Jak funguje karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a co dělat, když smlouva vyprší

Zaměstnáváte třetizemce, kteří k vám byli převedení z mateřské firmy nebo se takové chystáte v Česku přivítat? Tito cizinci u nás pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu, které je známé jako karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Jak tato karta funguje? Jaké jsou povinnosti držitelů? A co když se expat rozhodne přejít na jiný typ pobytového oprávnění nebo zaměstnavatele úplně změnit? Shrnuli jsme pro vás vše důležité.

 

ICT karty

S ICT kartou mohou zaměstnanci v ČR pobývat maximálně 3 roky.

 

O co se vlastně jedná?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (také známá jako ICT karta z anglického Intra-Company Employee Transfer Card) je v mnoha věcech podobná zaměstnanecké kartě. Jedná se také o povolení k dlouhodobému pobytu v Česku (tedy pobytu delšího než 90 dní). Liší se ale v tom, že zaměstnanec byl na pozici převeden v rámci firmy. Přesněji řečeno byl vyslán z jiné funkční součásti nadnárodní společnosti se sídlem mimo EU do funkční součásti se sídlem v ČR.

Smlouva se tedy v tomto případě uzavírá mezi vaší “pobočkou” a mateřskou společností, přičemž cizinec je stále zaměstnancem zahraniční (mateřské) firmy.

Takový zaměstnanec je oprávněný:

 • pobývat na území České republiky
 • a vykonávat práci na pozici manažera, specialisty nebo stážisty 

Karta se vydává na období, během kterého bude zaměstnanec na pobočce převedený. Maximálně tu ale mohou pobývat 3 roky (v případě specialistů a manažerů) nebo 1 roku (v případě stážistů).

 

Specifikace pozic

ICT kartu mohou na území České republiky využívat manažeři, specialisté a (zaměstnaní) stážisté. 

 • manažerem se pro tyto účely rozumí cizinec, který pracuje ve vedoucí pozici 
 • specialistou rozumíme cizince, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, a který má pro tyto znalosti potřebnou kvalifikaci
 • stážistou se myslí cizinec, který má řádně ukončené VŠ vzdělání a do vaší pobočky byl převeden za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení

 

Pro koho ICT karta není

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro třetizemce. Není tedy určena pro občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a rodinné příslušníky těchto cizinců

ICT karta není ani pro zaměstnance, kteří jsou na jiných pozicích než manažer, specialista nebo (zaměstnaný) stážista. Nicméně pokud by vaše mateřská společnost chtěla do ČR vyslat i cizince mimo tyto pozice, není to problém. Ty totiž můžete do vaší pobočky dostat skrz klasickou zaměstnaneckou kartu.

 

Jak ICT kartu získat 

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance musí expat podat na svém zastupitelském úřadě ČR ve své zemi. Bude k tomu potřebovat platný cestovní doklad, doklad o ubytování, fotografii a vysílací dopis.

Vysílací dopis musí mimo jiné obsahovat: 

 • potvrzení korporace o vnitropodnikovém převedení na jednu z výše uvedených pozic
 • výčet pracovních podmínek (délka pracovní doby, mzda, atd.)
 • potvrzení o tom, že během pobytu nebude zaměstnanec převeden mimo EU
 • u stážistů popis programu a dobu jeho trvání 

(Obsahem vysílacího dopisu není vše, co je uvedeno výše. Celý seznam najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.)

Také je třeba dodat: 

 • doklad o tom, že je zaměstnanec u korporace zaměstnán alespoň 6 měsíců
 • doklad o spřízněnosti subjektů mezi kterými je expat převeden
 • doklad o odborné kvalifikaci zaměstnance
 • potvrzení zdravotním pojištění
 • a na požádání také výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o bezinfekčnosti

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Co je dobré vědět:

Pokud je cizinec nebo vaše firma účastníkem vládních programů ekonomické migrace, cizinec někdy nemusí podávat žádost o ICT kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, ale může to za něj v Česku u OAMP udělat někdo jiný (například firma). 

Expat ve vládním programu musí s přihláškou dokládat:

 • potvrzení o ubytování
 • vysílací dopis
 • doklad o převedení zaměstnance po alespoň 6 měsících
 • doklad o spřízněnosti subjektů
 • doklad o požadované odborné kvalifikaci, atd.

 

Co dělat při ukončení smlouvy?

Občas se může stát, že tento zaměstnanec bude chtít kontrakt ukončit, když je ještě na území ČR, nebo si bude přát v Česku zůstat déle než avizované 3 roky. Může se i stát, že vaše firma bude chtít přijmout zahraničního zaměstnance, který na ICT kartu zrovna teď pracuje v jiné firmě. Je tedy dobré vědět, co by měl zaměstnanec udělat, když kontrakt na bázi této karty vyprší nebo je ukončen a jak postupovat dál, když si chce zařídit pobytové oprávnění jiného druhu.

V momentě, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr se svým zahraničním zaměstnavatelem (tj. mateřskou společností), české firma musí ihned informovat Úřad práce ČR o datu ukončení vyslání. Úřad práce následně informuje Ministerstvo vnitra, které cizinci pošle oficiální dopis, ve kterém jej informuje, že musí Česko opustit a stanoví lhůtu k vycestování z území. Součástí tohoto dopisu bude také tzv. výjezdní příkaz. Cizinec je tedy formálně povinen ve stanoveném čase zemi opustit

 

Přestup na zaměstnaneckou kartu

Jelikož má však takový cizinec v tuto chvíli stále pobyt na našem území, v mezidobí má šanci si podat žádost o zaměstnaneckou kartu u nového zaměstnavatele (popřípadě u české firmy, kam byl původně vyslán, pokud u ní chce zůstat zaměstnán). Tato žádost se podává na OAMPu.

Zaměstnanecká karta s sebou přináší více výhod než ICT karta. Hlavně jde o to, že platnost ICT karty je jen 3 roky (u stážistů 1). Pokud tedy ve firmě máte převedeného zaměstnance a už teď víte, že bude chtít u vás zůstat déle než 3 roky, zaměstnaneckou kartu s ním vyřiďte co možná nejdříve, aby opravdu zůstat mohl.

Chtěli byste z vašeho vnitropodnikově převedeného zaměstnance udělat stálého zaměstnance, ale nejste si jistí, jak na to z relokačního a imigračního hlediska? Obraťte se na nás – rádi za vás vše zařídíme! Chcete se dozvědět víc o vládních programech pro zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a odebírejte měsíční HR newsletter, aby vám žádný podobný článek neutekl!

 

Zdroje článek: mvcr
Zdroj foto: by RODNAE Productions, pexels.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *