Jak je to nově se „vzdálenými“ rodinnými příslušníky občanů EU/Čechů

Zaměstnáváte občany EU nebo Čechy, kteří si do ČR chtějí přivést svoje příbuzné nebo partnery ze třetích zemí? V roce 2021 se změnila definice pojmu rodinný příslušník. Přesněji řečeno se začalo rozlišovat mezi tzv. „blízkými“ a „vzdálenými“ rodinnými příslušníky, přičemž vzdálení příbuzní a (nesezdaní) partneři spadají do té druhé kategorie. V článku vysvětlujeme rozdíly a případné problémy, které mohou u vzdálených rodinných příslušníků nastat.

Sloučit se se vzdáleným příbuzným nebo partnerem je od léta 2021 složitější.

Sloučit se se vzdáleným příbuzným nebo partnerem je od léta 2021 složitější.

 

Blízký x vzdálený rodinný příslušník

Slučování rodinných příslušníků občanů EU/českých občanů přes povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU je v Česku velmi častou záležitostí. Přináší s sebou totiž výhody oproti situacím, kdy by rodinný příslušník do ČR přijel na své vlastní pobytové oprávnění (například zaměstnaneckou kartu).

Od srpna roku 2021 je ale kvůli novele Zákona o pobytu cizinců na území ČR (274/2021 Sb.)  třeba rozlišovat mezi tzv. blízkými a vzdálenými rodinnými příslušníky

Mezi blízké rodinné příslušníky nově řadíme pouze manžela/manželku (tedy sezdané partnery, vč. registrovaných partnerů) a potomky mladší 21 let. Patří sem také rodiče, ale pouze pokud občan EU/Čech prokazatelně potřebuje, aby o něj tito třetizemci v ČR pečovali. U těchto příbuzných se postup oproti minulým letům nezměnil. Jinak je to ale u té nové kategorie – tedy u vzdálených rodinných příslušníků, kam řadíme všechny ostatní příbuzné (sourozence, rodiče, prarodiče, atd.) a také nesezdané páry

Tento druh pobytu se podle § 87b odstavec 4 b) zákona 274/2021 Sb. nově uděluje jen na 3 roky. MV ČR vydá cizinci zároveň s povolením automaticky také rodné číslo.

 

Sloučit se se vzdáleným příbuzným je složitější

V naší praxi jsme se v minulosti setkali s případy, kdy čeští občané, potažmo občané EU dostali šanci požádat o sloučení např. nevlastních dětí, prarodičů nebo sourozenců z vážných zdravotních důvodů. Slučovali jsme takto například z Ukrajiny klientčinu nemocnou maminku, která již byla v důchodovém věku a bez dcery nemohla sama v cizině pobývat.

Podobné případy teď bude těžší na ministerstvu prosadit. Nově se totiž zpřísnily podmínky. Vzdálený příbuzný, který žádá o pobyt na území ČR musí být:

  • Buď v cizině vedený jako vyživovaný, tj. nezaopatřený jedinec, popř. žít s cizincem ve stejné domácnosti a podílet se na nákladech na bydlení
  • nebo péče o něj musí také vykazovat určitou naléhavost spíše než že by se jednalo o dlouhodobý problém. Občan EU nebo Čech, se kterým se bude tento příbuzný slučovat se o něj musí v ČR prokazatelně starat.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Nesezdaní partneři

U nesezdaných partnerů je třeba řádně doložit trvalý partnerský vztah v tzv. CV, popřípadě Odbor azylové a imigrační politiky (OAMP) při podávání přihlášky rovnou požádat o „výslech“. 

Šanci na sloučení mají i takové páry, které nežijí pod jednou střechou, ale mají např. vztah na dálku. Je však třeba v CV doložit to, že spolu partneři nějakým způsobem sdílí domácnost – např. že mají společné finance nebo jiné společné závazky (auto, pes, atd.).

 

Dostatečné příjmy a zdravotní pojištění

U vzdálených rodinných příslušníků je také třeba doložit dostatečné pravidelné příjmy po sloučení na občana EU/ČR, a to za 3 měsíce zpátky.

Pokud partneři nebo příbuzní přicházejí do ČR s tím, že chtějí zahájit zaměstnání, lze doložit pracovní smlouvu se mzdovým výměrem a požádat o prodloužení lhůty o 3 měsíce. 

Dále je třeba doložit zdravotní pojištění, a to po celou dobu pobytu.

NÁŠ TIP: V těchto případech je lepší, když se např. nesezdaný partner nejprve stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. přes zaměstnaneckou kartu) a teprve potom si zažádá o sloučení. Nemusí tak platit vysoké částky za komplexní zdravotní pojištění.

 

Další změny u vzdálených rodinných příslušníků

  • Při zamítnutí žádosti o pobyt již nemají nárok na ochrannou lhůtu a musí opustit ČR
  • Nemohou využít zjednodušených podmínek pro podání žádosti o trvalý pobyt již po 2 letech nepřetržitého pobytu 
  • Nemohou žádat na hraničním přechodu o vstupní víza
  • Žádost o přechodný pobyt nelze podat v rámci výjezdního příkazu nebo krátkodobého víza, popř. standardního schengenského víza (pokud chce vzdálený rodinný příslušník do ČR přecijen přijet na základě schengenského víza, musí již k tomuto vízu doložit doklady o existenci trvalého vztahu)

Chcete se dozvědět víc o zaměstnávání cizinců, potažmo slučování jejich blízkých? Sledujte náš blog a odebírejte náš měsíční HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Podobnými tématy se budeme zabývat také na prvním termínu našeho webináře ZAMĚSTNÁVÁME CIZINCE 2022. Ten je zcela zdarma a konat se bude dne 3. února v 10.00 hodin. Přihlásit se na něj můžete ZDE. Budeme rádi, když se přidáte i k události na LinkedInu.

Zdroj článek: Zákony pro lidi, MVČR, Směrnice parlamentu EU, MZV, Přehled změn
Zdroj foto: Klaus Nielsen, Pexels

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *