Femme Palette: jak pomoci expatkám v Česku s kariérním růstem?

Kdo v životě netouží po zajímavé práci, která ho naplňuje, baví a zajišťuje slušný výdělek? Jenže dostat se do tohoto bodu není jednoduché. Nejprve je potřeba udělat první krok, rozhodnout se, co vlastně chceme, a i pak se často musíme vypořádávat s mnoha překážkami nebo předsudky. Zvláště pro ženy může být kariérní postup složitý, protože i v 21. století má na ně řada lidí očekávání, která společnost vracejí hluboko do minulosti. Ještě těžší je pak otázka kariéry pro ženy, které se rozhodly pracovat v zahraničí. Nejen o tom, jak ženám-cizinkám pomoci uskutečnit jejich sny, jsme si povídali se zakladatelkami Femme Palette – Lucií Neumanovou a Klárou Gajovou.

Femme Palette je komunita, která pomáhá ženám v České republice rozvíjet kariéru a rozšiřovat jejich profesionální i personální síť. Lucie a Klára Femme Palette založily v roce 2018 a za tu dobu se k ní připojilo více než 1 500 žen z 15 různých zemí a 20 odvětví. Během těchto dvou let také uspořádaly přes 50 různých akcí na témata HR, marketingu, IT, designu a podnikání. Zaměřují se ovšem hlavně na mentorství formou 1 na 1, kdy je spárována jedna zájemkyně s jednou osobní mentorkou, která ji na základě svých zkušeností vede a posouvá dál.

My jsme se Lucie a Kláry vyptali konkrétně na ženy-cizinky pracující v České republice. Zajímalo nás, s jakými bariérami se expatky v Česku musejí vypořádávat, když chtějí ve své kariéře postupovat výš, a taky jak jim tuto dráhu lze nejvíce usnadnit. Tak, abyste i vy mohli svým kolegyním z ciziny 

Femme Palette
Zakladatelkami Femme Palette jsou Lucie Neumanová a Klára Gajová.

S jakými překážkami se ženy-cizinky v cestě za novou kariérou, ať už je to zaměstnanecká pozice či vlastní projekt, vlastně za novým životem, setkávají?

Lucie: Sama jsem žila a pracovala v Americe posledních šest let, takže vím, jaké to je budovat kariéru v neznámém prostředí, kde člověk není doma. Největší překážkou pro mě byla pracovní víza, a s nimi spojená omezení. Víza jsou často udělována jen na určitou dobu, a proto je těžké plánovat kariérní kroky. Moje zkušenost s vízy je taková, že jelikož firma musí do víza investovat, člověk se cítí firmě zavázaný, a někdy třeba ani nemůže lehce odejít za jinou nabídkou. Já jsem dokonce ani nevyjednávala výši svého platu v Americe, jelikož jsem byla vděčná, že pro mě firma vízum zařídila. Toto pak staví cizince do  složitějšího postavení než ostatní, a často si pak neřekne o lepší podmínky, na které by měl nárok. V Americe mi také trvalo se začlenit do společnosti, i když tam jsou lidé, hlavně v San Franciscu, velmi otevření. V Česku mi přijde, že jsou lidé studenější a proto může být pro každého cizince, který neumí místní jazyk, těžké se asimilovat. 

Jak může člověk na HR svým kolegyním/expatkám pomoci, aby se snáze zorientovaly, cítily se součásti kolektivu, byly motivované…?

Lucie: Myslím, že je důležité, aby celková firemní kultura byla zaměřená na to, aby byli všichni zaměstnanci otevřeni lidem různých národností. Nezáleží na tom, jak moc se HR bude snažit cizince začlenit do kolektivu. Pokud tomu nejsou ostatní zaměstnanci otevřeni, bude těžké expatům pomoci. Za mě je důležité, aby HR investovalo do tréninku na diverzitu a inkluzi, i když zatím žádné jiné národnosti ve firmě nemají. Tímto budou zaměstnanci připraveni na práci s expaty. Pro každého nového člena týmu může HR připravit buddy systém, ve kterém spojí existující zaměstnance s novými, či mentoringový program, aby se zaměstnanci z ciziny dozvěděli, jakým způsobem fungují české firmy a porozuměli více české mentalitě.

Máte tipy na to, jak ve firmě podpořit dobré pracovní vztahy mezi ženami místní národnosti a cizinkami? Potažmo i vztahy ženy versus muži?

Lucie: Myslím, že jde hlavně o to, aby si obě strany uvědomily, že se mají od sebe hodně co učit, a můžou si navzájem rozšířit své obzory. Ve firmách, kde jsem pracovala v San Franciscu, jsme měli tematické happy hours, kdy se People Ops (pozn. editora: obchodní funkce, která staví zaměstnance na první místo. Zahrnuje všechny činnosti, které jim pomáhají být v práci produktivními.) snažilo vyzdvihnout kultury, které byly ve firmě zastoupeny. Bylo to samozřejmě organizováno zábavnou formou, ale existují i více formální cesty – jako už výše zmíněný interní mentoring program. Všechno to ale stojí na tom, jaká je firemní kultura. Pokud jsou lidé uzavření, neradi mluví cizím jazykem, a nejsou otevřeni novým kulturám, tak je těžké dobré pracovní vztahy podpořit. Každá firma by měla mít své hodnoty nastavené tak, že jsou otevřeni jiným národnostem, a tedy diverzitě. Toto je stejné u vztahu mezi muži a ženami – ani jedna strana by neměla do pracovního vztahu jít s předsudky či stereotypy. Tomu může napomoci například školení na předsudky. Je samozřejmě důležité, aby firemní leadership šel v tomto příkladem.

Během dvou let komunita uspořádala přes 50 různých akcí na témata HR, marketingu, IT, designu a podnikání.

Jaké jsou podle vás základní kroky k tomu, aby žena byla spokojená v zaměstnání?

Lucie: Pro mě základní kroky byly si uvědomit, co mě vlastně nejvíc baví a na co se chci zaměřit. Když jsem změnila kariéru z marketingu do UX designu, tak mi bylo už skoro 27. Školu jsem měla vystudovanou v marketingu, měla jsou jasnou trajektorii k růstu v mé marketingové roli, ale objevila jsem, že je něco, co mě baví více než marketing. I když to bylo riskantní změnit kariéru a začít zase znova, tak to určitě stálo za to. Díky tomu jsem si rozšířila svůj set dovedností, a mé znalosti z marketingu si stále prohlubuji. Proto bych určitě doporučovala se zamyslet, co koho naplňuje, a vydat se tou cestou, i když to bude dlouhá a riziková cesta. Pokud bude žena (i kdokoliv jiný) dělat něco, co ji baví a naplňuje, spokojenost v zaměstnání je téměř zaručena. 

Jak Femme Palette pomáhá ženám z ciziny zvyknout si na místní kulturu, pracovní prostředí…?

Klára: Těmi nejzásadnějšími způsoby jsou náš mentoringový program a networkingové akce. V mentoringovém programu, do něhož se nám často cizinky hlásí, se velmi cíleně a dlouhodobě mohou zaměřit na výzvy spojené s prací v jiném kulturním prostředí. Mentor je často buď sám cizincem, který se už s českými pracovními specifiky popral a nyní předává zkušenosti dál, anebo přímo Čech, který dokáže nabídnout vhled do naší kultury z první ruky a poradit, jak to u nás chodí.

Na networkingových akcích se zase naše členky z ciziny potkávají s místními ženami, které jsou zvyklé mluvit anglicky a jsou velmi otevřené jiným kulturám a pohledům. Velice rády proto expatkám pomohou s rozšířením lokální sítě kontaktů i místními zvyklostmi. Nezůstávat jen v prostředí dalších cizinců je dle mého názoru velmi důležitým krokem k rychlému a plynulému začlenění do pracovního prostředí u nás.

Bývají, co se týče pracovního prostředí, vaše klientky něčím zaskočené?

Klára: Setkáváme se s tím, že jsou cizinky překvapené, jak těžké je se do firem v Česku dostat, a to zejména kvůli jazykové bariéře. Mnoho firem ještě není zvyklých fungovat v angličtině, a ony zase nemají češtinu na profesionální úrovni. Stává se proto často, že tyto ženy v Čechách jen žijí, ale pracují na volné noze pro zahraniční firmy, nebo jsou v nich dokonce na dálku zaměstnané. V takových případech naše firmy nejen přicházejí o talenty, ale také o diverzitu a nové pohledy, které takoví lidé mohou do pracovního prostředí vnést.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

V čem jsou výhody mentoringu?

Klára: Mentoring má za cíl rozvoj znalostí a dovedností mentorovaného. O benefitech mentoringu, jako je urychlení kariérního růstu, rozšíření sítě kontaktů, prevence prokrastinace, či získávání nových zkušeností a zpětné vazby od mentora, už mnozí slyšeli. Méně lidí ale ví, proč je mentoring důležitý právě pro ženy. 

V minulosti nebylo od útlého věku mnoho dívek nabádáno k tomu, aby měly vysoké ambice a mířily do vedení firem, či plánovaly založení vlastních podniků. Proto na těchto pozicích nyní vidíme pouze mizivé množství žen. Mentoři mohou ženám pomoci k tomu, aby si více věřily a nastavily si ambiciózní cíle, vyšší než ty, co dlouho byly normou společnosti. Ženám tedy mentor může pomoci s tématy, která jsou pro nás často nekomfortní, například vyjednávání o platu, povýšení, či prosazení v mužském prostředí. Nebo s oblastmi pro ženy specifickými jako skloubení práce a rodiny, sebevědomí a sebeprezentace.

Může s vámi firma spolupracovat stylem, že poskytnete vaše programy jejím zaměstnancům a firma je nabídne jako firemní benefit? Jaké jsou v tomto ohledu možnosti?

Klára: Ano, s firmami spolupracujeme. Zaměstnancům, kteří mají o mentoring zájem nebo je vedení nominuje, najdeme po úvodních konzultacích externího mentora, s nímž mohou probírat své pracovní záležitosti, přinášet nové know-how do firmy a inovace do své práce. Firma má nad cíli i průběhem mentoringu přehled, dostane také závěrečný report, aby věděli, v čem a jak se zaměstnanec od začátku programu zlepšil. Záleží i čistě na zaměstnancích nebo vedení firmy, zda chce mentoring poskytnout všem bez rozdílu pohlaví, nebo se chce zaměřit čistě na ženy. Firmám také nabízíme workshop, v nichž se zaměstnanci dozví o benefitech mentoringu, a na základě toho se mohou rozhodnout, jestli to je něco, čemu chtějí věnovat svůj čas. Více informací o firemních programech je k nalezení tady (21. října: odkaz byl změněn – původní stránka byla z webu Femme Palette odstraněna) nebo jsme kdykoli k dispozici na contact@femmepalette.com.

Femme Palette je komunita, která pomáhá ženám rozvíjet kariéru a rozšiřovat jejich profesionální i personální síť.

Jaké akce ve Femme Pallete pořádáte a pro koho jsou určené?

Klára: Organizuje akce, které jsou kombinací vzdělávání a networkingu. Téměř vždy se skládají z panelové diskuze zaměřené na vybrané téma (v minulosti například Investování, Ženy v leadershipy, Ženy v podnikání, Diverzita a jiné) a neformální části, kde mají účastníci čas se poznat. Události jsou určené pro všechny, kteří mají chuť poznat nové lidi z celého světa a něčemu se přiučit. Vítán je opravdu každý bez ohledu na odvětví, ve kterém pracuje, věk, či pohlaví. Aktuálně pořádáme akce v Praze a Brně. Brzy přibyde Londýn a Bratislava, kde už vedeme naše mentoringové programy. 

Kolik máte teď členek ve vaší komunitě?

Klára: V české Femme Palette komunitě máme nyní něco přes 1500 členek. 40 % z nich tvoří cizinky, zbytek Česky a Slovenky. Do mentoringu se nám zapojilo už přes 250 mentees a mentorů. Za poslední dva roky jsme zorganizovali přes 50 akcí, které navštívilo přes 1500 účastnic. Budeme moc rády, když o nás řeknete svým kamarádkám a kolegyním, a budeme tak moci podpořit ještě více žen v jejich kariéře a osobním rozvoji.

Dejte o Femme Palette vědět svým zaměstnankyním, aby se mohly ke komunitě připojit a budovat si svoji kariéru v Česku. Můžete jim poslat tento článek v angličtině. Díky členství si budou moci rozšířit své existující profesionální i osobní kontakty, navázat nová spojení a sdílet nenahraditelné zkušenosti. Každá pomoc se vždy několikanásobně vrátí!

Autorkou použitých fotografií je Tatiana Shalunova.

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *