Zaměstnávání cizinců v ČR a jak vám mohou při pandemii pomoci vládní programy

Zaměstnávání cizinců ze zemí EU skýtá podstatně méně překážek než zaměstnávání třetizemců, kteří potřebují vyřídit daleko více věcí už jen proto, aby se do České republiky mohli vůbec dostat. Zvláště teď, kdy je kvůli koronaviru provoz většiny ambasád nadále omezen, může být náročné svého nového zaměstnance do České republiky přepravit. Přesto pár způsobů existuje.

Zaměstnávání cizinců hezky od začátku

Zaměstnat občana některé ze zemí EU/EHP a Švýcarska není tak obtížné, jako je tomu v případě tzv. třetizemců (občanů zemí mimo EU), neboť mají téměř neomezený přístup na český trh práce. Jak je tomu ale právě v případě třetizemců? Třetizemci můžou v ČR pracovat jen v případě, že mají buď povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. I oni ale mohou mít za určitých okolností volný přístup na trh práce, jako je tomu v případě obyvatel zemí EU. Tak tomu je například v následujících případech:

 • cizinec s pobytovou kartou rodinného příslušníka občana EU,
 • cizinec s českým vysokoškolským diplomem,
 • cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny,
 • cizinec, který se v ČR soustavně připravuje na budoucí povolání – student akreditovaného programu,
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Ovšem ne každý cizinec, kterého budete chtít zaměstnat, bude spadat do jedné z těchto skupin. Existuje několik způsobů, jak tento problém řešit, které závisí mimo jiné na tom, zda už daný cizinec v České republice je nebo ne. V každém případě bude ale potřeba mu nechat vystavit zaměstnaneckou kartu

Jaké jsou možnosti:

 • V ČR už nachází v rámci zaměstnanecké karty (ZK), ale u jiného zaměstnavatele. Je důležité vědět, že ZK jsou nepřenosné a vztahují se jen k jedné konkrétní pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele. V tomto případě je proto potřeba vystavit volnou pozici (tj. tu, na kterou chcete dotyčného expata zaměstnat) na Úřadu práce se záměrem zaměstnat cizince. Postup najdete tady.
 • Vámi vyhlédnutý expat se v ČR nachází na základě jiného typu povolení k pobytu. I zde bude potřebovat zaměstnaneckou kartu, konkrétně ovšem půjde o změnu účelu pobytu z toho současného právě na ZK.
 • V neposlední řadě se ale také může stát, že dotyčná osoba se v České republice ještě ani nenachází. To znamená, že v tomto případě bude potřeba projít celým procesem získání zaměstnanecké karty.

Tady je ještě třeba připomenout, že celý proces je  komplikovaný a je nutné si dávat velký pozor, neboť i nejmenší chybička může vést k neudělení zaměstnanecké karty.

Je nezbytné pamatovat i na to, že pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání jsou na některých zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty.

Stejně jako zaměstnanecká karta vám může pomoci i tzv. modrá karta. Rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou spočívá primárně v tom, že modrá karta je určena pouze pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Nově lze o modrou kartu žádat i mimo programy pro klíčový a vědecký personál a pro vysoce kvalifikovaný personál. Co to ale tyto programy jsou?

A man working
Proces získání zaměstnanecké karty je složitý a i sebemenší chybička může vést k tomu, že ZK nebude vašemu zaměstnanci udělena. (zdroj obrázku)

Programy pro zaměstnávání cizinců v ČR

Dalším ze způsobů, jak svého zahraničního zaměstnance jednoduše dostat z jeho domoviny do České republiky, jsou programy pro zaměstnávání cizinců, díky nimž lze získat právě výše zmíněnou zaměstnaneckou či modrou kartu.

Konkrétně existují tři různé typy:

 • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec;
 • Program kvalifikovaný zaměstnanec;
 • Program klíčový a vědecký personál.

Tyto programy se od sebe liší v tom, pro jaké skupiny cizinců jsou určeny. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál jsou otevřené pro všechny třetizemce, kteří splňují podmínky pro zařazení, kdežto Program kvalifikovaný zaměstnanec je určen pouze obyvatelům:

 • Běloruska, 
 • Černé Hory, 
 • Filipín, 
 • Indie, 
 • Kazachstánu, 
 • Moldavska, 
 • Mongolska, 
 • Srbska,
 • Ukrajiny.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Dalším významným rozdílem v cílových skupinách je, jak už jména programů napovídají, i zaměření podle odborné kvalifikace.

Účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec tak mohou být pouze lidé, kteří vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Třetizemci, kteří chtějí v České republice pracovat v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, pak musí spadat mezi osoby vykonávající činnost v hlavních třídách 1 – 3, což jsou zákonodárci a řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci. Totéž platí i pro účastníky Programu pro klíčový a vědecký personál s tím rozdílem, že tento program se vztahuje mj. i na vnitropodnikově převedené specialisty, manažery a pracovníky v pozici statutárních orgánů.

Rozdíly jsou ale i ve výhodách, které tyto programy žadatelům na rozdíl od zaměstnanecké karty přinášejí. V případě všech tří je zaručena možnost podání žádosti na zastupitelském úřadu. Zbylé výhody se však vztahují převážně na Program pro klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Účastníci těchto dvou nejelitnějších programů tak například mohou podat žádost společně se svými nejbližšími rodinnými příslušníky a jejich žádost bude vyřízena do jednoho měsíce. Pouze účastníci Programu pro klíčový a vědecký personál mohou změnit zaměstnavatele kdykoli, ostatní nejdříve po půl roce.

Je ovšem také nutné mít na paměti to, že na tyto programy jsou stanoveny kvóty. To, na které státy se vztahují jaké kvóty, lze zjistit z následující mapy.

Mapa kvót
Kvóty podle vládních programů pro zaměstnávání cizinců. (zdroj obrázku)

Výhody v době pandemie

Tyto programy mohou se zaměstnáním cizinců v ČR pomoci právě teď v době probíhající pandemie koronaviru. Zaměstnanecké karty totiž lze udělovat pouze v zemích s nízkým výskytem koronaviru, zatímco zastupitelské úřady v ostatních zemích nové žádosti nepřijímají. Mezi bezpečné země patří:

 • Austrálie, 
 • Belgie, 
 • Bulharsko, 
 • Chorvatsko, 
 • Irsko, 
 • Japonsko, 
 • Kanada, 
 • Jižní Korea,
 • Německo, 
 • Polsko, 
 • Rakousko, 
 • Rumunsko, 
 • Slovensko, 
 • Thajsko, 
 • Tunis, 
 • Velká Británie.

Právě tady mohou pomoci programy na zaměstnávání cizinců, neboť o zaměstnaneckou kartu jde v jejich rámci požádat na jakémkoliv fungujícím zastupitelském úřadě (v současnosti vízovou agendu neobnovil pouze ZÚ v Chile). V tuto chvíli je také možné pro zaměstnance získat Schengenská pracovní víza i bez toho, aby byla vaše firma členem některého z programů, pouze musíte splnit podmínky na to místo (zejména mzdové + plný úvazek, doložit smlouvu atd.).

Tyto vládní programy jsou pro zaměstnávání cizinců v České republice celkově lepší a to z několika důvodů: rychlejší proces vyřizování, jednodušší administrativa a v době pandemie lze skrze ně podávat žádosti.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Jestliže nechcete, aby vám unikly jakékoli důležité informace o zaměstnávání cizinců v Česku, přihlaste se k odběru našeho HR newsletteru!

Zdroje informací: MPSV.cz a MVČR.cz odkaz I, odkaz II a odkaz III.

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

2 thoughts on “Zaměstnávání cizinců v ČR a jak vám mohou při pandemii pomoci vládní programy

 1. Je potřeba navýšit kvóty v zemích s nizským výskytem koronaviru. Zaměstnanci nejsou. Např. kvóta 200 zaměstnaneckých karet za rok v Thajsku, je velmi málo. Zaměstnavatelé thajských masérů nemají lidi. Stejně jsou jsou na tom thajské restaurace.

  1. Dobrý den pane Hořejší,
   to je velmi dobrá poznámka, děkujeme. I my máme zkušenosti se zaměstnavateli, kteří mají zájem o pracovníky z podobných zemí.
   Snad se tyto kvóty do budoucna navýší.

   Zdraví,
   Tereza

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *