Jak nabídnout volnou pracovní pozici držitelům zaměstnaneckých a modrých karet?

Pozor na vyplňování tzv. hlášenky (formulář, který zaměstnavatelům poskytuje úřad práce):

Když si cizinec v České republice žádá o zaměstnaneckou kartu, žádá tím o konkrétní pracovní místo, které musí být zveřejněno v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty. Aby mohla být vypsaná pozice zařazena do této evidence, je důležité splnit následující podmínky:

  • Zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo.
  • Cizinec musí týdně odpracovat minimálně 15 hodin.
  • Nabízený plat nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy bez ohledu na rozsah práce.
  • Zaměstnavatel souhlasí se zařazením a zveřejněním pracovní pozice v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty.
  • Zaměstnavatel potvrzuje, že do 30 dní od nahlášení volného místa se ho nepodařilo obsadit nikým z řad domácí pracovní síly.

Žádost o zaměstnaneckou kartu cizinec podává až na základě podepsané pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, dokument pak přikládá k žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

V případě modré karty musí mít cizinec plat vyšší než je 1,5 násobek minimální měsíční mzdy, zaměstnavatel musí souhlasit se zveřejněním pracovní pozice v centrální evidenci míst určených pro modré karty.

Jaké další povinnosti má zaměstnavatel po nastoupení cizince do práce?

  • Zaměstnavatel je povinen nahlásit obsazení pracovního místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce spolu s referenčním číslem zaměstnanecké karty.
  • Písemně zpraví Úřad práce pokud držitel zaměstnanecké karty nenastoupí do práce nebo ukončí zaměstnání dříve než v době na jakou bylo povolení vydáno.
  • Pokud došlo k ukončení pracovního poměru před vypršením platnosti zaměstnanecké karty a cizinci tak hrozí zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání, musí zaměstnavatel uhradit cizinci náklady na zdravotní péči, a to v období od ukončení pracovního poměru až do vycestování cizince z území.
  • Jestliže chce cizinec změnit zaměstnavatele nebo zaměstnavatel cizince přeřadit na jiné pracovní místo, musí nahlásit nové pracovní místo, které bude opět zařazeno do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty. Cizinec přitom musí na Ministerstvu vnitra zažádat o souhlas s touto změnou.

Více informací o tom, kdo jsou držitelé zaměstnaneckých karet se dozvíte v článku: Co je zaměstnanecká karta a k čemu slouží. Máte další dotazy? Kontaktujte nás, ve sjednávání agendy cizincům jsme profíci.

Zdroje:

https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/zam#registr

http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx

 

Eliška Křížová

Dear readers, my name is Eliška and I am looking forward to bringing you closer to the benefits of employing foreigners in the Czech Republic and other topics. I wish you inspirative reading!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *