Navýšení hrubé měsíční mzdy u modrých karet od 1. května 2022

#ZamestnavameCizince Obsazujete vysoce kvalifikované posty kandidáty ze třetích zemí? Pro tyto příležitosti se hodí modrá karta, která má pro cizince mnoho výhod. Od 1. května 2022 je ale u těchto pozic třeba počítat s hrubou měsíční mzdou v minimální výši 56 759 Kč. Nahoru šla totiž průměrná hrubá roční mzda. Pozor, nová mzda bude muset figurovat i na některých žádostech podaných ještě před 1. květnem přes vládní programy – určující je v tomto případě datum vydání rozhodnutí, nikoli samotné podaní.

Hrubá měsíční mzda u modrých karet šla znovu nahoru.

Hrubá měsíční mzda u modrých karet šla znovu nahoru.

 

V krátkosti o modrých kartách

Modrá karta je speciální druh pobytového oprávnění pro třetizemce s vyšším vzděláním. Přesněji řečeno se jedná o typ dlouhodobého pobytu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Podobně jako duální zaměstnanecká karta v sobě i modrá karta obsahuje jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení.

Získat ji může třetizemec s řádně ukončeným VŠ nebo VOŠ vzděláním s dobou trvání alespoň tří let

Důležitý dokument, který musí cizinec s žádostí doložit, je potom pracovní smlouva (popřípadě smlouva o smlouvě budoucí), v níž bude specifikován výkon zaměstnání na dobu nejméně jednoho roku s hrubou měsíční (nebo roční) mzdou odpovídající alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR na dané období.

O modré karty je dobré žádat prostřednictvím vládních programů ekonomické migrace, a to programů klíčový a vědecký personál nebo Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Vše se tím ještě více urychlí.   

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Výhody modrých karet

Pro vysoce kvalifikované třetizemce jsou modré karty velmi výhodné, především pokud si chtějí cizinci do Česka přivézt svoji rodinu. Rodinní příslušníci držitele modré karty mohou totiž ihned žádat o pobyt za účelem soužití a mají také okamžitě volný vstup na trh práce. Ten by s klasickou zaměstnaneckou kartou měli až po půl roce.

Jednodušší proces je i u změny zaměstnavatele.

Pro ty, kdo v zahraničí žijí dlouho a chtějí si na území ČR zažádat o trvalý pobyt, má potom modrá karta další skvělou výhodu. V rámci území EU se totiž doba 5 let, která je pro zažádání o trvalý pobyt potřebná, sčítá. Ale pozor, jsou zde další podmínky – například je nutné splnit minimální délku pobytu v předchozí zemi alespoň 18 měsíců. Cizinec žijící 5 let na modrou kartu například v Německu si může u nás zažádat o trvalý pobytpo dvou letech.

Navíc, z některých zemí, ze kterých do ČR pracovníky dostanete jen přes vládní programy, k tomuto účelu můžete mimo program použít i právě modrou kartu. Toto je dobré vědět hlavně pro ty zaměstnavatele, kteří nesplňují podmínky vstupu do programů.

 

Navýšení mzdy a na co si dát pozor

Na období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 průměrná hrubá měsíční mzda zvedla na 37 839 Kč.

To znamená, že výše hrubé měsíční mzdy na cizincově pracovní smlouvě musí v tomto období být alespoň 56 759 Kč.

MPO zdůrazňuje, že tato nová výše se vztahuje na některé žádosti přes vládní programy, které byly v daném období rozhodnuty. Je tedy třeba si dát pozor na žádosti podané ještě teď v dubnu na starém formuláři s nižší mzdou.

Více informací se také můžete dozvědět v tomto článku od Deloitte.

Je modrá karta řešení, které jste hledali a chcete jej nabízet svým budoucím zaměstnancům? Rádi pomůžeme – zkontaktovat můžete přímo CEO Foreigners Andreu, která se vám bude věnovat.

Zdroj foto: Canva
Zdroj článek: MPO, MVČR

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *