Povinnost expatů platit poplatek za komunální odpad: Praha vs. Brno

Od 1. ledna 2013 musí každý cizinec s bydlištěm v České republice platit poplatek za komunální odpad. Jiná pravidla platí v Praze a v Brně. Podívejme se blíže na to, jak postupovat při platbě poplatku v těchto dvou největších českých městech.

Poplatky za komunální odpad v České republice se týkají:

  • Všech cizinců s registrovaným bydlištěm v České republice (do roku 2012 se jednalo pouze o osoby s povolením k trvalému pobytu).
  • Všech cizinců s povolením k přechodnému pobytu v České republice (na dobu delší než 3 měsíce).
  • Cizinců, kterým byl přiznán azylový status v České republice.
  • Všech vlastníků nemovitostí (byty nebo rodinné domy), v nichž žádná osoba není registrována jako ubytovaný.

Zjednodušeně řečeno, každá osoba, která žije v České republice (včetně cizinců), produkuje odpad, a proto musí platit poplatek za jeho zpracování. Poplatek se platí městu, kde je osoba registrována k pobytu.

Existují 3 možnosti, jak poplatek zaplatit:

  • Místní poplatek – kdy má povinnost platit každý jednotlivec (Brno).
  • Poplatek za komunální odpad – placený majitelem nemovitosti (Praha).
  • Jiné způsoby – faktura atd. (platí v některých menších obcích).

Pro pražské expaty:

Jak zmiňuji výše, město Praha si vybralo způsob, kdy je majitel nemovitosti (pokud cizinec bydlí v pronajatém bytě, pak je to jeho pronajímatel) povinen platit poplatek za každou osobu, která bydlí v jeho nemovitosti. Znamená to, že cizinci neplatí poplatek obci přímo (oni sami fyzicky), ale majitel to dělá za ně dle ceníku daného městem.

Pro brněnské expaty:

V Brně musí poplatek za komunální odpad cizinci platit sami. Je to jejich vlastní odpovědnost. Jak na to? Veškeré potřebné údaje, jako jsou náklady a možnosti platby, jsou k dispozici v angličtině na této webové stránce.

Náš tip: Upozorněte své zaměstnance na povinnost zaplatit za zpracování komunálního odpadu. Je důležité platit poplatek ode dne, kdy mají vyřízené bydliště v České republice. Může se stát, že obec nezjistí, že cizinec poplatek nezaplatil, ale také může být najednou požádán o zaplacení vyšší částky (poplatek + poplatek z prodlení). Máme zkušenost s klientkou, která pobývala v České republice po dobu 3 let (nejprve studentské vízum, poté povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia) a byla požádána o zaplacení cca 3 000 Kč.

Eliška Křížová

Dear readers, my name is Eliška and I am looking forward to bringing you closer to the benefits of employing foreigners in the Czech Republic and other topics. I wish you inspirative reading!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *