Koronavirus: Změny v příjezdech do ČR k 6. dubnu

Současná pandemie koronaviru si během posledních týdnů vyžádala nejenom v České republice mnoho různých opatření, jejichž údělem bylo přinejmenším zpomalit šíření nákazy. Jedním z nejvýraznějších bylo uzavření českých hranic tak, aby se zamezilo přílivu turistů a cizinců bez povolení k pobytu v Česku. Nyní vstoupila v platnost nová pravidla, která účinnost těch předchozích opět upravují.

Změny k 6. dubnu 2020

Od 6. do 12. dubna je opět umožněno vstoupit do České republiky jen těm cizím státním příslušníkům, kteří se mohou prokázat přechodným, dlouhodobým nebo trvalým povolením k pobytu na území státu. Je však nezbytné, aby měl dotyčný cizinec povolení k pobytu přímo u sebe, nelze se tedy prokazovat pouze schválenou žádostí. Vstup do země tak není povolen ani zaměstnancům ze zemí EU, pakliže toto povolení nemají. To platí zvlášť v případě, když se sem dotyčné osoby pokoušejí dostat letecky- mohou být vyřazeny z letu.

Mezi další dokumenty, které mohou společně s povolením k pobytu cizinci přijíždějící do České republiky předložit (pro ujištění, že by do země opravdu měli být vpuštěni), spadají například:

Pořád ovšem platí, že je nezbytné mít u sebe právě povolení k pobytu!

Slučování rodin

Od 6. dubna mohou do České republiky vstoupit také nezletilé děti občanů ČR, kteří se nacházeli mimo území ČR v době před vydáním usnesení o zákazu vycestování, což se konkrétně týká dětí, kdy alespoň jeden z rodičů je občanem ČR. Na stejném principu je návrat umožněn i cizincům, jejichž dítě je občanem ČR.

Ke sloučení rodin partneři nemusí být sezdaní – postačuje, aby byl v životě dítěte přítomen “český prvek”.

V každém případě je pro sloučení nezbytně nutné mít s sebou rodný list dítěte!

Je také potřeba brát v potaz to, že cizinci ze zemí mimo EU, kteří se chtějí sloučit, musejí mít vydané povolení k pobytu, jinak nebudou do země vpuštěni.

Zároveň také platí, že: 

  • Dítě nemusí cestovat s rodičem, který se chce sloučit;
  • Je možné sloučení i druhů a družek bez dítěte, ale je nezbytné, aby dotyčný partner či partnerka měl/a povolení k pobytu či potvrzení o přechodném pobytu;

Občané EU, kteří jsou manželi nebo registrovanými partnery občanů ČR, ke sloučení potřebují doložit oddací list, přičemž tato výjimka je umožněna za účelem jednorázového příjezdu do ČR.

Od 6. do 12. dubna je opět umožněno vstoupit do České republiky těm cizím státním příslušníkům, kteří se mohou prokázat povolením k pobytu.

Naléhavé situace (platí pro vstup i opuštění země)

Změny, které vstoupily v platnost 6. dubna, počítají i s možnými naléhavými situacemi. Obecně platí následující:

  • Dotyčné osoby musí dodržet povinnou karanténu, pokud doba předpokládaného pobytu na území ČR nebo doba vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní.
  • Mají povinnost maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území.
  • Mají až na výjimky omezený volný pohyb na území České republiky.

Mezi tyto naléhavé situace patří například když lidé ze závažného důvodu postupují lékařský zákrok v zahraničí (pouze náhlé případy; ne zákroky plánované, které nejsou důležité pro zachování života daného člověka – například plastické operace), kdy je potřeba se při překročení hranice doložit zdůvodnění své cesty. K prokázání nicméně neexistuje pevně stanovená forma dokumentace.

Stejně tak se změny vztahují i na porody – platí jak pro cestu na porod (včetně doprovodu nastávající matky na porod), dovoz věcí do nemocnice či příjezd za těhotnou manželkou. V posledním ze jmenovaných případů je třeba zdůraznit, že jde o situaci, kdy nelze zajistit péči jinak, a jde o jednorázový příjezd – pokud cizinec nemá jiné povolení k pobytu, nesmí už odjet nebo nebude se nebude moct vrátit. Každopádně je potřeba při příjezdu do země opět prokázat důvod ke vstupu – ať už kopií těhotenské kartičky nebo potvrzením (zprávou) z nemocnice.

Je také nezbytné mít na paměti, že se tato změna týká zejména občanů EU, kdežto cizinci ze zemí mimo EU potřebují mít povolení k pobytu, jinak jim vstup do země povolen nebude. U nesezdaných párů je nutné mít prohlášení o určení otcovství.

Změny dále umožňují občanům České republiky od 6. dubna vyzvednout svého rodinného příslušníka na mezinárodním letišti. Jak je uvedeno přímo na webových stránkách MVČR, tato výjimka slouží k zajištění dopravy z letišť ze sousedních zemí, ze kterých je přerušena běžná linková doprava a zpravidla není k dispozici ani jiné letecké spojení. Jde především o zajištění dopravy z letišť ze sousedních zemí, ze kterých je přerušena běžná linková doprava a zpravidla není k dispozici ani jiné letecké spojení.

Za naléhavé lze považovat další neočekávané, neplánované nebo objektivně nezměnitelné životní situace; tedy takové situace, které nelze předjímat. V tomto případě však bude na posouzení policie, což také znamená, že i v takových situacích bude potřeba doložit všemi dostupnými způsoby či dokumenty (například potvrzení od lékaře, parte, těhotenská kartička apod.) odůvodnění vstupu do země.

Úpravy počítají s nečekanými naléhavými situacemi jako zdravotní důvody, porody nebo cesty za členy rodiny na mezinárodní letiště.

Další důležitá fakta vztahující se k příjezdu cizinců do ČR

I nadále platí, že po příjezdu je od dotyčné osoby vyžadována návštěva jejího smluvního lékaře a podrobení se 14denní povinné karanténě!

Je také potřeba doplnit, že jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie a tato nová pravidla se vztahují tím pádem i na ně!

Vysoce doporučujeme udělit omezenou plnou moc osobě, která za dotyčného člověka může jednat ve chvíli, kdy není přítomen v zemi – například za účelem předání některých dokumentů na ministerstvu vnitra. Toto řešení je vhodné zejména z toho důvodu, že ministerstvo vnitra může zaslat potvrzení o dočasném pobytu poštou. Náš konzultant to může udělat za daného klienta na dálku, takže nemusí sám kamkoliv chodit, což mu do značné míry uleví od starostí s naším byrokratickým aparátem, zatímco zaměstnavatel si bude moci být jistý tím, že bez problémů dorazí. Stačí, pokud vyplní tento formulář a my se mu ozveme.

Detaily naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v tomto dokumentu (UPDATE 14. května:  dokument byl ze stránek ministerstva odstraněn). Informace v angličtině lze nalézt na našem blogu.

Jak je to nyní s odjezdy ze země? Čtěte tady.

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *