Důležité změny v zákoně o pobytu cizinců na území ČR s platností od srpna 2021

Zaměstnáváte expaty? V polovině letošních prázdnin je třeba zbystřit, protože byla schválena novela zákona o pobytu cizinců na území ČR, kde najdete mnoho rozdílů oproti stávajícímu systému. Mezi změny platné od 2. sprna 2021 patří například povinnost některých cizinců pořídit si komerční zdravotní pojištění u pojišťovny PVZP, dále změna názvu povolení k pobytu pro občany EU, aktualizace správních poplatků, a taky nové identifikační dokumenty pro rodinné příslušníky občanů EU.

 

Changes in law 2021

Aktuální změny vejdou v platnost 2. srpna 2021.

 

Zdravotní pojištění

Každý cizinec, který pobývá na území ČR po dobu více než 90 dnů, je povinen si pořídit zdravotní pojištění. I když mnoho expatů může využívat veřejné zdravotní pojištění (například zaměstnanci, freelanceři a držitelé trvalého pobytu), mnoho třetizemců si musí uhradit komplexní zdravotní pojištění pro cizince (v angličtině většinovu označované jako “comprehensive health insurance for foreigners”) u komerčních pojišťoven.

Podle novely imigračního zákona budou cizinci – tedy nejčastěji rodinní příslušníci vašich zaměstnanců, kteří v Česku nemají práci – muset tuto pojistku kupovat u pojišťovny PVZP. Konkrétně se v současné době jedná o jejich produkty Foreigners’ Comprehensive Medical Insurance Plus a stejné pojištění ve verzi Exclusive. U PVZP se nově příchozí expati musí nechat pojistit po dobu alespoň prvních 5 let po příjezdu

 

Děti narozené vašim zaměstnankyním

Více než pojištění pro třetizemce, kteří v ČR nejsou zaměstnaní, vás bude jako zaměstnavatele zajímat následující změna v zákoně. Týká se totiž dětí, které se na území ČR narodí matkám s povoleným dlouhodobým pobytem (tedy i zaměstnaneckými kartami). Tyto děti budou od 2. srpna kryté veřejnou zdravotní pojistkou po omezenou dobu, a to do konce měsíce, ve kterém novorozenec dovrší 60 dnů věku. Od tohoto dne už musí pro dítě rodiče obstarat pojistku komerční.

 

Povolení k pobytu pro občany EU má nové jméno

Vláda se také rozhodla změnit název povolení k pobytu na území ČR pro občany EU. Zaměstnáváte cizince z Evropské unie? Dejte jim vědět, že se budou měnit pravidla. Od 2. srpna už nebudou na území ČR pobývat na základě potvrzení o přechodném pobytu. Nově se jejich povolení bude jmenovat OSVĚDČENÍ O REGISTRACI. Nově vydané kartičky budou obsahovat biometrické prvky a budou platit 10 let.

Už vydaná povolení s názvem potvrzení o přechodném pobytu se od 2. sprna budou brát jako osvědčení o registraci. Po dobu jejich platnosti je není třeba měnit za nové kartičky

 

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

 

Blízcí a vzdálení příbuzní občanů EU

Novela zákona také znovu definovala pojem rodinný příslušník občana EU. Rodinní příslušníci se budou dělit na “blízké” (podle § 15a odst. 1 a 2 zákona) a “vzdálené” (podle § 15a odst. 3 zákona). 

Mezi “blízké” rodinné příslušníky řadíme:

 • manžela/manželku
 • rodiče (jde-li o občany EU mladší 21 let, o které opravdu pečují)
 • potomky mladší 21 let nebo potomky manželů občanů EU (pokud je tato osoba závislá na občanovi EU)
 • cizince, kteří jsou jedním z těchto způsobů vázáni na občany ČR

Mezi “vzdálené” rodinné příslušníky řadíme:

 • příbuzné občanů EU nebo Českých občanů s trvalým pobytem, kteří jsou zároveň:
  • v zemi, z níž pochází osobami vyživovanými těmito občany EU nebo ČR
  • ze stejné domácnosti jako tito občané EU nebo ČR
  • nemocní – tj. že u nich vážné zdravotní důvody vyžadují péči těchto občanů EU nebo ČR
 • a jedince, kteří jsou s občany EU nebo ČR v řádně doloženém trvalém partnerském vztahu

Co se šikne vědět o “vzdálených” příbuzných

Od 2. srpna musí vzdálení příbuzní k žádosti o povolení k přechodnému pobytu předložit také doklad o úhrnném měsíčním příjmu rodiny pro sloučení a doklad o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu pobytu.

 

Nové doklady pro rodinné příslušníky

Od 2. srpna musí doklady všech třetizemců obsahovat biometrické prvky. Platí to i pro rodinné příslušníky občanů EU. Rodinní příslušníci občanů si musí vyměnit staré doklady za nové do 3. srpna 2023. Výměna těchto dokumentů je zdarma.

POZOR – vzdálení rodinní příslušníci by si dle doporučení Ministerstva vnitra měli doklady vyměnit dříve, a to do 31. srpna 2022.

 

Správní poplatky ve výši 200 Kč

Novela zákona s sebou také přináší změny co se týče správních poplatků pro cizince, kteří si podávají žádosti o povolení k pobytu nebo prodloužení těchto povolení

Nově je třeba zaplatit 200 Kč za:

 • přijetí žádosti občanů EU o vydání osvědčení o registraci (dříve potvrzení o přechodném pobytu)
 • žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • žádost o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu

Zdůrazněte vašim zaměstnancům, že tyto správní poplatky musí zaplatit pomocí kolkových známek. Pracoviště Ministerstva vnitra nebude přijímat hotovost ani karty. Kolky lze zakoupit na všech pobočkách České pošty.

 

Informace pro občany Velké Británie

Občané Spojeného království, kteří v minulosti obdrželi potvrzení o přechodném pobytu, si musí rovněž vyměnit doklady za nové dokumenty obsahující biometrické prvky. O výměnu mohou požádat do 31. srpna 2022. 

To stejné pravidlo platí pro jejich rodinné příslušníky, kterým bylo v minulosti vydáno povolení k přechodnému pobytu. I oni si musí doklady vyměnit do 31. srpna 2022.

Britové, kteří mohou prokázat, že v Česku legálně pobývali před datem 31. prosince 2020 mohou i nadále žádat o vydání osvědčení o registraci (dříve známé jako potvrzení o přechodném pobytu). To znamená, že se na ně budou i nadále vztahovat ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se občanů EU. Osvědčení o registraci bude obsahovat biometrické prvky a bude jim vydáno na období 5 let.

 

Obrací se na vás vaši zahraniční zaměstnanci s imigračními problémy, ale vy se cítíte v legislativě ztraceni? My vám poradíme. Chcete se obecně dozvědět víc zaměstnávání expatů? Sledujte náš blog a odebírejte měsíční HR newsletter a nic už vám neuteče.

Zdroj článku: MVČR
Zdroj foto: ds_30, pixabay.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *