Povinnost expatů platit poplatek za komunální odpad: Praha vs. Brno

Od 1. ledna 2013 musí každý cizinec s bydlištěm v České republice platit poplatek za komunální odpad. Jiná pravidla platí v Praze a v Brně. Podívejme se blíže na to, jak postupovat při platbě poplatku v těchto dvou největších českých městech.

Poplatky za komunální odpad v České republice se týkají:

 • Všech cizinců s registrovaným bydlištěm v České republice (do roku 2012 se jednalo pouze o osoby s povolením k trvalému pobytu).
 • Všech cizinců s povolením k přechodnému pobytu v České republice (na dobu delší než 3 měsíce).
 • Cizinců, kterým byl přiznán azylový status v České republice.
 • Všech vlastníků nemovitostí (byty nebo rodinné domy), v nichž žádná osoba není registrována jako ubytovaný.

Zjednodušeně řečeno, každá osoba, která žije v České republice (včetně cizinců), produkuje odpad, a proto musí platit poplatek za jeho zpracování. Poplatek se platí městu, kde je osoba registrována k pobytu.

Existují 3 možnosti, jak poplatek zaplatit:

 • Místní poplatek – kdy má povinnost platit každý jednotlivec (Brno).
 • Poplatek za komunální odpad – placený majitelem nemovitosti (Praha).
 • Jiné způsoby – faktura atd. (platí v některých menších obcích).

Pro pražské expaty:

Jak zmiňuji výše, město Praha si vybralo způsob, kdy je majitel nemovitosti (pokud cizinec bydlí v pronajatém bytě, pak je to jeho pronajímatel) povinen platit poplatek za každou osobu, která bydlí v jeho nemovitosti. Znamená to, že cizinci neplatí poplatek obci přímo (oni sami fyzicky), ale majitel to dělá za ně dle ceníku daného městem.

Pro brněnské expaty:

V Brně musí poplatek za komunální odpad cizinci platit sami. Je to jejich vlastní odpovědnost. Jak na to? Veškeré potřebné údaje, jako jsou náklady a možnosti platby, jsou k dispozici v angličtině na této webové stránce.

Náš tip: Upozorněte své zaměstnance na povinnost zaplatit za zpracování komunálního odpadu. Je důležité platit poplatek ode dne, kdy mají vyřízené bydliště v České republice. Může se stát, že obec nezjistí, že cizinec poplatek nezaplatil, ale také může být najednou požádán o zaplacení vyšší částky (poplatek + poplatek z prodlení). Máme zkušenost s klientkou, která pobývala v České republice po dobu 3 let (nejprve studentské vízum, poté povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia) a byla požádána o zaplacení cca 3 000 Kč.

Eliška Křížová

Dear readers, my name is Eliška and I am looking forward to bringing you closer to the benefits of employing foreigners in the Czech Republic and other topics. I wish you inspirative reading!

2 thoughts on “Povinnost expatů platit poplatek za komunální odpad: Praha vs. Brno

 1. Dobrý den.
  Znám několik domácností ve svém okolí, které nemají popelnice.
  Zřejmě chtějí ušetřit, ale mají na to opravdu právo?
  Mají tam buď trvalé nebo přechodné bydliště, ale viděni jsou tam každý den!
  Bydlí v Praze-Uhříněvsi.
  Celé okolí to uráží, že se najdou neplatiči.
  Na to je přece zákon?
  Prosím o odpověď.
  Moc Vám děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *