Koronavirus: Hlavní změny v pravidlech překračování hranic ČR od 14. dubna

V souvislosti s vývojem situace kolem koronaviru v Česku a klesajícím počtem nově nakažených uvolňuje vláda některá z omezení, která v průběhu předchozích týdnů zavedla. Mezi nimi jsou nově i ta vztahující se k zahraničním občanům a jejich vstupu či opuštění země.

Konec všeobecného zákazu vycestování z České republiky

Jednou z nejvýraznějších změn, která od 14. dubna 2020 (0:00) vstupuje v platnost, je konec zákazu vycestování z České republiky. Nově tedy mohou cizinci s pobytem v ČR vycestovat do zahraničí a vrátit se zpět i během nouzového stavu.

Je však nezbytné, aby byl účel vycestování v souladu s výjimkami ze zákazu omezeného pohybu nařízeného ministerstvem zdravotnictví. To znamená, že zemi lze opustit pouze v nezbytných a odůvodněných případech (jako například výkon práce v zahraničí atd.), což je zároveň potřeba prokázat policii přímo na hraničních přechodech.

Povinná karanténa stále platí

S možností vycestování z České republiky a návratu do země i během nouzového stavu se pojí také povinná karanténa v délce 14 dnů, jež musejí po návratu podstoupit občané ČR i cizinci. Výjimky se vztahují pouze na případy vycestování na dobu kratší než 24 hodin.

Změny ve slučování rodin

Nově se od 14. dubna 2020 možnost vstupu na území ČR rozšiřuje na manžela/ku a nezletilé děti občana EU s pobytem v ČR. Je však třeba zdůraznit, že toto oprávnění se vztahuje pouze na na ty rodinné příslušníky, kteří už nyní mají oprávnění vstoupit do ČR. Taktéž platí, že je potřeba předem oznámit zastupitelskému úřadu datum a způsob dopravy do ČR. I na tyto osoby vstupující do ČR v rámci slučování rodin se pak vztahuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Vláda uvolňuje některá z omezení zavedených v předchozích týdnech.

Jednorázový tranzit přes ČR

Stejně jako dosud mohou občané EU a cizinci s povolením k pobytu v jiném státě EU projíždět Českou republikou na základě nóty zastupitelského úřadu domovského státu na cestě domů. Nově je nutné vycestovat z ČR do 24 bez povinnosti povinné karantény.

Další důležité informace vztahující se k novým změnám

  • Byť byla ke 14. dubnu některá z omezení vztahující se k opuštění ČR částečně uvolněna, stále platí zákaz vstupu cizinců do země, pakliže nemají platné pobytové oprávnění. Toto se vztahuje i na občany EU. Jako občané EU jsou při žádostech o pobyt minimálně do konce roku 2020 nadále zahrnuti i občané Velké Británie a je tedy doporučeno o pobyt pokud možno co nejdříve požádat.
  • Co se týče příjezdů z letišť v sousedních zemích (například z Vídně či Frankfurtu), je stále nezbytné, aby pro osoby takto cestující do ČR někdo přijel a zde je vyzvedl (například rodinný příslušník). Nelze pro tyto účely využívat taxi služeb či cestovat vlakem. Zároveň je možné s sebou vzít i další osoby, které společně s tímto člověkem cestovaly.

Pakliže chcete udržovat své zaměstnance informované, můžete jim poslat odkaz na náš newsletter v angličtině, jehož prostřednictvím budou denně a zdarma získávat zprávy o vývoji situace v zemi.

Pokud váš zaměstnanec stále nemá vyřízené povolení k pobytu nebo jiné potřebné dokumenty, obraťte se na nás a rádi vám s veškerou byrokracií pomůžeme. Během nouzového stavu v Česku republice poskytujeme i na konzultace 20% slevu.

Zdroj fotografie: Unsplash.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *