7 měsíců po Brexitu: Jak se Britům (ne)zkomplikoval život v Česku a na co dbát při jejich zaměstnávání

Prvního dne letošního roku Velká Británie s konečnou platností oficiálně opustila Evropskou unii. Jak mohou Britové v Česku i nadále čerpat stejné výhody jako před Brexitem? Kdy je váš britský zaměstnanec s platným povolením k pobytu českými úřady brán jako občan EU a kdy jako třetizemec? Pravidla nejsou v praxi tak soudržná, jak by se mohlo zdát…

brexit 7 months later

Britové žijící v Česku mohou o pobyty žádat i nadále, budou ale déle čekat.

7 měsíců od konce překlenovacího období

Tzv. “překlenovací období” skončilo před 7 měsíci – dne 31.12.2020 s úderem půlnoci Spojené království definitivně opustilo Evropskou unii. I po tomto datu však mají někteří Britové možnost v ČR nadále legálně pobývat s téměř totožnými právy, která měli jako plnohodnotní občané EU.

Aby mohli z těchto benefitů těžit, musí ale tito expati prokázat svůj předbrexitový pobyt, na základě kterého si pořídí v ČR pobytové oprávnění.

Konkrétně se jedná o:

  • potvrzení o přechodném pobytu vydané před datem 1. února 2020
  • povolení k trvalému pobytu vydané před datem 1. února 2020
  • potvrzení o přechodném pobytu vydané po 2. únoru 2020 – nově známé jako osvědčení o registraci – s razítkem “EU Withdrawal Agreement” (tj. Výstupová dohoda EU) na 2. straně
  • povolení k trvalému pobytu vydané po 1. únoru 2020 s razítkem na 4. straně

Dle našich zkušeností je o tyto pobyty mezi Brity žijícími v ČR velký zájem. Ten se zvedl především ke konci překlenovacího období, kdy si spousta expatů z království uvědomila, že bez povolení přijdou o velké množství práv, která dosud brali jako samozřejmost. Někteří nechávali podávání žádosti opravdu až na poslední chvíli. Řešit povolení později nežli dříve se však nemusí vyplácet, protože vyřízení pozdě podané žádosti může trvat mnohem déle, než je standard.

Protože lze ale žádosti podávat i nadále, poptávky od Britů nám chodí ještě teď, o dlouhých 7 měsíců později. O oprávnění žádají i tací, kteří tu dosud žili bez potvrzení o přechodném pobytu nebo trvalého pobytu třeba i desítky let. (Pozor, v takovém případě je dobré se připravit na to, že bude cizinec muset na Odboru azylové a migrační politiky – OAMP – vysvětlovat, proč žádost podává tak pozdě a proč si pobyt nikdy nezařídil.)

 

Výhody plynoucí z Výstupové dohody

Výhod pobytového oprávnění vydaného na základě tzv. Výstupové dohody je povícero, počínaje tím, že bez něj tu Britové dnes už teoreticky nesmí pobývat déle než 90 dní. Z praxe víme o případu, kdy klienta odmítli v Británii pustit do letadla, které mířilo do Čech, protože u sebe neměl ani pobytovou kartičku, ani nájemní smlouvu

Britové bez českého pobytového oprávnění nemohou na hranicích podstupovat kontroly na přepážkách označených EU/EHP/CH, ani využívat automatizované hraniční kontroly se systémem easyGO. Na letišti tak tráví mnohem víc času než ti s pobytovým oprávněním.

Nejdůležitější výhodou Výstupové dohody je samozřejmě volný vstup na trh práce. Britové, kteří prokáží legální pobyt v Česku před Brexitem, tady mohou pracovat bez jakéhokoliv povolení. Pokud vaši britští zaměstnanci ale do ČR přicestovali až po 31.12.2020, popřípadě nemají jak prokázat pobyt před Brexitem, české úřady k nim budou automaticky přistupovat jako k občanům třetích zemí. Ti volný vstup na trh práce v Česku většinou nemají. Pokud tedy plánujete do vaší firmy nabírat britské občany, ověřte si jejich status a ujistěte se, že mají platné oprávnění plynoucí z Výstupové dohody. V opačném případě budou muset zažádat například o zaměstnaneckou kartu, aby pro vás mohli pracovat.

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Jak prokázat předbrexitový pobyt

Z naší zkušenosti víme, že přístup se různí OAMP od OAMPu. Pokud vám někdo řekne, že například v Plzni stačila ke schválení žádosti pouze nájemní smlouva, v Brně to už platit nemusí. Je tedy dobré si obstarat dokumentů spíš více než méně.

Pokud se jedná o zaměstnance, který u vás pracoval před koncem překlenovacího období, nejjednodušší způsob, jak pobyt doložit, je prokázat jej pracovní smlouvou. Pozor, je však třeba všímat si detailů. Ujistěte se, že pracovní smlouva obsahuje místo výkonu práce. Tento údaj bude právě ta důležitá informace, která prokáže zaměstnancův pobyt v ČR.

Pracuje expat pro vaši firmu na home-office nebo ve smlouvě nemá místo výkonu práce uvedeno? Připojte k dokumentům čestné prohlášení, ve kterém se zavážete, že zaměstnanec práci opravdu vykonával/vykonává v České republice.

Mezi další dokumenty, které cizinec může na OAMPu při podání žádosti o pobyt předložit, se dá zařadit:

  • nájemní smlouva (pozor, pokud na sebe expat nemá přepsané energie, nemusí dokument stačit)
  • potvrzení o studiu – v případě studentů nejjednodušší způsob, jak oprávnění získat, zejména v kombinaci s nájemní smlouvou
  • pojistná smlouva

 

V praxi nejsou pravidla konzistentní

I když teoreticky by se české úřady na občany Velké Británie, kteří zde pobývají na základě platného pobytového oprávnění s razítkem “Withdrawal Agreement”, měly dívat jako na plnohodnotné občany EU, pravidla nejsou konzistentní

To se dle našich zkušeností ukazuje například při zakládání živnostenského listu. O ten si občané EU mohou zažádat skoro stejně jako každý Čech. Tento proces bývá přímočarý a zpravidla netrvá dlouho. Pro občany Británie “s razítkem” se ale může zkomplikovat. Musí například prokázat bezúhonnost, což není u občanů EU standardní. Rejstřík trestů je třeba dodat přímo z Velké Británie za dobu posledních tří let, musí být legalizovaný (tedy s apostilou) a přeložený do českého jazyka

Komplikace mohou nastat i u výměny řidičských průkazů.

 

Výměna dokladů do 31. srpna 2022

Do 31. srpna 2022 si občané Spojeného království, kteří v minulosti obdrželi potvrzení o přechodném pobytu (od 2. srpna známé jako osvědčení o registraci), musí vyměnit své oprávnění za nový dokument. Toto nové osvědčení o registraci bude obsahovat biometrické prvky a bude jim vydáno na období 5 let.

To stejné pravidlo platí pro jejich rodinné příslušníky, kterým byl v minulosti udělen přechodný pobyt. I oni si musí doklady vyměnit za nové do 31. srpna 2022.

Chcete se dozvědět víc o zaměstnávání cizinců? Sledujte náš blog a odebírejte náš HR newsletter, aby vám nic neuniklo!

Zdroje článek: brexitinfo, MZCR
Zdroj foto: Free-Photos, pixabay.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *