Zaměstnáváte cizince „sloučené“ na své partnery v Česku? Dávejte si pozor na rozchody a rozvody

#ZamestnavameCizince Zaměstnáváte třetizemce s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU nebo s dlouhodobým pobytem/vízem za účelem společného soužití rodiny, případně za účelem rodinným? Pokud ano, je dobré vědět, že jejich oprávnění je ze své podstaty závislé na vztahu s partnerem nebo manželem/manželkou. Pokud je vztah ukončen nebo dojde k rozvodu, může být tím pádem ukončen i pobyt. A to ať už tuto skutečnost cizinci úřadům oznámí nebo ne.

imigrace rozvod a rozchod

Pokud cizinci konec vztahu nenahlásí, může vše dojít až ke správnímu řízení.

 

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU

Slučování rodinných příslušníků občanů EU/českých občanů přes povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU je v Česku velmi častou záležitostí. Přináší s sebou totiž výhody oproti situacím, kdy by rodinný příslušník do ČR přijel na své vlastní pobytové oprávnění (například zaměstnaneckou kartu).

Jednou z těchto výhod je i to, že tito třetizemci mají volný vstup na trh práce. Jinými slovy, tyto zahraniční kandidáty (ať už jsou sezdaní nebo „pouhými“ partnery) můžete bez obav zaměstnat bez jakýchkoli dalších povolení

Zaměstnat je navíc můžete už když je žádost pouze jen podaná. Funguje zde totiž fikce pobytu.

 

Dlouhodobý pobyt/vízum

Podobné (ne ale stejné) případy jsou dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, dlouhodobý pobyt za účelem rodinným a dlouhodobé vízum za účelem rodinným. U těch se cizinci takzvaně „slučují“ na své přímé rodinné příslušníky – rovněž třetizemce – kteří mají v Česku platné pobytové oprávnění (např zaměstnanecká karta nebo trvalý pobyt)

Tyto tři typy oprávnění se liší především v přístupu na trh práce:

  • V případě dlouhodobého víza za účelem rodinným cizinec volný přístup na trh práce NEMÁ. Pokud chce pracovat, musí si zařídit pracovní povolení pro cizince na Úřadu práce.
  • V případě dlouhodobého pobytu za účelem rodinným cizinec volný přístup na trh práce nemá a s tímto pobytovým titulem ani není možné získat pracovní povolení. Pokud je tedy cizinec držitelem dlouhodobého víza za účelem rodinným a chce být i po vypršení jeho platnosti zaměstnán u českého zaměstnavatele, je nutné buď požádat o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny nebo o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu.
  • V případě dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití rodiny má cizinec přístup na trh práce volný.

 

Došlo k rozchodu nebo rozvodu?

Platnost všech typů pobytů/víz, kdy se jeden z partnerů navazuje na druhého, se po rozchodu nebo rozvodu ruší. Navazující se partner totiž už neplní účel svého pobytu na území ČR. V takovém případě je nutné co nejdříve podniknout kroky k získání nového pobytového (potažmo pracovního) oprávnění.

U přechodného pobytu záleží na tom, jestli se jednalo o blízkého nebo vzdáleného rodinného příslušníka. Vzdálený rodinný příslušník totiž může být i nesezdaný partner. Zde pobyt zaniká už při „pouhém“ rozchodu. 

U manželů s přechodným pobytem je dobré vědět, že existuje několik situací, kdy může být rodinnému příslušníkovi občana EU přechodný pobyt ponechán. Např. pokud manželství  (ne však partnerství) trvalo alespoň 3 roky a rodinný příslušník občana EU měl na území platný pobyt alespoň jeden rok. Nepřijde o něj ani v případě, kdy mu bylo přiznáno právo na pravidelný osobní styk s dítětem občana EU – a to pouze na území ČR.

U dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití rodiny pozbyde oprávnění platnosti logicky jen u cizinců, kteří jsou „navázaní“ na svou manželku/manžela.

Neplnění účelu pobytu vede k jeho zrušení (viz §46a odst. 2 h). Třetizemec s dlouhodobým pobytem si může požádat o vydání pobytu za jiným účelem, a to za podmínky, že v ČR ke dni rozvodu pobýval nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let. Detaily najdete na webových stránkách MVČR. U rodin s dětmi je v tomto případě dobrý nápad se „navázat“ místo manžela nebo manželky na dítě. 

 

Povinné nahlašování změn

V obou případech je nutné rozchod nebo rozvod nahlásit na Odboru azylové a imigrační politiky MVČR (OAMP). Nahlásit jej cizinec musí do 15 pracovních dnů (u občanů EU a jejich rodinných příslušníků), popřípadě do 3 pracovních dnů (u třetizemců). Rozvod se bere jako platný od data, kdy nabylo právní moci rozhodnutí rozvodu.

Pokud si cizinec nebude schopný zařídit jiný typ pobytu, Ministerstvo vnitra mu zašle rozhodnutí o zrušení platnosti jeho pobytového oprávnění z důvodu neplnění účelu, za kterým bylo vydáno. Cizinec se následně musí dostavit na místní pobočku OAMP za účelem udělení tzv. výjezdního příkazu. Ve stanovené lhůtě potom cizinec musí opustit území ČR. 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Co když cizinec změnu nenahlásí?

Zejména u „pouhého“ rozchodu nemají úřady na změnu stavu cizince jak přijít. Z naší zkušenosti se to ale přeci jen stát může. Každý cizinec je povinen oznamovat veškeré změny stavu a adresy na území, čímž se tuto skutečnost mohou úřady dozvědět. Zároveň pár může navštívit cizinecká policie, aby prověřila, zda partnerský vztah stále trvá.

Cizincův případ se tak může dostat až do správního řízení a je ohrožen jeho pobyt na území České republiky. Není tudíž radno to riskovat.

Důrazně proto doporučujeme, abyste tyto skutečnosti měli na paměti a oznamovali je i vašim zahraničním zaměstnancům. 

Celkově je dobré vědět, jaké mají vaši zahraniční zaměstnanci pobyty a hlídat si jejich stav, případně expiraci. A to nejen proto, abyste se vyhnuli problémům spojených s nelegálním zaměstnáváním cizinců. 

 

Náš tip

Už v pracovní smlouvě si ošetřete, že má cizinec povinnost oznámit zaměstnavateli změnu účelu svého pobytového oprávnění, popřípadě skončení toho dosavadního. 

U cizinců, kteří v ČR pobývají už delší dobu je naopak dobré si všímat toho, jak dlouho už tu jsou. Třeba již splňují podmínky pro podání žádosti o trvalý pobyt, čímž by se jejich život v Česku ještě více usnadnil. 

Zajímá vás více o zaměstnávání cizinců v Česku – vízové a jiné imigrační záležitosti, rozhovory, tipy z praxe? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Zdroj článku: MVČR
Zdroj fotografie: Canva

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *