Jaké jsou možné následky Brexitu?

Zajímá vás, jak to bude s trhem práce a pohybem lidí po Brexitu? Jelikož faktické vystoupení Velké Británie (UK) z EU je nyní jedno z nejpopulárnějších témat internetu a mezinárodních diskuzí vůbec, není jednoduché najít relevantní i aktuální informace. Proto jsme ta nejdůležitější fakta týkající se především britských expatů v EU shrnuli v tomto článku.

Possible Consequences of Brexit
Photo: Pixabay

Na začátku je třeba říct, že kolem Brexitu zůstává i nadále spoustu nejasností a vše bude finálně dořešené teprve až po ukončení vyjednávání Británie s EU. Z tohoto důvodu jsou informace v tomto textu pouze hypotetické. Nastiňují ale možný scénář, na který by měl být občan UK připravený.

Základní informace

Velká Británie oficiálně vystoupí z EU ve 22:00 (britského času) 29. března 2019. Nicméně poté nastane tzv. přechodné období, které poskytne čas na to, aby se vše připravilo a dalo do pořádku. Toto období bude trvat do 31. prosince 2020, přičemž v jeho průběhu bude pokračovat volný pohyb přes hranice tak, jako tomu je doposud.

Hard vs. Soft Brexit

Přestože se ještě neví, jak bude situace po Brexitu přesně vypadat, jsou známé dva eventuální scénáře, a to buď ‘hard’ (tvrdý) Brexit nebo ‘soft’ (měkký) Brexit. Tzv. tvrdý Brexit nastane v případě, že se Británie s EU nedohodne. Mohlo by to znamenat konec volného pohybu přes hranice nebo zavedení vízového styku, jako máme v České republice pro občany třetích zemí. Na druhou stranu ‘soft’ Brexit by mohl zahrnovat pro Británii podobnou vízovou politiku jakou má Norsko, což znamená, že jakožto člen jednotného trhu by musela odsouhlasit volný pohyb osob EU na svém území.   

Photo: Pixabay

Když se s EU nedohodnou

V případě, že se Britové s EU neshodnou, britští expati i migranti mířící do Británie se ocitnou v mnohem komplikovanější situaci.  

Cestování britských občanů v EU

V současné době můžou britští občané cestovat v EU bez omezení, ale po už zmíněném přechodném období tomu tak být nemusí. Vízové podmínky přitom budou stejné pro obě strany, UK i EU. Britská vláda chce ponechat krátkodobé cestování pro turisty do UK bezvízové, tedy bez nutnosti oficiálního povolení. Co se týče britských pasů, Britové si budou muset zkontrolovat, jestli odpovídají daným pravidlům a popřípadě si je nechat vyměnit.

Britští občané žijící v EU

Dosud se britská vláda dohodla s EU, že až do konce přechodného období můžou britští expaté zůstat bydlet v EU, mít stejný přístup ke zdravotní péči, penzi a ostatním benefitům. Také budou mít možnost zůstat ve státu, ve kterém žijí, až na dobu 5 let, bez toho, aniž by ztratili nárok vrátit se zpět do UK. Nicméně, členské státy EU po nich mohou požadovat, aby podali žádost o trvalý pobyt nebo o status, který by potvrzoval jejich právo k pobytu. Ve státech, které to po britských občanech budou požadovat, budou mít Britové alespoň 6 měsíců od skončení přechodné doby na podání této žádosti. Kromě toho budou dokumenty o dlouhodobém pobytu vydány zdarma, případně za cenu nepřesahující poplatky, které platí příslušníci daného státu za vydání podobných dokumentů jako jsou pasy. Každý stát si přitom samostatně určí, jaké administrativní procedury či změny administrativních procedur to bude vyžadovat.

Photo: Skitterphoto.com

Jak to bude v ČR?

Co se týče bezvízového styku, česká vláda se vyjádřila, že bude usilovat o to, aby se vízová politika s Velkou Británií nezměnila. Vzhledem k okolnostem v tuto chvíli nelze sehnat detailnější informace. Nedávno ovšem Ministerstvo vnitra ČR vydalo dokument, ve kterém doporučuje občanům Spojeného království, kteří chtějí pobývat v ČR dlouhodobě, aby buďto požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, a tím tak zabránili možným komplikacím vlastní situace v budoucnu. Foreigners pomáhají cizincům s vyřizováním těchto žádostí a zajišťují, aby celý tento proces dopadl úspěšně.

Máte mezi svými kolegy Brity? Pošlete jim tento článek napsaný v angličtině.

Zdroje a další informace

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/Brexit_informace_pro_obcany_CR.html

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe

https://www.gov.uk/guidance/living-in-the-czech-republic#brexit-what-you-need-to-know

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-12-12_qa_citizens_rights_cs.pdf

https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

 

 

Jana Šamajová

Dear readers, I am a student at Masaryk University, very fond of languages, books, and nature. I am pleased to share with you some useful information! :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *