Jak je to teď se zaměstnáváním Ukrajinců, Rusů a Bělorusů? Přehled aktuální imigrační situace

#ZamestnavameCizince Přinášíme velký přehled toho, co je dobré vědět o současné imigrační situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dozvíte se například, jak zaměstnat uprchlíky, jak je to s odvedenými Ukrajinskými muži a jejich pobytovými oprávněními, jak se efektivně postarat o rodinné příslušníky vašich zaměstnanců, kteří do Česka teprve dorazili nebo dorazí a jak to aktuálně vypadá se zaměstnáváním Rusů a Bělorusů.

zaměstnavani ukrajincu

Uprchlíci z Ukrajiny pod dočasnou ochranou mají po její dobu volný vstup na trh práce.

 

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

21. března 2022 vešel v platnost soubor zákonů známý jako “Lex Ukrajina”. Na jeho základě je lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině, udělována tzv. dočasná ochrana, která má prozatím účinnost do 31. března 2023.

Ukrajinci pod dočasnou ochranou v tuto chvíli nepotřebují pracovní povolení – mají volný přístup na trh práce. (To platí zpětně i pro ty uprchlíky, kteří po vypuknutí války získali na našem území speciální vízum za účelem strpění. Ti byli teď automaticky převedeni do systému dočasné ochrany.) 

Pokud tedy chcete zaměstnávat Ukrajinské uprchlíky, stačí vám jen informovat Úřad práce o jejich nástupu a vést si jejich evidenci, stejně jako to děláte u  zahraničních pracovníků ze zemí Evropské unie (kde rovněž stačí jen jejich přítomnost oznámit). 

Jelikož volný přístup na trh práce mají uprchlíci pouze po dobu trvání tohoto víza (tedy v současné době do 31. března 2023), doporučujeme sjednávat pracovní poměr na dobu určitou po dobu této lhůty

 

Dočasnou ochranu Ministerstvo vnitra nebo policie uděluje: 

  • státním příslušníkům Ukrajiny, kteří na jejím území pobývali před 24. únorem 
  • občanům Ukrajiny, kteří v ČR před 24. únorem pobývali LEGÁLNĚ bezvízově nebo na základě krátkodobého víza 
  • cizincům, kterým byla na Ukrajině udělena nějaká forma mezinárodní ochrany a kteří tam před 24. únorem pobývali 
  • rodinným příslušníkům těchto osob (manžel, registrovaný partner, nesezdané/svobodné nezletilé dítě a příbuzný závislý na péči a žijící v rodině), kteří s nimi rovněž na Ukrajině před 24. březnem pobývali

 

Od pondělí 21. března tito lidé také mohou žádat o humanitární dávku ve výši 5 tisíc korun. Dále jim byl usnadněn přístup do systému veřejného zdravotního pojištění a cesta ke vzdělávání. Kapacita tříd pro děti uprchlíků se zvýšila a zapojí se i ukrajinští pedagogové.

Podle webových stránek Ministerstva vnitra ČR je i nadále možné požádat o dlouhodobé vízum za účelem strpění – už se ale nebude jednat o to speciální vízum (označované jako D/VS/U) udělované ve zrychleném režimu, jak tomu bylo mezi 24. únorem a 21. březnem.

 

Zaměstnanecké karty povolaných Ukrajinců?

Zaměstnáváte ukrajinské muže, kteří byli povoláni na Ukrajinu, a nemohou tak dále plnit účel pobytu na území ČR – například na zaměstnaneckou kartu, ICT kartu nebo modrou kartu? Podle stránek MVČR se jejich pobytové oprávnění během jejich přítomnosti nezruší. Pokud bude v době skončení konfliktu stále platné, mohou se vrátit do Česka a pokračovat v práci.

 

Přijíždí do ČR rodiny vašich zaměstnanců?

Zaměstnávali jste už před válkou Ukrajince, jejichž rodiny se teď relokují do České republiky? Zdůrazněte jim, že mají neprodleně po svém příchodu navštívit jedno z krajských asistenčních center. Jejich seznam najdete ZDE.

V asistenčním centru se uprchlíků ujmou dobrovolníci, kteří jim pomohou zažádat o dočasnou ochranu. K tomu budou potřebovat vyplněný tento tiskopis (zde i ve verzi k tisku), platný cestovní pas a jde-li to tak také vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm). V některých centrech je zároveň možné zařídit si účet v bance.

Do veřejného pojištění se uprchlíci mohou zaregistrovat například on-line u pojišťovny VZP nebo se dostavit na pobočku této či jakékoliv jiné zdravotní pojišťovny v ČR.

Do 30 dnů se musí uprchlíci zaregistrovat na Cizinecké policii České republiky, a to především pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci provádí majitel nemovitosti/ubytovatel. 

Ukrajinci, kteří již dříve zažádali o jiný typ pobytu (například o zaměstnaneckou kartu) nebo mají oprávnění, které potřebují prodloužit, by se potom měli dostavit rovnou na místní Odbor azylové a imigrační politiky (OAMP). 

 

Pobyt uprchlíků – výhody a příspěvky

  • Je dobré vědět, že uprchlíci mohou pro své děti využít možnosti dětských skupin, pokud potřebují pracovat – příspěvek na místo v dětské skupině platí pro držitele dočasné ochrany po dobu 6 měsíců 
  • V těchto skupinách mohou najít uplatnění též jako zaměstnanci
  • Dále mohou žádat o podporu v nezaměstnanosti a opakovanou podporu v hmotné nouzi (za podmínky doložení špatných majetkových poměrů)
  • Je zde i možnost rekvalifikace

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Pohyb uprchlíků – Česko x Evropská unie

Dočasná ochrana vydaná na území ČR uprchlíky opravňuje k čerpání výhod (veřejné pojištění, vzdělávání, atd.) právě jen na území ČR, i když po EU mohou volně cestovat do 90 dnů v rámci bezvízového pobytu. 

Stejně to platí i obráceně. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří o dočasnou ochranu zažádali v jiném státě EU (žádat lez kdekoli v unii kromě Dánska), mohou sice na 90 dní pobývat v Česku v rámci např. turistiky, ale nebudou zde mít volný vstup na trh práce a nebudou zde moct čerpat výhody.

 

Rusko a Bělorusko – aktuální stav

Občané Ruska a Běloruska nemohou v současné době žádat o víza a povolení k pobytu na českých ambasádách, protože ty v tuto chvíli žádné nenabírají. Probíhající a nevyřízené žádosti byly pozastaveny. 

Nicméně, jiné žádosti – např. prodloužení pobytů již pobývajících ruských a běloruských občanů na území ČR (studenti, rodinní příslušníci apod.) – budou vyřízeny za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud.

O imigrační situaci v souvislosti s těmito zeměmi vás budeme dále pravidelně informovat na našem LinkedInu i prostřednictvím našeho newsletteru.

UPDATE 1. 4. 2022:

Na základě vládního usnesení byla poupravena pravidla pro občany Ruska a Běloruska, kteří se chtějí relokovat do ČR:

Cizinci, jejichž žádost o povolení k pobytu byla již schválena mohou přijet do Česka, aby proces dokončili a vyzvedli si biometrickou kartu. Jedná se tedy hlavně o držitele zaměstnaneckých karet a modrých karet, ale i ostatní dlouhodobé pobyty, kde je potřeba dokončit registraci až na území ČR.

Rodinní příslušníci občanů ČR, rodinní příslušníci občanů EU a EHS + osoby jejichž pobyt je v zájmu České republiky (osvědčuje ministr zahraničních věcí) mohou nově žádat o KRÁTKODOBÁ VÍZA.

Zdroj foto: pexels.com
Zdroj článek: MVCR.cz, ct24, spcr.cz, pravniprostor.cz, Lex Ukrajina, migraceonline.cz

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *