Koronavirus: Kdo aktuálně může přijet do Česka a za jakých podmínek?

V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru a postupným zlepšováním situace nejen v České republice, ale i v Evropě dochází neustále k mnoha změnám, včetně těch ovlivňujících cestování jak do tuzemska, tak do zahraničí. Nouzový stav sice skončil 17. května, ale to neznamená, že všechna nařízení mizí. Naopak – většina z nich zůstává a větší rozvolnění jsou plánována až na 25. května. Udržet se všemi těmito změnami krok tedy není jednoduché, proto jsme všechny podstatné změny shrnuli tady.

Kdo nyní může přijet do ČR?

Od 18. května mohou do České republiky přijet rodinní příslušníci občanů ČR a Evropské unie i v případě, že nemají povolení k pobytu. Místo toho mohou předložit následující dokumenty:

 • Vlastní doklad totožnosti;
 • Kopii povolení k trvalému či přechodnému pobytu svého rodinného příslušníka (v případě občanů EU) nebo jeho doklad totožnosti (případě občanů ČR);
 • NEBO (pokud tento rodinný příslušník nemá povolení k pobytu)
 • Originál smlouvy o podnájmu;
 • Dokument od cizinecké policie ČR, kterým může dotyčná osoba prokázat, že příbuzný, s nímž žádají o sloučení žije v ČR (pokud nemůže být předložena smlouva o podnájmu).

PLUS jeden z následujících dokumentů:

 • Rodný či oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství, případně jiný dokument dokládající rodinné vazby (např. v případě prarodičů);
 • NEBO
 • Dokument dokazující závislost rodinného příslušníka (lékařskou zprávu či výpis z účtu, který prokazuje, že žadatel je závislý na občanovi EU, který pokrývá jeho základní potřeby);

Berte prosím v potaz, že tyto možnosti se vztahují pouze na:

 • Manžele a partnery
 • děti do věku 21 let
 • rodiče dětí do věku 21 let
 • rodiče, prarodiče nebo potomci závislí na výživě nebo jiné nutné péči na občanovi ČR nebo EU

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Nejsou to však pouze příbuzní občanů ČR a Evropské unie, kteří se mohou vrátit do České republiky. Obyvatelé třetích zemí mohou nyní vstoupit do země v případě, že mají povolení k pobytu. Pokud do 72 hodin od svého příjezdu nepředloží negativní test na koronavirus, budou muset podstoupit povinnou 14denní karanténu a nebude jim umožněno používat taxi služby a prostředky veřejné dopravy.

Ti cizinci, kteří vstupují do země poprvé, mohou přijet pouze tehdy, předloží-li negativní test na koronavirus hned při svém příjezdu.

Ti občané třetích zemí, kteří v ČR již dříve pobývali a chtějí se vrátit, mohou přijet pouze pokud předloží následující některý z následujících dokumentů:

 • Dlouhodobé vízum;
 • Povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu;
 • Povolení k dočasnému pobytu (pouze pro rodinné příslušníky občanů ČR / EU) platné do 12. března 2020.

Rozhodnutí vlády o umožnění návratu občanů EU do České republiky bez toho, aby měli povolení k pobytu stále platí. Pro vstup do země potřebují občanský průkaz, kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu, plus jeden další platný doklad prokazující důvod jejich příjezdu do země.

Tímto dokumentem může být:

 • Potvrzení o studiu v České republice;
 • Potvrzení o pracovním poměru v České republice o délce více než 90 dní (nemusí jít o pracovní smlouvu, dokument vydaný zaměstnavatelem speciálně za účelem návratu do České republiky může také sloužit jako doklad);
 • Živnostenský list či podobný dokument.

Lidé, kteří nemohou doložit odůvodnění svého pobytu v zemi, mohou předložit kartičku pojištěnce, jež byla vydána českou pojišťovnou.

Obyvatelé třetích zemí mohou nyní vstoupit do země v případě, že mají povolení k pobytu.

Další důležitou zprávou je, že všem cizincům bude umožněno zůstat na území České republiky do 17. července i v případě, že během nouzového stavu vyprší platnost jejich víz či povolení k pobytu. V takové situaci nebudou muset kontaktovat cizineckou policii, aby došlo k jejich prodloužení.

To nicméně neznamená, že jejich víza nebo povolení k pobytu budou prodloužena automaticky. Ti expati, kteří mají v úmyslu zůstat v zemi i po 17. červenci a potřebují pomoc s žádostí o prodloužení, nás mohou kontaktovat zde.

Tato možnost se ovšem nevztahuje na držitele zaměstnaneckých a modrých karet – tito jedinci musejí co nejdříve požádat o prodloužení povolení k pobytu, aby byla jejich žádost vyřízena včas.

Pracovní cesty o délce do 72 hodin jsou nyní taktéž povoleny.

České ambasády a konzuláty opět přijímají nové žádosti o vyřízení víz

Přijímání nových žádostí o udělení víz bylo během pandemie pozastaveno a jakákoliv žádost byla tedy z tohoto důvodu ihned odmítnuta. Dne 11. května však Ministerstvo zahraničí oznámilo, že se 28 českých ambasád a konzulátů ve 20 různých zemích vrátilo k přijímání žádostí o víza a přechodné pobyty, které mohou být poskytovány za účelem zaměstnání (sezónní pracovníci nebo lidé zde zaměstnaní prostřednictvím programů Ministerstva průmyslu a obchodu) nebo sloučení rodiny.

Seznam všech zemí a ambasád, které opět začaly přijímat nové žádosti a další detaily mohou být nalezeny na webových stránkách ministerstva.

Pokud o vývoji situace chcete vědět více, sledujte pravidelně náš blog a Facebook či Instagram. Svým zaměstnancům také můžete nabídnout odběr našeho newsletteru, jehož prostřednictvím budou dostávat nové informace o situaci v České republice.

Potřebujete-li cokoliv ohledně dokumentů pro vaše zahraniční kolegy zkonzultovat, můžete se obrátit přímo na nás.

Zdroj informací: MVČR a MZV

Zdroj obrázku: Pexels.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *