5 let v Česku? Podání žádosti o trvalý pobyt do konce srpna zajistí vašim zaměstnancům lehčí zkoušku z češtiny

Každý cizinec žijící v České republice pět let má právo si zažádat o trvalý pobyt. Pokud jde o občana ze třetí země, musí úspěšně absolvovat zkoušku z češtiny, aby trvalý pobyt získal. Obtížnost zkoušky se po poměrně vleklých vládních debatách zvyšuje z A1 na A2 ke konci roku 2021. Vybrané jazykové školy zvýší obtížnost zkoušky na úroveň A2 už v listopadu. Aby proto expati mohli absolvovat jednodušší test, je třeba o trvalý pobyt zažádat do konce srpna tohoto roku.

S vlastnictvím trvalého pobytu v Česku přichází několik výhod. Mimo jiné volný vstup na pracovní trh, možnost zažádat o půjčku nebo hypotéku, založit si firmu a stát se součástí společenského systému. Trvalý pobyt v ČR rovněž usnadňuje cestu k získání českého občanství.

Jak naznačují plány české vlády, nyní je pro cizince v zemi ten správný čas požádat o trvalý pobyt, zvláště, pokud se prověření své znalosti českého jazyka obávají.


Zvýšení obtížnosti zkoušky na A2

Absolvování zkoušky z češtiny je jednou z podmínek k získání trvalého pobytu. Jak už jsme informovali v lednu, ministerstvo školství plánuje zvýšit obtížnost těchto zkoušek ještě letos. Současná úroveň je A1 a nové pravidlo bude požadovat úroveň A2. Důvod k této změně vysvětluje ministerstvo školství tak, že v ostatních státech EU požadují po expatech také vyšší úroveň jazykové zkoušky.

I když zatím není jasné, kdy přesně novela projde schvalovacím řízením, už víme, že některé jazykové školy ztíží zkoušky na úroveň A2 od 1. listopadu 2021. Pro to, aby expat mohl přijít ke stávající, jednodušší zkoušce, je tedy nutné, aby si žádost o trvalý pobyt podal před koncem srpna.
Pozor, pokud bude žádost podaná 1. září nebo později, bude žádající osoba muset absolvovat těžší zkoušku (tj. A2). 

O zkoušce

Zkoušku z češtiny nelze splnit kdekoliv. Seznam certifikovaných škol, které tyto zkoušky mohou dělat, najdete zde.

K registraci ke zkoušce je potřeba platný cestovní pas (nebo jiný platný cestovní doklad) a Poukaz na bezplatnou zkoušku k účelu žádosti trvalého pobytu na území ČR vydaný ministerstvem vnitra. 

Podle cestina-pro-cizince.cz se písemná část skládá z čtení (25 minut), poslechu (35 minut) a psaní (15 minut). Minimum potřebných bodů k úspěšnému absolvování je 12 z 20.

Ústní část trvá celkem 10 minut. Během této části je nezbytné odpovědět na otázky zkoušejícího a mluvit o předložených obrázcích. I tady je k úspěšnému absolvování potřeba nejméně 12 bodů z 20.


Absolvování zkoušky v Brně

Co se týče moravské metropole, na jazykové škole na Pionýrské jsou veškerá místa plně obsazená až do konce června. Škola ale ke konci dubna plánuje otevřít nová místa na červenec a srpen. Proto vašim zahraničním zaměstnancům, kteří by se ke zkoušce chtěli hlásit, doporučujeme hlídat webové stránky školy.

Je i možnost zarezervovat si termín přímo na místě během úředních hodin:

 • Pondělí: od 8:00 do 14:00
 • Středa: od 8:00 do 14:00

Škola se nachází na Pionýrské 254/23, 602 00, Brno. K registraci je potřeba s sebou přinést platný doklad totožnosti.

Pokud by se cizinci cítili nejistí a ztracení v systému, mohou využít našich služeb!

Důležité: zkoušku je třeba potvrdit

Ti, kdo se přihlásí ke zkoušce (osobně či přes systém), musí pak střežit svoji e-mailovou schránku – daná škola jim totiž pošle zprávu vyžadující potvrzení účasti na zkoušce. 

Je ABSOLUTNĚ NEZBYTNÉ zkontrolovat si osobní údaje v přihlášce nacházející se v e-mailu. Pokud se při zkoušce vyskytne překlep v osobních údajích, může se stát, že žádající osoba zkoušku nebude moct podstoupit!

Jestliže žadatel tento e-mail nepotvrdí, bude ze zkoušky automaticky vyloučen.

Absolvování zkoušky v Praze

V hlavním městě mají expati dvě možnosti:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
I tady se lze na zkoušku přihlásit přes centrální systém. Jak ovšem škola informuje na webové stránce, k potvrzení přihlášky se dotyčná osoba musí dostavit osobně ve škole. K tomu je také potřeba Poukaz na bezplatnou zkoušku nebo hotovost (momentálně 1 500 Kč) a platný doklad totožnosti.

Škola sídlí na ulici Školská 15, 116 72, Praha 1 v prvním patře. Úřední hodiny jsou:

 • Úterý: od 12:30 do 15:00
 • Čtvrtek: od 12.30 do 19:00

Univerzita Karlova: Ústav jazykové a odborné přípravy

Karlova univerzita taktéž nabízí absolvování zkoušky z češtiny.
Stejně jako u ostatních školách, přihlášku je možné zaslat přes centrální systém nebo se cizinec může dostavit na Ústav jazykové a odborné přípravy Karlovy univerzity osobně. Stačí zavolat na číslo (+420) 224 090 210 a zarezervovat si místo během úředních hodin.

Budova stojí na Vořílské 1, 110 00, Praha 1 a úřední hodiny jsou: 

 • Úterý: od 16:00 do 17:30
 • Čtvrtek: od 8:30 do 10:00

Také zde platí, že bude zapotřebí platný doklad totožnosti a Poukaz na bezplatnou zkoušku nebo hotovost (momentálně 1 500 Kč).

Pravidlo 5 let v Česku nelze obejít

Dejme tomu, že váš zaměstnanec žije v Česku pátým rokem. Nicméně ten pátý rok doběhne v říjnu tohoto roku. Takový cizinec se může přihlásit už teď k lehčí zkoušce, ale pokud v době, kdy skutečně završí svých pět let v zemi, už bude zákonem stanovená vyšší úroveň zkoušku, musí zkoušku opakovat a úspěšně ji složit. Původní, lehčí variantu, ministerstvo vnitra nebude uznávat.

Kdo zkoušku absolvovat nemusí?

Většina občanů třetích zemí musí zkouškou projít, aby mohli získat povolení trvalého pobytu. Podle webové stránky cestina-pro-cizince.cz ale existují skupiny, které mají výjimku z tohoto pravidla:

 • Děti do 15 let a senioři nad 60 let
 • Osoby, které mohou dokázat, že v uplynulých 20 letech před podáním žádosti:
 • Chodili na českou základní školu (minimálně 1 rok)
 • Chodili na českou střední školu (minimálně 1 rok)
 • Chodili na vysokou školu/ univerzitu v akreditovaném programu vyučovaném v češtině nebo se zaměřením na Český jazyk (minimálně 1 rok)
 • Osoby, které mají potvrzení, že absolvovali jednu ze zkoušek smluvně stanovenou Nařízením vlády č. 347/2008
 • Osoby s tělesným či duševním postižením, které omezuje schopnost komunikovat (toto musí být ověřené)

Doporučujeme podání žádosti o trvalý pobyt co nejdříve

Právě teď je tedy pro vaše zahraniční zaměstnance ten nejvyšší čas podat žádost o trvalý pobyt, zejména pokud chtějí stihnout jednodušší variantu jazykové zkoušky.

Potřebují expati ve vaší firmě pomoc s byrokracií a přihlášením ke zkoušce nebo trvalému pobytu? Rádi jim pomůžeme!

Zdroje: MOIcestina-pro-cizince.czsjs-brno.czsjs.czujop.cuni.cz
Zdroj fotky: pexels.com

Anna Muller

Hi there, my name is Anna and I am somewhat a foreigner in the Czech Republic too. Born and raised in Luxembourg yet having also the Czech nationality allows me to perceive the international flow from multiple perspectives.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *