupině zaměstnání, 4) podskupině zaměstnání a 5) kategorii zaměstnání.

Pokud se kód CZ-ISCO nezměnil – tj. pokud se jedná například o postup zaměstnance z juniorní na seniorní pozici – není třeba nic ohlašovat. 

▶ Pokud ale zaměstnanec přechází na pozici, která je označena jiným kódem CZ-ISCO, změna se nahlásit musí.

Změnu řádně ohlásíte vyplněním formuláře, který se jmenuje Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele – k nalezení ZDE.

▶ Ohlášení probíhá obdobně jako u ohlašování změny zaměstnavatele. Formulář je třeba podat na pracovišti odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Změnu lze ohlásit i poštou nebo pomocí datové schránky, popřípadě e-mailem s elektronickým podpisem.

 

Liší se ohlašování změny pozice dle různých typů pobytového oprávnění?

Pokud je cizinec občan EU, tj. má volný přístup na trh práce, tak není nutné změnu pozice ohlašovat.

Třetizemci s volným přístupem na trh práce už jsou ale povinni změnu ohlásit. Pokud je cizinec zaměstnán například na základě neduální zaměstnanecké karty, bude třeba společně s oznamovacím formulářem na OAMP dodat i ověřenou kopii nové smlouvy.

▶ U držitelů modrých karet je třeba během prvních dvou let změnu oznamovat podobně jako u držitelů zaměstnaneckých karet. Poté je nevyhnutelné čekat na souhlas od OAMPu. Po uplynutí těchto dvou let už stačí změny jen ohlásit bez čekání na souhlas.

 

Jak postupovat u změny zaměstnavatele?

▶ Co se týče změny zaměstnavatele, znovu je třeba rozlišovat, jestli má cizinec volný vstup na trh práce. Pokud má, na změně zaměstnavatele není nic složitého. Stačí jen vyplnit příslušný formulář a poslat na OAMP novou pracovní smlouvu

▶ Pokud se ale jedná o cizince, který volný přístup na trh práce nemá a jeho pobyt v ČR je vázaný na konkrétní pracovní pozici, postup je o něco složitější. Například je nezbytné striktně dodržovat lhůty. Cizinec má 60 dní na to, aby po skončení pracovněprávního vztahu na bývalé pozici změnil zaměstnavatele – tj. změnu musí v rámci těchto 60 dní ohlásit

▶ Je třeba si ale dát pozor i na to, že cizinec může do nového zaměstnání nastoupit nejdříve 30 dní po ohlášení změny zaměstnavatele, a to poté, co obdrží souhlas od OAMPu.

▶ Hodí se vědět, že společně s formulářem je třeba na OAMP dodat i doklad o ukončení starého pracovního poměru a novou pracovní smlouvu od vás, jakožto nového zaměstnavatele.

▶ Buďte obezřetní a klaďte důraz na detaily. Všechno si raději několikrát zkontrolujte, nebo využijte našich služeb. Pokud totiž bude v oznámení chyba nebo bude scházet nějaký dokument, Ministerstvo většinou záležitost zamítne a nedá vám příležitost cokoliv upravit. Oznámení budete muset podat znovu, zatímco ona 60-denní lhůta stále poběží

▶ Změnu lze ohlásit až 6 měsíců po obdržení první zaměstnanecké karty. Výjimkou mohou být situace, kdy byl pracovní poměr ukončen z důvodů dle zákona § 52 a) až e), dohodou ze stejných důvodů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době, anebo okamžitým zrušením.

 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Kteří třetizemci mají volný vstup na trh práce a na jak dlouho?

▶ Na český pracovní trh mají volný vstup studenti nebo absolventi českých vysokých škol, středních škol a odborných vysokých škol. Stejně tak cizinci, kteří se na území České republiky soustavně připravují na budoucí povolání na akreditovaném oboru (a to i když účel jejich pobytu je jiný). Do této skupiny řadíme i akademické pracovníky vysokých škol

▶ Dále jsou to samozřejmě občané EU a cizinci, kteří mají na území ČR přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU a třetizemci s dlouhodobým pobytem za účelem soužití. V neposlední řadě mají volný přístup na trh práce držitelé trvalého pobytu

▶ Lhůta cizincova volného přístupu na trh práce je spjata s jeho pobytovým oprávněním. To znamená, že cizinec má volný přístup na trh práce po dobu platnosti tohoto dokumentu. 

 

Kdy bude další termín webináře?

Hojný zájem o webinář nás moc potěšil. Příští termín se bude konat 12. října 2021 ve 14:00 hodin a srdečně vás na něj zveme. Veškeré podrobnosti najdete v události na LinkedInu naší CEO Andrey. Můžete se i rovnou zaregistrovat, a to ZDE

Při registraci se nezapomeňte podělit o dotazy nebo konkrétní problémy, na které jste v rámci zaměstnávání cizinců narazili. Na webináři se vám kromě CEO Andrey Tkačukové bude opět věnovat imigrační specialista Oldřich Lang, který už se na vás i vaše dotazy těší.

Více informací vám přineseme i v zářijovém vydání našeho HR newsletteru

 

Photo source: fauxels, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *