Cestování a pobyt v Česku po Brexitu

Pokud zaměstnáváte ve své firmě občana Velké Británie, možná si lámete hlavu otázkou, jak je to s jeho pobytem v Česku a cestováním po Evropě teď, když Británie definitivně vystoupila z Evropské unie. Pro občany Velké Británie změny spojené s Brexitem sice znamenají komplikace, kterým doposud čelit nemuseli, avšak existují způsoby, jak jim pobyt či cestování minimálně o něco zjednodušit.

Víza a trvalé pobyty

Co se pobytových oprávnění týče, je zde samozřejmě rozdíl mezi Brity, kteří v tuzemsku pobývali už před 31. prosincem minulého roku, a těmi, kdo do ČR po tomto datu teprve přijeli či přijedou. Ti, co u nás už žili, museli, jak je podrobněji uvedeno v jednom z našich předchozích článků, postupovat podle toho, zda byli držitelem trvalého pobytu či potvrzení o přechodném pobytu nebo ne. 

Pokud v Česku povolení k pobytu měli už před 1. lednem tohoto roku, zůstává jim i po Brexitu, aniž by jeho platnost byla nějakým způsobem ovlivněna. Více papírování čeká ty občany Velké Británie, kteří o trvalý pobyt či potvrzení o přechodném pobytu nestihli zažádat do konce roku 2020. Nyní sice o přechodný pobyt stále žádat mohou, budou však muset dokázat, že tu žili a pracovali už před 1. lednem. V každém případě také platí, že Britové, kteří v ČR legálně pobývali ještě před 1. lednem, mají právo v Česku pracovat, dokud jsou tady legálně rezidenty.

Ještě složitější však může být stěhování do ČR pro Brity, kteří zde před 1. lednem tohoto roku vůbec nepobývali. K nim bude totiž přistupováno stejně jako k jakémukoli jinému třetizemci, tedy člověku ze země mimo EU. K tomu, aby mohli v ČR pobývat nad 90 dnů, budou tedy potřebovat buď dlouhodobý pobyt nebo dlouhodobé vízum, což se vztahuje i na ty, kteří sem chtějí přijít za prací. Dobrou zprávou však je, že žádost budou moci podávat nejen na zastupitelském úřadu České republiky v Londýně, ale v rámci Evropské unie i na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu. V případě pobytů do 90 dnů budou moci občané Velké Británie zažádat o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Dotyční nicméně musí pamatovat na to, že do těchto 90 dnů se započítává i doba pobytu v jiných zemí EU. Pro cesty do 90 dnů za jiným účelem (například za účelem turismu) můžou do EU vstupovat i bez víz.

EU versus Brexit
Jednou z věcí, které Brexit Britům značně znesnadnil, je cestování do EU.

Cestování

Vystoupení Velké Británie z EU také silně poznamená cestování. Britští občané například nebudou moci podstupovat hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Stejně tak nebudou moci využívat ani automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO. 

Vzhledem k letovému plánu a provádění důkladných kontrol na hraničních přechodech se dá očekávat zvýšení čekací doby ve frontách před přepážkami hraniční kontroly, a to i přesto, že personálu je dostatek. Kromě toho je potřeba počítat s tím, že během každé cesty z jedné země EU do druhé budou muset občané Británie absolvovat novou hraniční kontrolu. Zjednodušeně řečeno, Britové si po mnoha dekádách členství v EU vyzkouší, co obnášelo cestování z ČR a do ČR před zavedením Schengenu.

Ve spojitosti s cestováním se nicméně doporučuje zejména to, aby u sebe měli občané VB potvrzení o přechodném pobytu nebo Průkaz o povolení k trvalému pobytu a platný pas. Pokud váš britský zahraniční zaměstnanec ani jeden z těchto dokumentů nemá, ale podal si žádost, musí pamatovat na to, že sice přicestovat do ČR může, ale musí s sebou mít alespoň doklad o podání žádosti. Byť to může být poněkud překvapivé, přijet může i v případě, že žádost dosud nepodal. Bude však muset předložit nějaký důkaz o tom, že v Česku pobývá – tedy např. nájemní smlouvu nebo fakturu za energie na jeho jméno, datovaná od roku 2020. Přijet do ČR bude moci dokonce i tehdy, když nebude mít čím prokázat, že v Česku pobývá. Nicméně mu bude položeno několik otázek týkajících se jeho vstupu do Schengenského prostoru a do pasu dostane razítko. Tím sice nebudou ovlivněna práva v České republice, je však lepší se tomuto postupu vyhnout a vždy u sebe mít něco, čím lze svůj pobyt na území ČR prokázat.

Jak je to s pasy?

Co se pasů týče, je nejprve potřeba zkontrolovat jeho platnost. Pokud už vypršela, bude muset jeho držitel podat žádost o prodloužení, což je možné udělat i v ČR. Pokud svůj současný pas nechal obnovit ještě před vypršením platnosti toho předchozího, k jeho datu platnosti mohly být přidány další měsíce. Jakékoli další měsíce v pasu nad 10 let se nemusí započítávat do potřebných 6 měsíců.

Je taky nutné, aby dotyčnému občanovi Velké Británie zbývalo v pasu alespoň 6 měsíců pro cestování do většiny evropských zemí. Tento požadavek se nevztahuje na případy, kdy osoba vstupuje do České republiky, nebo jí pouze projíždí, a spadá do rozsahu Smlouvy o odstoupení. Pokud v pasu vašemu britskému zaměstnanci v pasu nezbývá dostatek času, je doporučeno nechat jej obnovit ještě před cestou.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Příjezd do ČR a koronavirus

České Ministerstvo vnitra zároveň varuje, že z důvodu koordinace EU k dočasnému omezení cestování do EU+ (tj. země + Norsko a Švýcarsko) a ze třetích zemí může dojít k tomu, že občané Velké Británie budou moci do ČR přicestovat pouze v opodstatněných případech. A nejen to – pokud bude situace ve Velké Británii natolik špatná, že nebude zařazena na seznam epidemiologicky bezpečných zemí, pravděpodobně nebudou moci Britové, kteří nejsou držiteli pobytového oprávnění nebo nespadají do některé z výjimek, přicestovat do ČR vůbec. Je proto doporučeno pozorně sledovat současnou epidemiologickou situaci v Evropě.

Chcete se dozvědět víc o zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Zdroje: gov.uk a mvcr.cz
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *