Počet zahraničních zaměstnanců roste navzdory pandemii – život cizinců v Česku očima statistiky

Český statistický úřad vydal pojednání o životě cizinců v České republice v roce 2020. Vyplývá z něj, že jejich počty i přes restrikce a uzavírání hranic během pandemie vzrostly. Zvedaly se i v roce 2021, kdy došlo k oživení v oblasti ekonomické migrace. Jak vypadalo zaměstnávání cizinců v České republice v posledních 2 letech? Odkud k nám nejvíce přijíždějí? Ve kterých odvětvích pracují? A existují nějaké nástroje, které relokace usnadňují, nebo naopak komplikují?

Počet cizinců v ČR se v roce 2020 meziročně zvýšil.

Počet cizinců v ČR se v roce 2020 meziročně zvýšil.

Složení cizinců se nezměnilo

Počet cizinců v ČR se rok od roku stabilně zvedá, a to i navzdory pandemii. Pro celkovou představu – ke konci roku 2020 v ČR legálně pobývalo celkem 634 790 cizinců (s tím, že ke konci roku 2019 jich bylo 595 881 a ke konci roku 2018 jich bylo 566 931).

Poměry dle státní příslušnosti se oproti minulosti ale velmi nezměnily. Na prvním místě byla v roce 2020 co do migrace stále Ukrajina, následovalo Slovensko, Vietnam, Rusko, Německo, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Mongolsko a Velká Británie

 

Nahoru šly i počty zaměstnaných cizinců

Zaměstnávání cizinců v ČR je na vzestupném trendu od roku 2011, kdy se po ekonomické krizi věci “rozhýbaly” – zejména potom v určitých oblastech českého hospodářství. V roce 2020 podle ČSÚ vzrostl počet zaměstnaných cizinců na 644 164 (tedy o 3,6 % více než předcházející rok), a to navzdory pandemii COVID-19. Ta ekonomickou migraci značně ztížila, a to zejména v zemích s vysokým rizikem nákazy, kde byly ambasády často zavřené.

71 579 osob mělo v roce 2020 platnou zaměstnaneckou kartu. Nárůst těchto povolení byl ale meziročně menší než mezi roky 2018 a 2019. Podobně tomu bylo i u modrých karet, kde jich ČSÚ eviduje v roce 2020 838 (oproti 730 v roce 2019 a 590 v roce 2018).

A kde cizinci nejvíce pracovali? Jak uvádí ČSÚ, nejvíce cizinců bylo v roce 2020 zaměstnáváno ve zpracovatelském průmyslu. Obor administrativy, kam řadí i agenturní zaměstnání, je podle něj také na vzestupu. Dále zmiňuje stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržbu motorových vozidel.

 

Větší nárůst pracovníků ze třetích zemí

Jistou změnou oproti předchozím letům, je to, že se o něco snížil nárůst zahraničních zaměstnanců ze zemí EU. Podle ČSÚ může být důvodem především Brexit, kvůli kterému se počty nově přijíždějících Britů v ČR “přelily” do kategorie třetizemců.

 

V roce 2020 přibylo v ČR více třetizemců než občanů EU.

V roce 2020 přibylo v ČR více třetizemců než občanů EU.

 

Dalším z faktorů, kterým můžeme vysvětlit větší meziroční nárůst zaměstnanců ze třetích zemí ve srovnání s občany Evropské unie, je potom míra nezaměstnanosti. Ta je v České republice v poslední době poměrně stabilní a drží se nízko

Jak lze vyčíst ze statistik OECD, v roce 2019 byla na 2,02 % a během první vlny pandemie v roce 2020 se mírně zvedla na 2,55 %. Podobně stabilní je i v rámci celé Evropské sedmadvacítky, kdy z 6,79 % v roce 2019 stoupla “jen” na 7,17 % v roce 2020. 

Na druhou stranu, ve třetích zemích, ze kterých do EU i České republiky tradičně ekonomická migrace proudí, se nezaměstnanost ve srovnání zvedla skokově. Například v USA z 3,67 % v roce 2019 na 8,09 % v roce 2020. Zmínit můžeme také Velkou Británii, která se nově počítá mezi třetí země, kde míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,6 %, což je v této zemi největší přírůstek od roku 2011

 

Rok 2021 a výhled do budoucna 

V roce 2021 jsme ve Foreigners oproti roku 2020 zaznamenali mnohem větší zájem o imigrační a relokační služby. Podle výkonného ředitele Adama Lasoty se poptávky pronájmů nemovitostí cizincům oproti roku 2020 zvýšily o 37 %. “Dá se říct, že jsme se dostali téměř na úroveň roku 2019. Rozdíl je pouhých 2,5 %. Lze očekávat, že počet poptávek bude dále stoupat, pokud se nezaměstnanost v ČR bude stabilně držet nízko oproti třetím zemím,” předvídá Adam.

V posledním roce jsme také zaznamenali zvýšený zájem firem o nábor třetizemců. Jedná se o společnosti různého typu, takže se nedá jednoznačně říci, že by některé odvětví v roce 2021 relokovalo více a jiné méně. “Zatímco ve městech s technologickou tradicí jako je Brno nebo Praha pomáháme s imigrací a relokací převážně technologickým společnostem, zakázky ve zbytku republiky jsou více diverzifikované,” dodává Adam. 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Spása v podobě vládních programů?

Dle našich zkušenosti se ekonomické migraci – hlavně co se týče zaměstnaneckých a modrých karet – přes pandemii stále dařilo a daří především díky vládním programům ekonomické migrace. Ty totiž umožňují zaměstnávání cizinců v době, kdy to tou “standardní” cestou není možné. Z Ukrajiny se sem i přes uzávěry v roce 2021 například stále mohli relokovat občané Ukrajiny, a to díky programu ​​kvalifikovaný zaměstnanec

Programy spoustu procesů také ulehčují. Jako případ můžeme uvést to, že držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných na základě vládních programů vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál se nemusí účastnit povinných adaptačně-integračních kurzů.

Kromě vládních programů se ale imigrační legislativa v Česku obecně spíše zhoršuje. Na vině je především novela zákona o pobytu cizinců na území ČR z roku 2021, která zkomplikovala příjezd (vzdálených) rodinných příslušníků zaměstnaných cizinců ze zemí EU a Čechů. 

 

Pomůžeme vám se zaměstnáváním cizinců  

Potřebujete relokovat pracovníky z ciziny, ale nevíte, kde začít? Obraťte se na nás a my vám poskytneme specializované poradenství. Postaráme se o celý proces imigrace vašeho zaměstnance od A až do Z, včetně relokace rodinných příslušníků a jejich integrace do společnosti. 

Zdroj foto: Karolina Grabowska, Pexels
Zdroj článek: ČSÚ, MPSV, MVČR

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *