Koronavirus: Změny v odjezdech z ČR k 6. dubnu

Pro zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky v době pandemie koronaviru vláda postupně vydává řadu protiopatření. Jedním z prvních bylo uzavření hranic země. V pondělí 6. dubna nicméně vstoupily v platnost změny, které předchozí omezení částečně zmírňují.

Vycestování cizinců a občanů ČR ze země

Od 6. do 12. dubna platí, že každému cizinci, který chce či potřebuje jednorázově vycestovat z České republiky domů, bude umožněno zemi opustit. Nebude mu ovšem dovoleno se po dobu trvání nouzového stavu volně vrátit, pokud nespadá do některé z výjimek.

Totéž platí pro vycestování občana EU s bydlištěm na území ČR, kterému však posléze může být znemožněn návrat i v případě, že má na území ČR práci, školu či bydliště.

Podobně těm občanům ČR, kteří běžně bydlí v jiné zemi, se povoluje odjezd, nicméně musejí doložit, že mají v dané zemi povolení k pobytu nebo že jsou tam přihlášeni k pobytu.

Naléhavé mimořádné situace (platí pro vstup i opuštění země)

Stejně jako v případě příjezdů do České republiky lze od 6. dubna zemi opustit také v naléhavých případech.

To se týká například lidí, které musí ze závažného důvodu podstoupit lékařský zákrok v zahraničí (pouze náhlé případy; ne zákroky plánované, které nejsou důležité pro zachování života dané osoby – např. plastické operace). Zde je potřeba doložit odůvodnění k vycestování, nicméně k tomu neexistuje pevně stanovená forma.

Podobně bude umožněno zemi opustit i kvůli porodu, přičemž je akceptována i cesta otce na porod (nezbytné doložit). Cestou na porod je konkrétně myšlen doprovod těhotné nastávající matky do porodnice, dovoz věcí do porodnice či odvoz domů.

Je také možné jet za těhotnou manželkou, pokud nelze péči zajistit jinak, nicméně jde o jednorázový příjezd, takže pokud cizinec nemá jiné povolení, nesmí už ze země odjet nebo nebude moci znovu přijet.

Je nezbytné mít na paměti, že se tato změna týká zejména občanů EU, kdežto cizinci ze zemí mimo EU potřebují mít povolení k pobytu, jinak jim vstup do země povolen nebude. U nesezdaných párů je nutné mít prohlášení o určení otcovství.

Ke vstupu je pak třeba mít kopii těhotenské kartičky či potvrzení (zprávu) z nemocnice.

Změny, které vstoupily v platnost 6. dubna, ovlivňují i odjezdy z ČR.

Vycestovat můžou také ti občané ČR jedoucí na mezinárodní letiště vyzvednout své rodinné příslušníky. Výjimka slouží k zajištění dopravy z letišť ze sousedních zemí, ze kterých je přerušena běžná linková doprava a zpravidla není k dispozici ani jiné letecké spojení.

Spolu s daným rodinným příslušníkem lze rovněž přivézt další osoby, které cestovaly spolu s tímto rodinným příslušníkem a které mohou vstoupit na území ČR.

Je každopádně nutné prokázat důvod své cesty letenkou či palubní vstupenkou a dokladem o rodinném vztahu.

Za naléhavé lze považovat další neočekávané, neplánované nebo objektivně nezměnitelné životní situace; tedy takové situace, které nelze předjímat. V tomto případě bude posouzení na policii, což znamená, že i v takových situacích bude potřeba naléhavost situace doložit všemi dostupnými způsoby či dokumenty (například potvrzení od lékaře, parte, těhotenská kartička a jiné) Nelze však zaručit, že vstup do zahraničí bude vzhledem k odlišným omezením na území cizích států, skutečně umožněn.

Je také třeba pamatovat na to, že v takových případech obecně platí:

  • Povinná nařízená karanténa pokud doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než 21 kalendářních dní nebo pokud doba vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní.
  • Povinnost maximálního omezení přímého kontaktu s místním personálem na cizím území.
  • Zákaz volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště a pohřbů, pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě.

Další informace

Detaily naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v následujícím dokumentu (UPDATE 14. května: dokument byl ze stránek ministerstva odstraněn). Informace v angličtině lze nalézt na našem blogu.

Berte prosím také v potaz, že možnosti vycestování ze země budou opět upraveny po Velikonocích (konkrétně 14. dubna). Více informací lze najít na webových stránkách MVČR.

Pakliže chcete udržovat své zaměstnance informované, můžete jim poslat odkaz na náš newsletter, jehož prostřednictvím mohou denně získávat nové informace o vývoji situace v zemi.

 

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *