Česká víza pro sportovce: jaké dokumenty si nachystat?

Protože promění každou penaltu. Protože mu/jí nikdy puk nesklouzne z hokejky. Protože nastřílel/a v minulé sezoně nadprůměrné množství košů. Nejsou to jenom české (korporátní) firmy, které do svých kolektivů nabírají cizince, ale posily ze zahraničí si vybírají taky české sportovní kluby. Tak pokud máte právě vy na starosti nábor sportovců z jiných zemí, máme pro vás shrnující informace, co potřebujete k úspěšné relokaci sportovce ze státu mimo Evropskou unii a jak jeho/její cestu na vaše hřiště třeba malinko uspíšit.

víza pro sportovce

Fotbal, hokej, basketbal, baseball, volejbal… Je jedno, v jakém sportovním odvětví se pohybujete. Nábor sportovců ze třetích zemí se z hlediska imigračního neliší, přičemž jedinou možnou volbou je podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem sportu.

Připravte si tyto náležitosti:

  • cestovní doklad
  • vyplněnou žádost o vízum
  • hráčskou smlouvu
  • finanční prostředky k pobytu – jedná se o výpis z bankovního účtu minimálně 115.810 Kč / rok + kreditní kartu držitele, kterou je potřeba mít fyzicky s sebou

TIP pro vás:

Jestliže je v hráčské smlouvě uvedený příjem sportovce alespoň 17 300 Kč měsíčně, není potřeba dokládat výpis z bankovního účtu.

(Aktuální požadovanou výši příjmu sledujte tady.)

  • doklad o zajištění ubytování
  • fotografii 35 mm x 45 mm
  • výpis z rejstříku trestů – pozor na formu ověření, v závislosti na zemi, v níž byl dokument vydaný, může být potřeba apostila nebo tzv. superlegalizace

TIP pro vás

V určitých případech je rejstřík trestů odpuštěn a místo něj stačí bezúhonnost doložit čestným prohlášení, tzv. afidavitem. Týká se to jedinců, kteří se nemohou dostat do své země, daná země výpis z rejstříku trestů nevydává, případně je problematické tento doklad vydat  – například z důvodu válečného konfliktu. Z našich zkušeností čestné prohlášení místo rejstříku trestů postačovalo u sportovce ze Spojených států amerických. Ověření u příslušné ambasády je však vždy na místě.

  • rejstřík trestů z dalších zemí – POZOR, od 1. 7. 2023 vstupuje v platnost novela zákona, která nařizuje doložit rejstřík trestů ze všech států, kde dotyčný cizinec pobýval “ve svém souhrnu po dobu déle než 6 měsíců” (například když byl 1 měsíc v Německu v roce 2021, 4 měsíce v Německu v roce 2022 a 1 měsíc v Německu v roce 2023)
  • správní poplatek – 2 500 Kč nebo ekvivalentní suma v cizí měně
  • kopie všech dokumentů

Až na výjimky je nutné podat žádost osobně na zastupitelském úřadu České republiky. Po rozhodnutí, které přichází nejdéle 90 dnů od podání žádosti, musí sportovec mít uzavřené Komplexní zdravotní pojištění PVZP. Pojistnou smlouvu stačí předložit při vyzvednutí schváleného víza.

Vízum má platnost jednoho roku. O prodloužení za stejným účelem (sportovním) lze poté žádat na území České republiky.

Jako ve všech případech, i zde doporučujeme sledovat novely týkající se zákonných povinnosti cizinců zaměstnaných v Česku a zůstat v obraze například pomocí našich webinářů o zaměstnávání cizinců.

Zdroj fotografie: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *