Léto 2019: Změny v zákoně o pobytu cizinců v České Republice

Posledního července vešly v platnost změny v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky, které se týkají každého expata pobývajícího v tuzemsku, ať pochází ze státu Evropské unie nebo mimo ni. Jaké konkrétní zákonné úpravy by vaši zahraniční zaměstnanci měli znát? To jsme sepsali do konkrétních bodů.

  • Správní poplatky

Všechny poplatit se nyní platí už při podání žádosti (vč. poplatků za nahlašování změn nebo ztrátu biometrické karty). Kromě toho, na biometrické kartě už nebude napsaná adresa aktuálního bydliště v České republice. Správní poplatky se vybírají ve formě kolkové známky, kterou lze zakoupit v hotovosti na poště.

  • Zaměstnanecké karty

Expat je povinen nahlásit jakékoli změny zaměstnavatele, pracovní zařazení a zaměstnání. Už se nebude žádat o souhlas, vyplňuje se odteď na novém tiskopisu, příklad najdete tady. Pokud v Česku pracující expat plánuje změnu zaměstnavatele, musí mít na paměti, že předchozí zaměstnanecká karta by měla být platná nejméně 6 měsíců s výjimkami, které se liší případ od případu – můžete s námi kdykoli zkonzultovat.

  • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu 

Cizinec, kterému bylo uděleno povolení k pobytu jako výzkumnému pracovníkovi v jiném členském státě EU (kromě Spojeného království, Irska, Dánska) a který pobývá v České republice za účelem výzkumu (s tím, že tento výzkum provádí jedna z organizací zapsaných v seznamu výzkumných organizací podle zvláštního předpisu), tak ten může v České republice zůstat bez víza až 1 rok.

  • Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání je určeno expatům, kteří pobývají v České republice na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo vědeckého výzkumu a pro ty, kteří už studium nebo vědecký výzkum ukončili.

  • Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Potvrzení o dočasném pobytu občanů EU bude nově vydáváno na dobu 10 let. 

 

Praktické shrnutí všech výše sepsaných změn v angličtině naleznete pod tímto odkazem.

 

Potřebujete vyřídit potvrzení o dočasném pobytu občanů EU v České republice? Objednejte si pomoc našeho konzultanta!

Karyna Babkova

Hello, dear readers! I am a Ukrainian student, currently studying for a Master's degree in Masaryk University and I am deeply honoured to have a chance to share with you some important and interesting information about living in Brno. Hopefully, you will find my articles useful and entertaining xx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *