Co dělat v případě, že se váš zahraniční zaměstnanec nemůže dostat do ČR

Kvůli pandemii koronaviru je stále ještě mnoho zemí, z nichž nelze do České republiky přicestovat. Proto se může stát, že váš nový zaměstnanec, který je zatím v zahraničí, nebude moci navzdory původním plánům přijet. Má tento problém řešení? Jaké?

Kdo může zažádat o zaměstnaneckou či modrou kartu

V současné době platí, že možnost příjezdu do ČR je limitována tím, zda se země, z níž daná osoba přijíždí, nachází na seznamu bezpečných zemí. Pokud někdo přijíždí ze země s nízkým rizikem nákazy, jeho vstup na území ČR není omezen nad rámec běžných zákonných požadavků. Pokud se země příjezdu na seznamu nenachází, platí mimo jiné, že jsou omezeny možné pobytové tituly, na které lze do ČR přicestovat. Cestující z těchto zemí mají nově také povinnost před příjezdem vyplnit pro hygienickou stanici online formulář. Po jeho vyplnění obdrží potvrzení, které je potřeba předložit při hraniční či pobytové kontrole.

K příjezdu do země lze v případě zahraničních zaměstnanců využít například zaměstnanecké či modré karty.

Je tak potřeba zodpovědět i otázku, co jsou zaměstnanecká a modrá karta. Zaměstnaneckou kartu Ministerstvo vnitra definuje jako “druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání”. Kromě toho také nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které už nejsou vydávány. Určeny jsou pro všechny druhy zaměstnání a osoby mimo obyvatele EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na stupeň vzdělání. 

Modrou kartu ministerstvo definuje jako typ dlouhodobého pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. K udělení tohoto typu pobytu je tedy nutné mít středoškolské či vysokoškolské vzdělání.

Co se vyřizování zaměstnaneckých a modrých karet, je potřeba pamatovat na to, že jejich udělování závisí na tom, zda a do jaké míry je obnovena vízová agenda na příslušném zastupitelském úřadu.

Vízová agenda je plně obnovena v:

 • Austrálii, 
 • Belgii, 
 • Bulharsku, 
 • Chorvatsku, 
 • Irsku, 
 • Japonsku, 
 • Jižní Koreji, 
 • Kanadě, 
 • Německu, 
 • Polsku, 
 • Rakousku, 
 • Slovensku, 
 • Thajsku, 
 • Tunisku,
 • Velké Británii.

Částečně obnovena je pak na všech ostatních zastupitelských úřadech s výjimkou zastupitelského úřadu v Chile, kde veškerá vízová agenda zůstává pozastavena.

Na všech úřadech, kde byl provoz již alespoň částečně obnoven, je možné podávat žádosti o:

   • pracovníků mezinárodní dopravy,
   • pracovníků kritické infrastruktury,
   • diplomatů a úředníků mezinárodních organizací,
   • sezónních zaměstnanců,
   • za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě,
   • za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál,
   • za účelem zaměstnání, jsou-li žádosti podány občany Ukrajiny na Ukrajině.
  • za účelem sezónního zaměstnání,
  • mimořádná pracovní víza,
  • pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál, včetně rodinných příslušníků,
  • pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, včetně rodinných příslušníků,
  • pobytová oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec,
  • Modrá karta,
  • za účelem vědeckého výzkumu,
  • za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. přenos vízového štítku – bez ohledu na účel pobytu.

   Working man on a phone
   V současnosti je stále uzavřena pouze česká ambasáda v Chile.

Celý seznam služeb, které zastupitelské úřady v zahraničí mohou v tuto chvíli poskytovat, je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničí.

O Modrou kartu lze od 21. září žádat i mimo programy pro klíčový a vědecký personál a pro vysoce kvalifikovaný personál.

Další důležitou novinkou je, že od 5. října mohou do ČR přijíždět i třetizemci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu i v jiné ze zemí EU.

Pokud vás zajímá stav žádosti o pobytové oprávnění, kterou jste podali, můžete jej ověřit na této webové adrese – stačí zadat číslo žádosti, kterou vám přidělil ZÚ (tj. daný zastupitelský úřad), nebo jednací číslo přidělené MZV (Ministerstvo zahraničních věcí).

Co případě, že je situace složitější?

Jedním ze způsobů, kterým se může váš zahraniční zaměstnanec dostat do České republiky za účelem vyřízení povolení k pobytu, je tzv. D/VR vízum, tedy přenosový štítek. Pokud ovšem už vypršelo, ambasáda není otevřená, nejsou lety atd., je možné pouze vyčkávat na to, až bude zastupitelský úřad znovu otevřen.

A co dělat v případě, že je ambasáda zavřená a řízení se tím pádem přerušilo, jako je tomu v současnosti v případě Chile? Bohužel i v tomto případě nezbývá než čekat, než bude ambasáda znovu otevřena a řízení obnoveno. Tady je potřeba dodat, že po znovuobnovení řízení se může stát, že bude nutné doložit aktuální výpis z Rejstříku trestů a potvrzení o ubytování, protože tyto dokumenty nesmějí být starší 180 dní.

Pokud ovšem váš zaměstnanec může podat žádost i na zastupitelském úřadě v jiné zemi, je možné, aby tak skutečně učinil. 

V každém případě je ale potřeba pamatovat na to, že není dobré expaty předem nahlašovat na biometrii, dokud není jisté, že skutečně dorazí. Pokud ovšem už nahlášený na biometrii je a do České republiky přicestovat nemůže, hlavně jej nezapomeňte omluvit, že se nedostaví!

Zahraniční pracovníci, jimž vypršela krátkodobá pracovní víza (nebo v dohledné době vyprší) a nemohou být prodloužena, musí opustit Českou republiku do 16. listopadu.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Další důležité informace

Pokud vám přijede nový zaměstnanec, je také nutné pamatovat na to, že je potřeba mu zamezit vstup na provozovny a pracoviště, dokud nepředloží negativní test na koronavirus – a to v případě, že je z „červené“ země anebo pobýval v posledních 14 dnech 12 hodin v kuse v některé z „červených“ zemí. K tomu také musí do 5 dnů od příjezdu podstoupit test na koronavirus a výsledek je pak nezbytné nahlásit hygieně. Po dobu deseti dnů potom bude muset nosit roušku a jeho možnost pohybu bude omezena na cesty do práce a z práce a cesty nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb, neodkladných úředních záležitostí či lékařského ošetření.

Pokud váš zahraniční zaměstnanec (týká se lidí ze zemí EU případně držitelů víz) nemá povolení k dlouhodobému pobytu, máte nově také povinnost mu zajistit úhradu lékařské péče a návrat do země původu v případě ztráty účelu pobytu.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Chcete se dozvědět víc o vládních programech pro zaměstnávání cizinců? Mrkněte na naše stránky.

Zdroje informací: MVČR odkaz I, odkaz II a odkaz III, MZV a MPO

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *