Jaké povinnosti platí pro ubytovatele expatů v Česku?

Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti, kvalitní zdravotnické péči i obecnému bezpečí se Česká republika pro cizince stává stále vyhledávanějším místem pro začátek nového života. 

Mezi první věci, které expati při svém přesunu do nové země řeší, patří pochopitelně bydlení. Proto je důležité vědět, jaké zákonné povinnosti musí dodržovat všichni ti, kteří cizincům v Česku poskytují střechu nad hlavou.

Každý ubytovatel v České republice je mimo jiné ze zákona povinen:

  1. nahlásit cizinecké policii, že v jeho bytě, domě anebo třeba jenom pokoji bydlí příslušník cizí národnosti – toto musí být hotové nejpozději tři dny ode dne nastěhování daného člověka ze zahraničí
  2. vést domovní knihu – dokument, v němž jsou zaznamenávány informace o jednotlivých ubytovaných expatech a který je nutné na požádání předložit ke kontrole cizinecké policii

Kdo je to ubytovatel?

Jak konkrétně postupovat při nahlašování expatů?

Jak vypadá domovní kniha a co do ní patří?

>>> Čtěte dál v tomto článku.

Lucie Patkova

Hello, our dear blog readers! Since I am passionate about sharing interesting and important information, it's my pleasure to keep you updated what's going on in the Czech Republic so you feel at home here ;-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *