Zaměstnáváme cizince: Odpovědi na nejpalčivější otázky HR manažerů I

Česko se v Evropské unii co do zaměstnávání cizinců řadí na vrchní příčky a pracujících expatů u nás stále přibývá. I proto jsme se rozhodli pořádat specializované webináře, na kterých HR manažery seznamujeme se základy této problematiky, shrnujeme současnou situaci a změny v legislativě a s pomocí našeho zkušeného imigračního týmu se vypořádáváme s vašimi konkrétními případy. Teď v srpnu jsme účastníkům z cca 28 firem odpověděli na řadu palčivých otázek. Vybraná témata najdete na pokračování na našem blogu.

Na prvním webináři pro HRisty jsme se soustředili na aktuální stav na českých ambasádách a konzulátech v souvislosti s pandemií COVID-19, vládní programy ekonomické migrace, novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR a Brexit. Náš Expat & Immigration Consultant Oldřich Lang společně s CEO Andreou Tkačukovou odpovídali na dotazy účastníků na témata, jako je zaměstnávání třetizemců a studujících cizinců nebo čekací lhůty na vyřízení pobytových oprávnění.

webinar

Expat & Immigration Consultant Oldřich a PR & Marketing Assistant Tereza před začátkem webináře

 

Jaký je rozdíl mezi konzulátem a ambasádou? A je jedno, kde žádost cizinec podá?

▶ Obecně platí, že ambasáda (tj. velvyslanectví) je to hlavní zastoupení země za hranicemi ČR vedené hlavním velvyslancem. Konzulát spadá pod velvyslanectví a generální konzul (vedoucí konzulátu) je tím pádem podřízen hlavnímu velvyslanci. 

▶ Zatímco konzulátů může být v zemi hned několik, velvyslanectví je v každé zemi jen jedno (pokud tam je). A zatímco velvyslanectví se soustředí především na větší diplomatické záležitosti, konzuláty jsou tu od menších úkonů, jako je i například přijímání žádostí o víza a pobyty.

▶ Co se týče podávání těchto žádostí, vždy záleží na tom, jaký zastupitelský úřad v dané zemi zrovna jako ČR máme. Žádost se dá podat na obou druzích diplomatické mise.

 

Jaká je povinnost zaměstnavatele před přijetím třetizemců na HPP? 

Se zaměstnáváním třetizemců se pojí spousta zdánlivých detailů, které je třeba mít na paměti. Na webináři jsme v odpovědi na tuto otázku “vypíchli” ty nejdůležitější.

▶ Pokud to jde, k náboru třetizemců na hlavní pracovní poměr využívejte vládní programy ekonomické migrace. Celý proces tak půjde rychleji a vše bude probíhat hladčeji.

Volné pracovní místo správně nahlaste na Úřad práce (ÚP) (pomocí správně vyplněné hlášenky). Toto pracovní místo by mělo co nejpřesněji odpovídat pracovní smlouvě, kterou chcete s vybraným cizincem uzavřít. Ujistěte se, že souhlasí především místo výkonu práce a přesný název pozice. 

▶ Pokud možno popis pozice v hlášence přehnaně “nevyšperkovávejte”. Pokud v ní totiž uvedete až moc podrobných požadavků, může se vám stát, že vybraný cizinec jednu z nich nebude schopen splnit a místo mu už tak nebudete moci nabídnout. Pozor si v tomto případě dávejte především u jazykových požadavků (včetně přesné úrovně – např. A1 x A2) a řidičského průkazu (který cizinec třeba nemusí mít). Z praxe víme, že si ministerstvo vnitra ověřuje, zda vše opravdu souhlasí, a po cizinci mohou chtít schopnosti doložit. 

Nástup cizince k výkonu povolání nezapomeňte nahlásit na ÚP.

 

Jak čelit dlouhým lhůtám při zaměstnávání cizinců?

Na webináři padl dotaz, zda je možné nějakým způsobem třetizemce zaměstnat ještě předtím, než se stihne vyřídit jeho/její zaměstnanecká karta, popřípadě modrá karta. Procesy zaměstnávání cizinců jsou bohužel zdlouhavé a možností, jak si s těmito lhůtami “poradit” je málo. 

▶ Znovu zdůrazňujeme, že pokud chcete zaměstnávat třetizemce, vládní programy ekonomické migrace jsou tou nejlepší cestou. Dnes už žádosti o zaměstnanecké karty přes programy trvají pouze 2-3 měsíce. Celý proces je také jednodušší logisticky. Například ohledně schůzky na ambasádě – která se mimo program domlouvá poměrně složitě – vás kontaktují přímo pracovníci zastupitelského úřadu.

▶ Pokud vládních programy využít nemůžete, je zde teoreticky možnost si čekání “zkrátit” pomocí krátkodobého pracovního víza. Cizinec může na toto vízum přijet rychleji a začít u vás pracovat. Po jeho vypršení bude ale stejně muset čekat, až bude schválena jeho/její zaměstnanecká karta. Tuto možnost využívají především zaměstnavatelé, kteří nabírají cizince na manuální nebo sezónní práce. Pro klasické dlouhodobé zaměstnávání cizinců na HPP například v technologických/IT firmách se ale nejedná o efektivní řešení.

 

Na jak velký úvazek můžeme zaměstnat držitele studijního víza a jak si cizince udržet po vystudování?

▶ Studenti třetích zemí do 26 let věku (tedy během období, kdy jim legálně v ČR náleží status studenta) studující na ministerstvem školství akreditovaném programu v prezenční formě studia mají v České republice volný vstup na trh práce

Pracovat mohou i na HPP a jejich pracovní doba není nijak omezena. Jinými slovy, z ministerstva nikdo nekontroluje ani se nezajímá o to, zda/jak je cizinec schopen při studiu vykonávat práci v rozsahu 40 hodin týdně.

▶ Pokud zaměstnáváte studující cizince a počítáte s nimi ve firmě i do budoucna, poraďte jim, aby si ke konci studia zažádali o zaměstnaneckou kartu s volným přístupem na trh práce

▶ Někteří studenti – zejména ti, kteří ví, že po promoci budou v ČR chtít zůstat – si zaměstnaneckou kartu vyřizují už během/ze začátku studia. Na podání žádosti o trvalý pobyt nebudou totiž muset v budoucnu čekat tak dlouho, jako kdyby tu pobývali pouze na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia (podmínka je 5 let).

▶ Není možné, aby cizinec třetí země v ČR pobýval bez platného pobytového oprávnění. Pokud zaměstnáváte studující expaty, po vypršení jejich studijního víza už u vás pracovat nemohou, pokud ještě nemají vyřízenou zaměstnaneckou kartu. Nezapomeňte jim tedy ke konci studia připomenout, aby si žádost o zaměstnaneckou kartu podali včas.

▶ Další možností pro absolvující studenty je si ke konci studia podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání. Toto oprávnění se vydává na 9 měsíců a během nich má absolvent čas si najít práci, popřípadě si podat žádost o zaměstnaneckou kartu.

 

Více odpovědí na časté otázky HR manažerů ohledně zaměstnávání cizinců i praktické rady přímo od našich imigračních konzultantů vám nabídneme tady na blogu už brzy. 

Těšit se můžete i na další termín webináře Zaměstnáváme cizince 2021, který se bude konat 12. října 2021 odpoledne. Podrobnosti o přesném čase i další informace – včetně systému přihlašování a pokládání dotazů – si během září budete moct přečíst na našem LinkedInu, popřípadě v zářijovém vydání našeho HR newsletteru. Těšíme se na viděnou nebo na napsanou!

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *