Povinnosti občanů Velké Británie po Brexitu

Na začátku roku 2021 Velká Británie oficiálně vystoupí z Evropské unie, s čímž pro mnoho Britů žijících v České republice přichází ruku v ruce i řada nových omezení a povinností. Zapomenout na ně by mohlo znamenat až deportaci z území ČR. Pokud některý z vašich zaměstnanců má britské občanství, doporučujeme vám věnovat velkou pozornost následujícímu obsahu.

Pobyt v České republice

To, jaké povinnosti se na vašeho britského zaměstnance vztahují, závisí v první řadě na tom, jestli do České republiky po 31. prosinci přijede poprvé (tedy už jako občan třetí země) nebo tady už dřív pobýval a do Česka přijel ještě jako občan členské země EU.

Pokud v Česku před 31. prosincem legálně pobýval, odvíjí se postup od toho, jestli je držitelem potvrzení o přechodném či trvalém pobytu. V případě, že ani jedno z těchto potvrzení o pobytu nemá, je nutné o něj zažádat. O potvrzení o přechodném pobytu se žádá v případě, že zde žije nebo míní žít déle než tři měsíce. Naopak o potvrzení o trvalém pobytu je možné žádat v případě, že v Česku žijí už alespoň pět let (případně po dvou, pokud jsou sloučeni na občana EU). Tím bude potvrzeno, že jeho pobyt České republice před nebo během přechodného období Brexitu (to končí právě 31. prosince tohoto roku) byl legální. Poté je nejpozději do jednoho roku od obdržení potvrzení potřeba zažádat také o nové biometrické údaje. Odbor azylové a migrační politiky by měl cizince sám kontaktovat a na tuto proceduru je zvát. Biometrické údaje budou vydávány od druhé poloviny roku 2021. Po třech až pěti letech trvalého pobytu v Česku (započítávat se do něj bude jak období před Brexitem, tak i po něm) si navíc váš britský zaměstnanec může podat žádost o české občanství, čímž zároveň získá občanství Evropské unie.

British flag
Díky Brexitu občanům Spojeného království od 1. ledna 2021 přibude pár nových povinností.

Držitelé potvrzení o povolení k pobytu

Pokud už je držitelem potvrzení o přechodném či trvalém pobytu v Česku, žádat o něj znovu samozřejmě nemusí. Podle Ministerstva vnitra totiž platí, že jednou nabyté právo k pobytu v ČR už prakticky nelze ztratit (pokud daná osoba nepřestane být britským občanem nebo rodinným příslušníkem britského občana, nebo pokud neporuší veřejný pořádek či veřejnou bezpečnost závažným způsobem). Ten, kdo měl v ČR povolení k pobytu ještě před 1. lednem 2021, se tedy nemusí obávat, je by o něj Brexitem přišel. Dokonce v případě, že by jej přece jen ztratil, může o něj znovu zažádat. V případě Britů, kteří v ČR mají povolení k pobytu, je nicméně potřeba, aby si zařídili nové biometrické údaje (opět platí, že OAMP by je měl během příštího roku sám kontaktovat). Odtud už je postup stejný jako v předchozím případě – po třech až pěti letech trvalého pobytu v Česku si taktéž může podat žádost o české občanství. V případě Britů, kteří zde před 1. lednem měli povolení k pobytu, i jejich rodinných příslušníků také platí, že zde mohou být i nadále zaměstnaní a kromě toho mohou měnit zaměstnavatele. Po 1. lednu nemusejí žádat ani o Zaměstnaneckou kartu, ani o pracovní povolení, ale je to doporučeno. Pro Brity vyslané do ČR od 1. ledna nebude existovat žádný pobytový titul a úřad práce je proto bude kontaktovat s tím, že je potřeba podat žádost o pracovní povolení. Ministerstvo vnitra doporučuje být v tomto směru aktivní a podat žádost o pracovní povolení na příslušném úřadu práce ještě před koncem přechodného období a nečekat na vyzvání.

Poprvé v České republice

Ovšem v případě, že dotyčný cizinec v ČR do 31. prosince 2020 dlouhodobě nepobýval a přijede sem po Novém Roce poprvé, neobejde se bez žádosti o dlouhodobý pobyt nebo vízum a to buď za účelem práce, studia, podnikání, sloučení rodiny či jiným.

Jednou z posledních věcí, na kterou je třeba pamatovat, je to, že po 1. lednu se na vzdělání nabyté v Británii bude vztahovat zákon o nabytí akademického vzdělání a již se nebude uplatňovat zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Nové pojištěnecké kartičky

Kromě povinností občanů Velké Británie vztahujících se k pobytu v Česku, vyvstává z Brexitu také povinnost týkající se jejich pojištěneckých karet. Evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC) totiž od 1. ledna 2021 nemusí být platné. Toto se netýká přímo zaměstnanců, ale například jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi v ČR pobývají.

Britové žijící v Česku trvale a ti, co se do ČR chystají přestěhovat do 31. prosince tohoto roku, budou mít v České republice doživotní práva na zdravotní péči tak jako nyní, což bude platit tak dlouho, dokud budou v ČR rezidenty. To znamená, že tito lidé:

  • Budou i nadále dostávat státní zdravotní péči v České republice na stejném základě jako český občan,
  • Mají stále nárok na české EHIC pro cestování, včetně návštěv Velké Británie.

Je nicméně mnoho skupin lidí žijících a pracujících v EU, kteří se budou muset zaregistrovat k novému evropskému průkazu občanských práv (CRA). To se týká například těch, kteří žádají o státní důchody, studenti a další, kteří podle dohody o vystoupení budou i nadále mít přístup ke zdravotní péči.

V současné době se mohou registrovat pro nové průkazy zdravotního pojištění (EHIC) ti, kteří:

  • Dostávají důchod nebo podporu,
  • Jsou rodinnými příslušníky někoho, kdo má nárok na důchod nebo podporu,
  • Jsou přeshraničními pracovníky (tj. člověk, kdo pracuje v jednom státě a žije v jiném) do 31. prosince 2020 v případě, že i nadále zůstanou přeshraničními pracovníky v hostitelském státě,
  • Jsou rodinnými příslušníky někoho považovaného za příhraničního pracovníka,
  • Jsou studenty Spojeného království studujícími v EU do 31. prosince 2020.

Chcete se dozvědět víc o zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Zdroje: NHS.uk, gov.uk I and II
Zdroj obrázku: Unsplash.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *