Přihlašovací povinnost cizinců po příjezdu do České republiky

Ne každý to ví, ale cizinci mají povinnost svůj pobyt na území ČR nahlásit úřadům. Ta se vztahuje jak na občany EU, tak na třetizemce. Bohužel se na toto pravidlo ale často zapomíná. Jaké jsou lhůty pro nahlášení? Na které úřady je třeba jít? A kdy registruje vaše zaměstnance jen ubytovatel a kdy se musí na příslušnou instituci dostavit oni sami? Téma jsme pro vás rozebrali v článku.

 

přihlašovací povinnosti cizinců

Občané EU a držitelé víz se musí nahlásit do 30 dnů, držitelé pobytů do 3 dnů.

 

Přihlašovací povinnost

Obecně platí, že skoro každý cizinec, který plánuje na území ČR pobývat, se musí nahlásit úřadům. Podle webu Policie ČR (PČR) se výjimka se týká pouze cizinců mladších 15 let, členů personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace (popřípadě jejich rodinných příslušníků) a cizinců, které ubytovává Ministerstvo vnitra

Jak uvádí PČR na svých stránkách, nesplnění této povinnosti se považuje za přestupek a cizinci může být udělena pokuta až do výše 3 000,- Kč

Občané EU se musí zaregistrovat do 30 dní, zatímco třetizemci se musí přihlásit do 3 dnů (v rámci karantény mohou ale dostat výjimku a dostavit se až po uplynutí doby izolace).

 

Kde se registrovat?

Pravidlo tedy platí jak pro třetizemce, tak pro občany EU. Ačkoliv občané EU mohou v ČR využívat velké množství výhod (včetně volného vstupu na trh práce), přihlašovací povinnosti se nevyhnou.

Pokud tu občan EU plánuje žít déle než 30 dnů, je potřeba se zaregistrovat. Je dobré zdůraznit, že tato povinnost se vztahuje i na občany Slovenské republiky, kteří o ní často ani neví. Pokud tedy zaměstnáváte Slováky, doporučujeme vám jim tuto skutečnost připomenout, ať nemusí zbytečně platit pokutu

Cizinci se mohou registrovat u dvou institucí – u Cizinecké policie a na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP)

Na Cizinecké policii, přesněji řečeno na ​​oddělení pobytových agend Odboru cizinecké policie, se budou registrovat především občané EU. Dále potom občané třetích zemí, kteří jsou držitelé víz (např. cizinci s krátkodobými pracovními vízy, nebo rodinní příslušníci vašich zaměstnanců, kteří budou v ČR pobývat na základě víz za účelem sloučení, rodinným, atd.).

Na OAMPu se musí nahlásit všichni třetizemci, kteří do ČR přijíždějí bezvízově (se záměrem vyzvednout si pobytovou kartičku) nebo na tzv. D/VR víza (se záměrem vyzvednout si pobytovou kartičku) a potřebují finalizovat svůj imigrační proces. Jedná se tedy o cizince, kteří žádali o zaměstnaneckou kartu, ICT kartu, nebo modrou kartu, popřípadě jejich rodinné příslušníky, kteří budou v ČR pobývat na základě povolení k pobytu za účelem sloučení, rodinným, atd.). Příslušné oddělení obou orgánů je třeba volit dle nahlášeného místa pobytu cizince

POZNÁMKA: Tito cizinci už potom nemusí chodit na Cizineckou policii. Dle zákona o pobytu cizinců na území ČR se na Cizinecké policii musí registrovat všichni. Nicméně, v praxi se to nedělá. Tato informace nám byla potvrzena jak Cizineckou policií, tak přímo Odborem azylové a migrační politiky. Ohlásit cizince na Cizinecké policii ale musí ubytovatel – to, jestli to udělá už ale není cizincova starost, cizinec si svoje splnil na OAMPu.

 

Jak to probíhá na OAMPu

Je nutné si pamatovat, že OAMP je jiná instituce než Cizinecká policie. Bude se tedy často nacházet na jiné adrese.

Třetizemci se na OAMP musí dostavit do 3 dnů po příjezdu (pozor, na některých pracovištích je třeba se objednat). V rámci karantény mohou dostat výjimku a dostavit se až po uplynutí doby izolace. Občas se také stane, že nejsou volné termíny. V tom případě cizince OAMP objedná na ten nejbližší možný.

Na OAMPu vaše zaměstnance zaregistrují a posléze objednají na biometrii. Občas se může stát, že bude mít cizinec štěstí a biometrie proběhne rovnou při registraci (například v Brně), ale spíše je třeba počítat s prodlevou. 

Ode dne sejmutí biometrických údajů u vás takový třetizemec může začít pracovat. Pozor, pokud přijede bezvízově – tj. nemá v pase D/VR vízum – pracovat může začít až od okamžiku převzetí karty.

Po 2-3 týdnech vydá cizinci OAMP jeho příslušné pobytové oprávnění – tedy například zaměstnaneckou kartu, ICT kartu, modrou kartu, atd. 

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Kdo nahlašuje? Pravidla se mohou lišit

Občas se může stát, že se váš zaměstnanec na Cizinecké policii nahlašovat muset nebude. Majitelé bytů nebo zařízení, kteří ubytovávají cizince, totiž mají povinnost tuto skutečnost sami PČR nahlásit, a to v souvislosti SE VŠEMI CIZINCI, které ubytovává.

To znamená, že valná většina cizinců by už teoreticky nahlášena být měla

Problém ale je, že ne všichni majitelé a ubytovatelé to opravdu dělají. Navíc se pravidla mohou lišit v různých městech a také v závislosti na tom, koho zrovna potkáte u okénka. Dle zkušeností našich imigračních konzultantů například v Brně dříve vyžadovali, aby se cizinci nahlašovali osobně i po té, co je zaregistroval ubytovatel. Nedávno však našim zaměstnancům tuto tezi na úřadě vyvraceli. Podobně je tomu tak i v Praze

Je tedy na zvážení každého cizince, jestli se chce raději pojistit a na příslušný úřad se pro všechny případy vydat.

 

Co s sebou na úřad

V obou případech (tedy na Cizineckou policii i na OAMP) by si s sebou váš zaměstnanec měl vzít svůj cestovní pas

Na Cizinecké policii dále požadují jako důkaz o adrese nájemní smlouvu v českém jazyce (popřípadě její ověřenou kopii). Cizinci by měli také vyplnit přihlašovací tiskopis.

Na OAMP je třeba přinést potvrzení o ubytování s úředně potvrzeným podpisem majitele nemovitosti zapsaného v katastru. Potřeba je i potvrzení o pojištění – u budoucích zaměstnanců stačí jen cestovní, a to do data, než bude zaměstnán.

Obrací se na vás vaši zahraniční zaměstnanci s imigračními problémy, ale vy se cítíte v legislativě ztraceni? My vám pomůžeme. Chcete se obecně dozvědět víc zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog, účastněte se našich vzdělávacích webinářů a odebírejte náš měsíční HR newsletter a nic už vám neuteče. 

 

Zdroj článek: policie.cz, mvcr.cz
Zdroj foto: by fauxels, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *